Trwa ładowanie...
d3yv284
espi

PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (97/2010)

PROCAD S.A. - Skup akcji własnych w celu umorzenia (97/2010)
Share
d3yv284

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 97 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych w celu umorzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu 03.12.2010 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego AmerBrokers SA z siedzibą w Warszawie, że w dniu 03.12.2010 r. wykonując postanowienia Umowy o pośrednictwie w zakupie akcji z dnia 4 sierpnia 2010 r., działając w imieniu własnym i na zlecenie PROCAD SA, DM AmerBrokres SA nabył na własny rachunek 4470 sztuk akcji PROCAD SA. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia, na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 maja 2010 r.Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 2,63 zł za szt.Wartość nominalna jednej akcji wynosi 10 groszy za szt., a łączna wartość nominalna skupionych w dniu 03.12.2010 r. akcji wynosi 447,00 zł.Nabyty pakiet stanowi 0,050% kapitału zakładowego i daje 4470 głosów (0,050%) na Walnym Zgromadzeniu.Po odkupieniu akcji od DM AmerBrokres SA, Emitent będzie posiadał łącznie 1133774 sztuk akcji własnych, stanowiących 12,571% kapitału
zakładowego i dających 1133774 głosów (12,571%) na Walnym Zgromadzeniu.Spółka poda w osobnym komunikacie informacje dotyczące odkupienia akcji od DM AmerBrokres SA zgodnie z zwartą umową. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROCAD S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-122 Gdańsk
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kartuska 215 215
(ulica) (numer)
0-58 739 68 00 0-58 302 06 29
(telefon) (fax)
procad@procad.pl www.procad.pl
(e-mail) (www)
584-10-03-488 190330106
(NIP) (REGON)
d3yv284

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2010-12-03 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yv284

Podziel się opinią

Share
d3yv284
d3yv284