Trwa ładowanie...
d1fiu86
espi

PROCHEM - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie (23/2013)

PROCHEM - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie (23/2013)
Share
d1fiu86

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROCHEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.09.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej Ustawa). Zawiadomienie to zostało złożone w imieniu komplementariuszy i komandytariuszy, którzy są członkami Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Andrzeja Karczykowskiego, Marka Garlińskiego, Adama Parzydła; Członkami Zarządu Emitenta, tj. Jarosława Stępniewskiego, Marka Kiersznickiego, Krzysztofa Marczaka; oraz Prokurentów Emitenta, tj. Barbary Auguścińskiej-Sawickiej, Macieja Kality, Grzegorza Kobyłeckiego i Jana Milczarczyka. Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia informujemy, że Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa, będąca podmiotem blisko związanym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ww. Ustawy sprzedał na GPW w dniu 10 września 2013 roku 133 500 akcji Prochem S.A. po cenie transakcji 24
zł za jedną akcję. Łączna kwota transakcji wyniosła 3 204 000 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROCHEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROCHEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-797 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powązkowska 44c
(ulica) (numer)
022 326 01 00 022 326 01 01
(telefon) (fax)
prochem@prochem.com.pl prochem.com.pl
(e-mail) (www)
113-00-10-523 012532360
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1fiu86

Podziel się opinią

Share
d1fiu86
d1fiu86