Trwa ładowanie...
d3likzo
espi

PROJPRZEM - Odwołanie Wiceprezesa Zarządu i powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu (21/2011)

PROJPRZEM - Odwołanie Wiceprezesa Zarządu i powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu (21/2011)

Share
d3likzo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie Wiceprezesa Zarządu i powołanie nowego Wiceprezesa Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza odwołała z dniem 31.12.2011 r. Pana Władysława Pietrzaka z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki. Nie podano przyczyn ww. decyzji. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu z dniem 1 stycznia 2012 r. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Panią Annę Zarzycką - Rzepecką. Pani Anna Zarzycka - Rzepecka posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - magister ekonomii. W 2001 r. ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, specjalność: zarządzanie finansami i rachunkowość. W 2010 roku ukończyła podyplomowe studia MBA - Master of Business Administration na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe: Pani Anna Zarzycka - Rzepecka w latach 2002 - 2004 zatrudniona była w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. w Toruniu na stanowisku Dyrektor Wydziału Controllingu i Analiz Ekonomicznych. Następnie w 2004 r. pełniła w Konsult Sp. z o.o. funkcję Prezesa
Zarządu. Od stycznia 2005 r. była zatrudniona w Zakładach Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy na stanowiskach: Kierownika Działu Controllingu - Controller Finansowy; Dyrektora ds. Finansowych i Restrukturyzacji, pełniąc jednocześnie funkcję Członka Zarządu. Od 1 kwietnia 2007 roku do 10 czerwca 2008 roku Pani Anna Zarzycka - Rzepecka pełniła funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych Zachem S.A. w Bydgoszczy, a w okresie od 10 czerwca 2008 do 2 września 2008 roku ? Członka Zarządu ds. finansowych w ww. spółce. Następnie od 3 listopada 2008 do 18 lipca 2010 roku była Prezesem Zarządu Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy. W okresie od 19 lipca 2010 roku do 16 marca 2011 roku pełniła funkcję Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego Lubawa S.A. w Grudziądzu. Pani Anna Zarzycka - Rzepecka nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3likzo

| | | PROJPRZEM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-19 Piotr Babst Prezes Zarządu Piotr Babst
2011-12-19 Dariusz Gugała Prokurent Dariusz Gugała

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3likzo

Podziel się opinią

Share
d3likzo
d3likzo