Trwa ładowanie...
d3t5m26

PROCAD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 gr...

PROCAD S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 grudnia 2012 r.Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 grudnia 2012 r. (18/2012)

Share
d3t5m26

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 grudnia 2012 r.Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 grudnia 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA w dniu 07 grudnia 2012 r. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie skupionych akcji własnych Spółki 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu opinii prawnej, zamieszczonej jako komentarz Zarządu do projektu uchwały opublikowanego 30 października 2012 r. w raporcie bieżącym nr 17/2012, postanawia zawiesić realizację celu pierwotnego (tj. umorzenia) na czas nieoznaczony bez wskazywania nowego przeznaczenia dla wszystkich skupionych i posiadanych przez Spółkę akcji własnych. W opinii akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, skupione akcje własne stanowią realną wartość i mogą w przyszłości być wykorzystane z pożytkiem dla spółki, który przełoży się na korzyści dla akcjonariuszy większe, niż te wynikające z umorzenia akcji. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad Uchwałą nr 1 oddano
3.196.854 ważnych głosów, co stanowi 35,45% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, w tym 3.196.854 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

| | | PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROCAD S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-122 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kartuska 215 | | 215 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 58 739 68 00 | | +48 58 302 06 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | procad@procad.pl | | www.procad.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 584-10-03-488 | | 190330106 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-07 Jarosław Jarzyński Prezes Zarządu
2012-12-07 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t5m26

Podziel się opinią

Share
d3t5m26
d3t5m26