Trwa ładowanie...
d4m7p4v

PROGRES INVESTMENT - Ogłoszenie w sprawie żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Waln ... - EBI

PROGRES INVESTMENT - Ogłoszenie w sprawie żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ze strony akcjonariusza posiadającego ponad 5% głosów (11/2015)

Share
d4m7p4v
NEW CONNECT
Raport EBI nr 11 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie w sprawie żądania rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta ze strony akcjonariusza posiadającego ponad 5% głosów
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Progres Investment S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 5 maja 2015 roku wpłynęło, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie z dnia 5 maja 2015 roku ze strony Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Emitenta reprezentującego 39,99% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące rozszerzenia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Progres Investment S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2015r. W związku z brzmieniem art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych termin żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad w spółce publicznej wynosi 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W związku z powyższym termin żądania uzupełnienia porządku obrad upłyną w dniu 4 maja 2015r. a w związku z tym Zarząd Emitenta pozostawia niniejszy wniosek bez rozpoznania.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Szornak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v