Trwa ładowanie...
d2sromv
espi

PRO-LOG S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - korekta ra ...

PRO-LOG S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - korekta raportu bieżącego nr 2/2014 (5/2014)
Share
d2sromv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-31
Skrócona nazwa emitenta
PRO-LOG S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych - korekta raportu bieżącego nr 2/2014
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie informuje, iż na podstawie zawiadomienia, sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymanego w dniu dzisiejszym od Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A. - Adama Osińskiego, będącego jednocześnie Przewodniczacym Rady Nadzorczej Emitenta, powziął informację o dokonanych przez EBC Solicitors S.A. transakcjach zbycia akcji Emitenta. Z przekazanej informacji wynika, że EBC Solicitors S.A. w dniacha 24-29 kwietnia 2014 roku dokonała zbycia 1.824 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta za łączna kwote 23.219,23 zł. Transakcji dokonano na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis
S36C-114043015390.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRO-LOG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRO-LOG S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800 Pruszków
(kod pocztowy) (miejscowość)
3 Maja 8
(ulica) (numer)
+48 22 266 88 10 +48 22 266 88 25
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
838-14-95-154 750088480
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-31 Dariusz Jarmiński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv