Trwa ładowanie...
d17cgpg

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustaw o funduszach inwestycyjnych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych - poinformowała we wtorek prezydencka kancelaria.

Share
d17cgpg

Nowelizacja wprowadza nowe zasady nadzoru nad zamkniętymi funduszami inwestycyjnymi emitującymi wyłącznie certyfikaty inwestycyjne, które nie będą oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

Zgodnie z tymi przepisami, utworzenie takiego funduszu nie będzie wymagało zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, a będzie podlegało jedynie zgłoszeniu do niej. Komisja nie będzie również zatwierdzała statutów takich funduszy ani ich zmian. Ustawa zakłada również zmiany w zakresie przekształcenia niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych w certyfikaty publiczne, uwzględniając nowe zasady tworzenia funduszy.

W ustawie znajduje się przepis przejściowy. Zakłada on, że postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie przepisów ustawy, będą umarzane.

d17cgpg

Podziel się opinią

Share
d17cgpg
d17cgpg