Trwa ładowanie...
d1tv22z

Prezydent podpisał ustawę o obligacjach

Warszawa, 03.02.2015 (ISBnews) - Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, podała Kancelaria Prezydenta RP. 

Share
d1tv22z

"Uchwalona ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań ustawowych zmierzających do wsparcia rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych. Uchwalone rozwiązania mają stworzyć warunki do tego, aby emisje obligacji komercyjnych mogły pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania kapitału" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uzasadnieniem do uchwalonej ustawy, osiągnięcie powyższego celu nie jest możliwe przez zmianę obecnego aktu prawnego dotyczącego obligacji nieskarbowych. Dlatego też przyjęta obecnie ustawa zastępuje ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, która uznawana jest obecnie za jedną z istotnych barier rozwoju rynku długoterminowych nieskarbowych papierów dłużnych.

W stosunku do obowiązującej ustawy o obligacjach nowy akt wprowadza szereg zmian. Polegają one przede wszystkim na:

  1. stworzeniu prawnej podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy;
  2. rozszerzeniu zakresu instrumentów, które będą dostępne dla emitenta - ustawa wprowadza w art. 23 obligacje wieczyste, czyli obligacje niepodlegające wykupowi, które uprawniają obligatariusza do otrzymywania odsetek przez czas nieoznaczony;
  3. powiększeniu kręgu podmiotów mogących emitować obligacje (m.in. o osoby prawne utworzone wyłącznie w celu przeprowadzania emisji obligacji). "Poza wskazanymi zmianami o charakterze zasadniczym, w nowej ustawie znalazły się postanowienia, które w ustawie o obligacjach z 1995 r. nie występowały, ale okazały się niezbędne do wprowadzenia nowych regulacji. Przykładem jest regulacja dotycząca warunków emisji. Opiniowana ustawa zawiera ponadto szereg zmian o charakterze porządkującym i dostosowującym" - czytamy dalej.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., zaś dotychczasowa ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach utraci moc.

(ISBnews)

d1tv22z

Podziel się opinią

Share
d1tv22z
d1tv22z