Trwa ładowanie...
duayvo2
espi

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (3/2014)

PRIME CAR MANAGEMENT S.A. - Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu (3/2014)

Share
duayvo2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRIME CAR MANAGEMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Prime Car Management S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 11 kwietnia 2014 roku zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału spółki Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu ("Akcjonariusz") w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazanego na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej"). Zmniejszenie udziału Akcjonariusza w ogólnej licznie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku zbycia łącznie 4.763.536 akcji Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej akcji Spółki ("Oferta"). Zbycie akcji Spółki w ramach Oferty nastąpiło w dniu 10 kwietnia 2014 r. Przed zbyciem akcji w ramach Oferty Akcjonariusz posiadał 11.908.840 akcji Spółki, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 11.908.840 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zbyciu akcji w ramach Oferty Akcjonariusz posiada 7.145.304 akcje Spółki, stanowiące 60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniające do wykonywania 7.145.304 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie ? nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duayvo2

| | | PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRIME CAR MANAGEMENT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-308 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polanki | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 340-44-00 | | (58) 340-44-99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | centrala@masterlease.pl | | www.masterlease.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 957-07-53-221 | | 191888626 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Jakub Kizielewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

duayvo2

Podziel się opinią

Share
duayvo2
duayvo2