Trwa ładowanie...
dh0b6bm

PRIME MINERALS - Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii B i dokonanie ich przydzi ... - EBI

PRIME MINERALS - Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii B i dokonanie ich przydziału (26/2015)

Share
dh0b6bm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii B i dokonanie ich przydziału | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Prime Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 8 maja 2015 r. doszła do skutku emisja Obligacji na okaziciela serii B, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2015 z dnia 5 maja 2015 r. W wyniku przeprowadzonej emisji, objętych zostało 444 (słownie: czterysta czterdzieści cztery) sztuk obligacji serii B na okaziciela, odsetkowych, niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 111.000.000,00 zł (słownie: sto jedenaście milionów złotych). Jednocześnie na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 08 maja 2015 r. Emitent dokonał przydziału 444 sztuk Obligacji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji ww. informacji, ze względu na wartość emitowanych obligacji serii B, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w
ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 w zw. z § 3 ust. 2 pkt 16) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Kozak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh0b6bm

Podziel się opinią

Share
dh0b6bm
dh0b6bm