Trwa ładowanie...
dz46gnu
31-05-2016 16:02

Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego skierowano do Sejmu

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Projekt ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, przyjęty przez rząd 5 kwietnia br., został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt pozwoli na utworzenie przynajmniej ok. 3 tysięcy miejsc pracy w przemyśle okrętowym i przemysłach komplementarnych. Wśród rozwiązań wspierających branżę przewidziano m.in. 0% stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jednostek pływających oraz mechanizm objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów dla działalności w zakresie budownictwa okrętowego.

Share
dz46gnu

"Projektowana ustawa służyć ma aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Stanowi odpowiedź na konieczność zapewnienia ram prawnych, organizacyjnych i finansowych niezbędnych dla wykreowania w Polsce działalności przemysłowej, naukowej i finansowej, ukierunkowanej na rozwój istniejących i stworzenie nowych polskich podmiotów gospodarczych posiadających zdolność zawierania i realizowania kontraktów na budowę statków morskich i śródlądowych jako produktu finalnego powstałego na terytorium RP, jak również na rozwój i stworzenie podmiotów w ramach przemysłów komplementarnych" - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje wprowadzenie następujących instrumentów wsparcia rozwoju sektora:
1) 0% stawki VAT na produkcję, import, części i wyposażenie dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających, zgodnie z dyrektywą VAT. Rozszerzenie preferencji podatkowej dotyczyć będzie takich typów statków, jak np. holowniki pełnomorskie, lodołamacze pełnomorskie oraz obejmie wszystkie dostawy (obecnie tylko na rzecz armatorów). Rozszerzając katalog statków objętych preferencyjną stawką podatku VAT, umożliwia się produkcję tych statków z niższym zaangażowaniem środków finansowych na pokrycie zakupów z nimi związanych;
2) możliwość wyboru między CIT lub PIT a zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1% do budowy i przebudowy statków na określonych warunkach (po decyzji KE o zgodności z rynkiem wewnętrznym). Wybór tej formy opodatkowania następował będzie przez złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia. W przypadku złożenia oświadczenia, zmiana formy opodatkowania możliwa będzie nie wcześniej niż po upływie 3 lat. Podobny mechanizm przewidziany jest obecnie w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym;
3) mechanizm objęcia specjalną strefą ekonomiczną gruntów dla działalności w zakresie budownictwa okrętowego lub przemysłów komplementarnych. Przedłożenie Radzie Ministrów wniosku ministra właściwego do spraw gospodarki w celu zmian granic danej specjalnej strefy ekonomicznej będzie możliwe na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
4) dopuszczenie branży okrętowej do możliwości korzystania ze środków UE, tj. kredytu technologicznego oraz premii technologicznej (po decyzji KE o zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym).

Projekt pozwoli na utworzenie przynajmniej ok. 3 tysięcy miejsc pracy w przemyśle okrętowym i przemysłach komplementarnych, co przełoży się na wpływy do sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto zaktywizowana zostanie grupa osób, która po likwidacji stoczni produkcyjnych pozostaje bez pracy i korzysta obecnie ze świadczeń społecznych, podano w "Ocenie skutków regulacji".

"Proponowane rozwiązania przełożą się na rozwój przemysłu stoczniowego w Polsce, a tym samym rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym oraz na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników. Będą stymulować rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne typy statków szczególnie pod względem rozwiązań proekologicznych (stosowanie alternatywnych niskoemisyjnych paliw, rozwiązania dla uzyskania czystości spalin i wód balastowych, jednostki o napędzie hybrydowym lub w pełni elektrycznym). Mają również na celu zapewnienie konkurencyjnych zasad funkcjonowania (ang. level playing field) polskiego przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w warunkach ostrej i nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych - w szczególności ze strony silnie wspierających produkcję okrętową państw Azji Wschodniej" - podkreślono także.

W 2014 r. polskie stocznie zbudowały łącznie 8 statków o łącznej pojemności 47,1 tys. CGT, co oznacza spadek o 4 jednostki oraz 21,6 tys. CGT w stosunku do 2013 r. Na koniec 2014 r. polskie stocznie posiadały zamówienia na 19 statków o łącznej pojemności 127,6 tys. CGT.

(ISBnews)

dz46gnu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dz46gnu
dz46gnu