Trwa ładowanie...
d1px5ds

Produkcja węgla JSW wzrosła o 2,2% r/r do 13,9 mld ton w 2014 r.

Warszawa, 20.03.2015 (ISBnews) - Produkcja węgla Jastrzębskiej Spółki Węglowej wzrosła o 2,2% w skali roku do 13,9 mld ton w 2014 r. , z uwzględnieniem wydobycia zrealizowanego przez przejętą KWK Knurów-Szczygłowice na poziomie 1,6 mln ton, podała spółka.

Share
d1px5ds

"W 2014 roku wolumen produkcji węgla został zrealizowany na poziomie 13,9 mln ton (w tym 9,9 mln ton węgla koksowego i 4,0 mln ton węgla do celów energetycznych), tj. o 0,3 mln ton więcej niż w 2013 roku, z tym, że wielkość ta obejmuje wydobycie z przejętej przez JSW KWK Knurów-Szczygłowice na poziomie 1,6 mln ton (od 1 sierpnia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku)" - czytamy w raporcie.

Uwzględniając włączoną od sierpnia 2014 roku w struktury JSW KWK Knurów-Szczygłowice, grupa w 2014 roku sprzedała 8,8 mln ton węgla. Sprzedaż koksu wyniosła 4,2 mln ton, przekraczając ilości sprzed roku o blisko 0,3 mln ton, podano także.

W skład grupy wchodzą Koksownia Przyjaźń oraz KK Zabrze (od 2 stycznia 2014 roku jako JSW KOKS S.A.) oraz WZK Victoria. W 2014 roku koksownie grupy wyprodukowały 4,0 mln ton koksu, tj. o 2,6% więcej niż w 2013 roku.

d1px5ds

Łączna sprzedaż węgla wyprodukowanego przez kopalnie grupy, obejmująca dostawy wewnątrzgrupowe i zewnętrzne, została zrealizowana na poziomie 13,7 mln ton, tj. o 0,7 mln ton mniej niż w 2013 roku.

Sprzedaż węgla koksowego spadła o 0,4 mln ton w skali roku, a poziom dostaw węgla do celów energetycznych był niższy o 0,3 mln ton.

"Udział sprzedaży najlepszego jakościowo i uzyskującego najwyższe ceny, węgla typu hard w łącznych dostawach węgla utrzymuje się na zadowalającym poziomie (2014 rok: 54,4%, 2013 rok: 56,5%)" - podano także.

Ceny podstawowych produktów grupy w 2014 roku były znacząco niższe niż w latach 2011-2013. Ceny węgla w skali roku spadły średnio o ok. 12%. Podobnie jak w przypadku cen węgla, ceny koksu spadły o ok. 11%.
JSW podała, że niskie poziomy cen rynkowych na powiązanych rynkach w istotny sposób przyczyniły się do zmniejszenia przychodów ze sprzedaży w 2014 roku. W związku z bardzo trudną sytuacją w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce spowodowaną głębokimi spadkami cen węgla na międzynarodowych rynkach, nadpodażą na rynku krajowym oraz rosnącymi kosztami wydobycia, grupa odnotowała w 2014 roku ujemny wynik finansowy.

d1px5ds

JSW odnotowała 659,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 77,26 mln zł zysku rok wcześniej.

"W świetle obecnych, bardzo trudnych warunków rynkowych, grupa podejmuje szereg działań oszczędnościowych, w tym m.in. ograniczenie ponoszonych nakładów inwestycyjnych" - czytamy także.

Grupa kapitałowa JSW zrealizowała inwestycje na kwotę prawie 1,7 mld zł w 2014 r.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej.

(ISBnews)

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds