Trwa ładowanie...
dpg1tr4
dpg1tr4
espi

PRESTO S.A. - Przystąpienie do Systemu ESPI (1/2013)

PRESTO S.A. - Przystąpienie do Systemu ESPI (1/2013)
Share
dpg1tr4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
PRESTO S.A.
Temat
Przystąpienie do Systemu ESPI
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Presto S.A. informuje, iż zgodnie z wymogami Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) od dnia 14.03.2013 r. Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji za pośrednictwem elektronicznego systemu ESPI, w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRESTO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRESTO S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-118 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mehoffera 86
(ulica) (numer)
+48 22 889 56 75 +48 22 207 24 37, +48 22 435 58 70
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
524-249-40-89 015697647
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Krzysztof Sowiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpg1tr4

Podziel się opinią

Share
dpg1tr4
dpg1tr4