Trwa ładowanie...
d4hw0h2

Prezydent podpisał nowelę ustaw o rzecznikach: ubezpieczonych i pacjenta

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz o rzecznikach ubezpieczonych i pacjenta. Zakazuje ona rzecznikom m.in. przynależności do partii politycznych oraz pracy na innych stanowiskach.

Share
d4hw0h2

Nowela ustaw o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (RU), a także o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (RPP) zakłada, że rzecznicy i ich zastępcy nie będą mogli zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Nie będą mogli także należeć do partii politycznej, prowadzić działalności publicznej "niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu".

RU będzie mógł zajmować stanowisko naukowo-dydaktyczne lub naukowe w szkole wyższej, w Polskiej Akademii Nauk, w instytucie badawczym lub innej jednostce naukowej.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami, RU oraz pracownicy jego biura nie mogą jedynie być zatrudniani w zakładzie ubezpieczeń, towarzystwie emerytalnym, funduszu emerytalnym. Nie mogą też być akcjonariuszami lub członkami władz zakładów ubezpieczeń oraz wykonywać czynności związanych z działalnością ubezpieczeniową lub pośrednictwem ubezpieczeniowym. Nie mogą też być akcjonariuszami oraz wykonywać obowiązków członka zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa emerytalnego.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od nowej kadencji parlamentu. Funkcje RU i RPP będą obsadzane przez osoby, które nie mają mandatu poselskiego lub senatorskiego. Gdyby się zdarzyło, że taki mandat by miały - musiałyby wybrać: mandat albo funkcja rzecznika.

d4hw0h2

Podziel się opinią

Share
d4hw0h2
d4hw0h2