Trwa ładowanie...

Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela skierowany do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela został przekazany do
konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych

Share
Projekt nowelizacji Karty Nauczyciela skierowany do konsultacjiŹródło: © Zlatan Durakovic - Fotolia.com
d3w8waa

Projekt nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych - poinformowało MEN. Projekt zawiera propozycje zmian m.in. w zasadach wynagrodzenia nauczycieli i wymiaru ich urlopu.

Zgodnie z projektem, tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zostanie zastąpione wskaźnikami kalkulacyjnymi środków przeznaczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

Wskaźnik kalkulacyjny dla nauczyciela stażysty wynosić będzie 100 proc. kwoty bazowej określanej co roku w ustawie budżetowej, dla nauczyciela kontraktowego - 111 proc. kwoty bazowej, dla nauczyciela mianowanego - 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego - 184 proc. kwoty bazowej.

d3w8waa

Jak tłumaczy MEN w komunikacie na swojej stronie internetowej, nie wpłynie to na zmianę łącznej wysokości środków, które samorządy będą wydatkować na wynagrodzenia nauczycieli. Rozliczanie tych środków będzie jednak dokonywane łącznie na wszystkich stopniach awansu zawodowego, a nie jak dotychczas oddzielnie na poszczególnych stopniach awansu. "W ten sposób zagwarantowana zostanie ogólna suma środków na wynagrodzenia nauczycieli, a zarządzanie wynagrodzeniami będzie uproszczone" - napisano.

Według resortu edukacji, zwiększenie elastyczności w rozliczaniu wynagrodzeń spowoduje, że docelowo większość należnych wynagrodzeń będzie wypłacana w ciągu roku kalendarzowego i nie będzie potrzeby dodatkowego rozliczania niewypłaconych środków, czyli wypłacania tzw. jednorazowych dodatków uzupełniających.

W projekcie zaproponowano też likwidacje dodatków o charakterze socjalnym, takich jak dodatek mieszkaniowy czy zasiłek na zagospodarowanie. Zmianie ma uleć też dodatek wiejski. Obecnie wynosi on 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Zamiast tego wprowadzone mają być cztery wysokości kwot dodatku w zależności od stopnia awansu nauczyciela.

Zgodnie z projektem, zmienione zostaną także zasady wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez nauczycieli. Jego wymiar określony zostanie na 47 dni roboczych w roku, a jego termin ma przypadać na dni wolne od zajęć lekcyjnych, czyli nie tylko w czasie wakacji i ferii zimowych, ale także w czasie przerw świątecznych. Jednocześnie zapisano, że jeśli nauczyciel nie będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego podczas dni wolnych od zajęć lekcyjnych, to ma realizować zadania statutowe szkoły oraz doskonalić się zawodowo zgodnie z poleceniem dyrektora szkoły.

d3w8waa

MEN chce też, by o udzieleniu nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia decydował wyłącznie lekarz medycyny pracy, a nie - jak dotychczas - lekarz pierwszego kontaktu. Urlop ten będzie mógł być przyznany dopiero po 20 latach pracy (obecnie może być przyznany po 7 latach), a czas jego trwania będzie ograniczony do roku (obecnie może łącznie wynieść trzy lata).

Resort edukacji proponuje także rozszerzenie zakresu rejestrowanych zajęć i czynności realizowanych przez nauczycieli. Obecne przepisy nakładają obowiązek rejestrowania zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniem lub na jego rzecz (czyli w ramach pensum) oraz tzw. godziny karciane. Pozostałe zadania realizowane przez nauczycieli w ramach czasu pracy nie podlegają formalnie rejestrowaniu.

W założeniach zapisano, że rejestrowane będą także takie zajęcia i czynności jak: dostępność nauczyciela w szkole dla rodziców uczniów, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych oraz zespołach realizujących zadania na rzecz ucznia tworzonych przez dyrektora szkoły, doskonalenie zawodowe uzgodnione z dyrektorem szkoły.

Znalazły się tam również propozycje uregulowania na nowo kwestii dotyczących postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. Zaproponowano m.in. utworzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Według MEN, rejestr ma być skutecznym narzędziem przeciwdziałającym zatrudnieniu w szkole nauczyciela ukaranego karą dyscyplinarną wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub nauczyciela zwolnionego z pracy, z zakazem pracy w zawodzie nauczycielskim przez trzy lata.

Nowe przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej mają obejmować wszystkich nauczycieli bez względu na wymiar i miejsce zatrudnienia, czyli objąć także nauczycieli niepublicznych przedszkoli i szkół.

(AS)

d3w8waa
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3w8waa