Trwa ładowanie...
d4mg85y
d4mg85y
espi

PRAGMA INKASO S.A. - Zastaw rejestrowy na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS ? zabezpi ...

PRAGMA INKASO S.A. - Zastaw rejestrowy na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS ? zabezpieczenie emisji obligacji serii D (41/2014)
Share
d4mg85y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Zastaw rejestrowy na certyfikatach Inwestycyjnych Pragma 1 FIZ NFS ? zabezpieczenie emisji obligacji serii D
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent), powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach postanowił dokonać wpisu zastawu ustanowionego przez Emitenta na posiadanych certyfikatach inwestycyjnych do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy zabezpiecza wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji serii D. O emisji obligacji serii D Emitent informował w raportach bieżących 31/2014 i 34/2014. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem, zastawcą i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta i zastawcy a podmiotem na rzecz którego ustanowiono zastaw i osobami zarządzającymi tym podmiotem. Kryterium uznania aktywów będących przedmiotem zastawu za aktywa znacznej wartości jest wysokość sumy zabezpieczenia, która przekracza próg 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRAGMA INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRAGMA INKASO S.A. Finanse- Inne
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-600 Tarnowskie Góry
(kod pocztowy) (miejscowość)
Czarnohucka 3
(ulica) (numer)
(032) 4 500 100 (032) 4 500 199
(telefon) (fax)
biuro@pragmainkaso.pl www.pragmainkaso.pl
(e-mail) (www)
645 22 74 302 277810566
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mg85y

Podziel się opinią

Share
d4mg85y
d4mg85y