Trwa ładowanie...
d10364k
espi

PRIMA MODA S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu...

PRIMA MODA S.A. - Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki (12/2011)
Share
d10364k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-12
Skrócona nazwa emitenta
PRIMA MODA S.A.
Temat
Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Prima Moda S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie z IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedziba w Warszawie ul.Waliców 11 (IPOPEMA TFI), że w wyniku zbycia w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 7.07.2011 akcji spółki pod firma Prima Moda Spółka Akcyjna (Spółka) z siedziba we Wrocławiu, udział funduszy inwestycyjnych zarzadzanych przez IPOPEMA TFI w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki zmniejszył sie ponizej progu 5%. Przed ww zbyciem akcji, fundusze inwestycyjne zarzadzane przez IPOPEMA TFI posiadały łacznie 263 321 akcji Spółki, stanowiacych 8,23% kapitału zakładowego Spółki, dajacych 263 321 głosów, co stanowiło 5,49% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Obecnie fundusze inwestycyjne zarzadzane przez IPOPEMA TFI posiadaja łacznie 222 921 akcji Spółki, co stanowi 6,97% kapitału zakładowego Spółki i daje 222 921 głosów stanowiacych 4,64% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRIMA MODA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRIMA MODA S.A. Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-059 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ofiar Oświęcimskich 36
(ulica) (numer)
+48 71 344 84 81 +48 71 342 13 25
(telefon) (fax)
biuro@primamoda.com.pl www.primamoda.com.pl
(e-mail) (www)
897-16-48-802 932270815
(NIP) (REGON)
d10364k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Dariusz Plesiak Prezes Zarzadu Dariusz Plesiak
2011-07-12 Katarzyna Butwicka Wiceprezes Zarzadu Katarzyna Butwicka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10364k

Podziel się opinią

Share
d10364k
d10364k