Trwa ładowanie...
d3jvz0d

Prezydent podpisał nowelę ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju - podała w czwartek Kancelaria Prezydenta. Przepisy tworzą ramy prawne do wdrażania w Polsce funduszy unijnych w latach 2014-20.

Share
d3jvz0d

"Ustawa zawiera wyłącznie regulacje dotyczące rodzajów oraz sposobu przygotowania przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego dokumentów niezbędnych do zaprogramowania nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Oznacza to, że kwestie wdrożeniowe, czyli wykorzystanie środków pochodzących z budżetu UE w okresie finansowym 2014-2020, nie są objęte ustawą i będą stanowiły przedmiot odrębnej regulacji" - czytamy w komunikacie kancelarii.

Ustawa rozszerza zakres kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, wprowadza definicję umowy partnerstwa oraz dokumentów programowych stanowiących podstawę realizacji nowej perspektywy finansowej, reguluje tryb ich opracowywania, uzgadniania i przyjmowania oraz wskazuje koordynacyjną rolę ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w tym zakresie, a także określa zadania Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa, jako podmiotu odpowiedzialnego za monitorowanie realizacji tej umowy.

Ustawa wprowadza również nowy instrument - kontrakt terytorialny, który będzie stanowił umowę pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym, określającą cele i przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w niej województwa, sposób ich finansowania, koordynacji i realizacji, a także dofinansowania, opracowywanych przez zarząd województwa programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności.

"Ustawa określa też procedurę związaną z negocjowaniem i zawarciem kontraktu terytorialnego, zakres kontraktu, zakres zadań podmiotów zaangażowanych w jego realizację oraz relację między nimi, a także system monitorowania i wdrażania kontraktu terytorialnego" - wskazano w komunikacie.

d3jvz0d

Podziel się opinią

Share
d3jvz0d
d3jvz0d