Trwa ładowanie...
d1p34ex
espi

PROCHEM - zbycie przez spółkę pośrednio zależną od PROCHEM S.A. aktywów o znacznej wartości. (20/...

PROCHEM - zbycie przez spółkę pośrednio zależną od PROCHEM S.A. aktywów o znacznej wartości. (20/2010)
Share
d1p34ex
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
PROCHEM
Temat
zbycie przez spółkę pośrednio zależną od PROCHEM S.A. aktywów o znacznej wartości.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W dniu 3 grudnia 2010 roku, na podstawie notarialnej umowy przeniesienia udziału (ogółu praw i obowiązków) IRYD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zbyła swój udział w spółceIRYD SPÓŁKA Z O.O. CONCORDE INVESTISSEMENT S.A.?SPÓŁKA KOMANDYTOWA na rzecz APUS S.A. z siedzibą w Warszawie.IRYD sp. z o.o. jest spółką pośredniozależną od PROCHEM S.A. w związku z posiadaniem przez PROCHEM INWESTYCJE sp. z o.o.?spółkę zależną od PROCHEM S.A. 100% udziałóww IRYD sp. z o.o..Wartość zbytego udziału?1 350 000 zł, co stanowi 49,98% kapitału spółki komandytowej oraz ogół praw i obowiązków przysługujących zbywającemu w Spółce Komandytowej, a w szczególności 42,5% udziału w zyskach tej spółki.Cena kupna/sprzedaży udziału?1 610 000 zł.Kryterium będącym podstawą uznania ww. aktywów za aktywa o znacznej wartości w rozumieniu RRM jest fakt, że IRYD sp. z o.o. zbyła więcej niż 20% udziałów spółki komandytowej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p34ex

Podziel się opinią

Share
d1p34ex
d1p34ex