Trwa ładowanie...
dj826yt

Priorytety nowego ministra środowiska (komunikat)

...
Share
dj826yt

01.02. Warszawa - Biuro Prasowe Ministerstwa Środowiska informuje:

Klimat, gospodarka odpadami i gospodarka wodna - to priorytety prof. Andrzeja Kraszewskiego, który od jutra zastąpi prof. Macieja Nowickiego na stanowisku ministra środowiska.

Prof. Kraszewski, który dziś odbierze z rąk prezydenta nominację na stanowisko ministra środowiska zapowiada swoje pierwsze działania jako szefa resortu. Jako priorytety wymienia m.in. klimat, szczególnie handel uprawnieniami do emisji CO2, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną.

dj826yt

Prof. Kraszewski zapowiada także zdecydowane działania w obszarze odpadów komunalnych oraz walkę z szarą strefą w recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. - Mam ambicję i wolę zbudowania takich ram systemowych, które umożliwią polskim samorządom nowoczesną, zgodną z normami unijnymi i racjami ochrony środowiska gospodarkę odpadami - zapowiada przyszły minister środowiska zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. - Mam nadzieję, że ta reforma się powiedzie.

Przyspieszenia zdaniem prof. Kraszewskiego wymaga przede wszystkim realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. - Chciałbym, żeby za mojej kadencji polskie rzeki, jeziora, a zaraz i wody podziemne odzyskały swą dobrą jakość i zdolność biologiczną jako bardzo ważny ekosystem.

Prof. Kraszewski jako minister środowiska zapowiada także wzmocnienie Inspekcji Ochrony Środowiska i nadanie jej uprawnień, które pozwolą skuteczniej niż dotychczas egzekwować prawo ochrony środowiska.

Przedstawieniu prof. Andrzeja Kraszewskiego jako ministra środowiska towarzyszyło formalne pożegnanie ministra Nowickiego, który w grudniu zeszłego roku złożył rezygnację z urzędu. Minister Nowicki podkreślił znaczenie rozwoju nowoczesnej infrastruktury Polski z poszanowaniem zasad ochrony środowiska jako zasady, która przyświecała jego działaniom.

dj826yt

Wśród zadań, które zrealizował w ciągu ostatnich dwóch lat minister Nowicki podkreślił znaczenie rozwiązywania konfliktów z Unią Europejską, w szczególności problemu obwodnicy Augustowa, implementację środowiskowego prawa unijnego i przyśpieszenie procedur środowiskowych (związane z powołaniem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska), zakończenie ustanawiania obszarów Natura 2000 oraz skuteczne wykorzystanie funduszy unijnych.

Prof. Maciej Nowicki dwukrotnie sprawował funkcję ministra środowiska: w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (w 1991), następnie Donalda Tuska od 16 listopada 2007. Był długoletnim pracownikiem naukowym, specjalistą w dziedzinie ochrony atmosfery. W trakcie kariery zawodowej był m.in. pracownikiem ONZ, doradcą Sekretarza Generalnego OECD w Paryżu. Założyciel Fundacji EkoFundusz w 1992 r. i jej prezes do października 2007 r. W 1996 r. został laureatem największej w Europie nagrody "Der Deutsche Umweltpreis" w ochronie środowiska za całokształt dokonań jako naukowiec, polityk i działacz ekologiczny. Pieniądze z tej nagrody przeznaczył na założenie fundacji, mającej na celu wspieranie rozwoju najlepszych absolwentów polskich uczelni w ochronie środowiska. Po złożeniu rezygnacji ze stanowiska ministra środowiska planuje emeryturę.

Dr hab. inż. Andrzej Kraszewski jest profesorem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Środowiska, specjalistą w zakresie oddziaływania przedsięwzięć infrastrukturalnych na środowisko. Prowadził badania w zakresie metodologii ocen oddziaływania na środowisko, oddziaływania transportu na środowisko i roli konfliktu w podejmowaniu decyzji. Zajmuje się również analizą ryzyka, budową modeli prognostycznych, informatyką środowiska i systemami informacji o środowisku. M.in. pełnił funkcje doradcy Ministra Środowiska, eksperta Sejmowej Komisji OŚZNiL i wiceprzewodniczącego Konwencji EKG ONZ ocen oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Był mediatorem m.in. w konfliktach dotyczących składowisk odpadów i lokalizacji obwodnic. Był także moderatorem okrągłego stołu w sprawie obwodnicy Augustowa (Dolina Rospudy) oraz Warszawskiego Okrągłego Stołu Odpadowego. Pełnił także dotąd funkcję przewodniczącego Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko i społecznego doradcy Pełnomocnika Rządu
ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ rda/

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt