Trwa ładowanie...
d1iy225

Program konwergencji zakłada dalsze obniżki stóp proc. w 09

30.12.Warszawa (PAP) - Zgodnie z założeniami Programu konwergencji, w 2009 roku nastąpią kolejne obniżki stóp procentowych oraz dalsze osłabienie złotego, a w kolejnych...
Share
d1iy225

30.12.Warszawa (PAP) - Zgodnie z założeniami Programu konwergencji, w 2009 roku nastąpią kolejne obniżki stóp procentowych oraz dalsze osłabienie złotego, a w kolejnych latach złoty powróci na ścieżkę aprecjacyjną.

"Prognoza stóp procentowych NBP na lata 2009-2011 przewiduje, że wobec przewidywanego obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce oraz perspektyw trwałego spadku inflacji do poziomu celu inflacyjnego w 2010 r., RPP będzie w 2009 r. kontynuowała łagodzenie polityki pieniężnej. Obniżkom stóp procentowych będą sprzyjały słabnięcie napięć na rynku pracy, poprawa relacji między wzrostem wynagrodzeń i wydajności pracy, a także malejące ryzyko wystąpienia efektów drugiej rundy" -napisano w Programie konwergencji.

"Jednocześnie skala redukcji kosztu pieniądza banku centralnego będzie uwarunkowana perspektywami wypełnienia inflacyjnego kryterium konwergencji w 2011 r" - napisano.

d1iy225

Autorzy dokumentu uważają, że w najbliższym okresie dynamika inflacji w Polsce powinna wykazywać tendencję słabnącą.

"Będzie to efektem zarówno niższego tempa wzrostu gospodarczego osłabiającego presję popytową, jak i wcześniejszego zacieśnienia polityki monetarnej. Dodatkowo ograniczaniu tempa wzrostu cen sprzyjać będzie znaczny spadek cen surowców na rynkach światowych" - napisano.

Resort finansów prognozuje, że w 2009 r. wzrost cen konsumpcyjnych (CPI) ukształtuje się na poziomie 2,9 proc. średnio w roku.

"Przewiduje się, że działania podejmowane w zakresie polityki pieniężnej powinny doprowadzić do powrotu inflacji do celu inflacyjnego w drugiej połowie 2009 r. oraz utrzymania jej na zbliżonym poziomie w latach 2010-2011" - napisano w dokumencie.

d1iy225

ZŁOTY POWRÓCI DO TRENDU APRECJACYJNEGO W 2009 ROKU

Projekcja kursu walutowego na lata 2009-11 przewiduje stopniową aprecjację złotego względem euro w porównaniu z obecnie notowanymi poziomami kursu.

"W ujęciu średniorocznym polska waluta osłabi się w 2009 r., a w latach kolejnych ponownie wróci na ścieżkę aprecjacyjną" - napisano.

Wsparcie dla złotego, zdaniem autorów dokumentu, będą stanowiły silne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz oczekiwania na włączenie złotego do mechanizmu ERM II i wejście Polski do strefy euro.

Presję na aprecjację złotego mogą natomiast osłabiać prognozowane obniżki stóp procentowych NBP.

Zdaniem autorów Programu konwergencji, przewidywana ścieżka kształtowania się kursu złotego wobec euro oznacza, że po włączeniu polskiej waluty do mechanizmu ERM II jej kurs będzie się charakteryzować stabilnością wymaganą przez kursowe kryterium konwergencji. (PAP)

mak/ jtt/

d1iy225

Podziel się opinią

Share
d1iy225
d1iy225