Trwa ładowanie...
d3rwouq

PROJPRZEM - Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki (19/2011)

PROJPRZEM - Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki (19/2011)

Share
d3rwouq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 15.11.2011 r. otrzymała z Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych w Bydgoszczy zawiadomienie o wpisaniu w dniu 09.11.2011 r., na wniosek Spółki, hipoteki umownej do wysokości 4.500.000,00 złotych na nieruchomości w Koronowie, której PROJPRZEM S.A. jest użytkownikiem wieczystym. Hipotekę ustanowiono na rzecz BRE Bank S.A. w związku z zawarciem z ww. bankiem umowy o udzielanie gwarancji bankowych. Hipoteka ta jest trzecią z kolei hipoteką zabezpieczającą umowy zawarte z BRE Bank S.A., dotyczące finansowania działalności Spółki. Wcześniej, dnia 17.08.2011 r. Sąd Rejonowy w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Krajeńskim dokonał wpisu hipoteki umownej łącznej do wysokości 3.750.000,00 złotych na nieruchomościach w Sępólnie Krajeńskim, będących własnością Spółki. Wartość zabezpieczonego hipoteką zobowiązania wynosi 2.500.000,00 złotych. Hipoteka obciąża nieruchomości gruntowe, położone w Sępólnie Krajeńskim oraz Koronowie,
na których posadowione są budynki i budowle, w tym hale produkcyjne i budynki biurowe, służące do prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Łączna wartość ewidencyjna obciążonych aktywów w Sępólnie Krajeńskim i Koronowie, w księgach rachunkowych Spółki wynosi 16.857.469,62 złotych netto, w tym wartość nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim 8.809.361,74 złotych netto i wartość nieruchomości w Koronowie 8.048.107,88 złotych netto. O ustanowieniu hipoteki do kwoty 7.500.000,00 złotych na rzecz BRE Bank S.A. na nieruchomościach Spółki w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy, PROJPRZEM S.A. informowała w raporcie bieżącym nr 7/2011, z dnia 29.04.2011 r. Spółki oraz osób nią zarządzających nie łączą z BRE Bank S.A. żadne inne powiązania, poza gospodarczymi. Łącznie obciążone aktywa stanowią aktywa o znacznej wartości, bowiem ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych PROJPRZEM S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rwouq

| | | PROJPRZEM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Władysław Pietrzak Wiceprezes Zarządu Władysław Pietrzak
2011-11-15 Jacek Rypel Prokurent Jacek Rypel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rwouq

Podziel się opinią

Share
d3rwouq
d3rwouq