Trwa ładowanie...
dhtvk35
dhtvk35
espi

PROCAD S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. (10/2012)

PROCAD S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. (10/2012)
Share
dhtvk35

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Z Zarząd PROCAD SA informuje, iż w związku z zakończeniem trzyletniej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 12 czerwca 2012 roku, powołało do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby: 1. Andrzeja Przewoźnika, 2. Mariusza Jagodzińskiego, 3. Andrzeja Chmieleckiego, 4. Bożenę Szczęśniak, 5. Huberta Kowalskiego. Życiorysy Andrzej Przewoźnika, Mariusza Jagodzińskiego, Andrzeja Chmieleckiego, Bożeny Szczęśniak i Huberta Kowalskiego były już publikowane i są dostępne na stronie internetowej Spółki. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby te: - nie prowadzą działalności konkurencyjnej, w szczególności nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych wobec PROCAD SA oraz spółkach Grupy Kapitałowej PROCAD jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organu, - nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-122 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartuska 215 215
(ulica) (numer)
+48 58 739 68 00 +48 58 302 06 29
(telefon) (fax)
procad@procad.pl www.procad.pl
(e-mail) (www)
584-10-03-488 190330106
(NIP) (REGON)
dhtvk35

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2012-06-13 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhtvk35

Podziel się opinią

Share
dhtvk35
dhtvk35