Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

PROJPRZEM - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (2/2013)

PROJPRZEM - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (2/2013)
Share
d36cx9j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że w 2012 roku przekazała do publicznej wiadomości następujące raporty (kolejno podano numer raportu, datę przekazania, temat raportu): Raport bieżący nr 41/2012, 04 grudnia 2012 Zawarcie umów o łącznie znaczącej wartości przez spółkę zależną Raport bieżący nr 40/2012, 30 listopada 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 39/2012, 29 listopada 2012 Sprzedaż akcji przez znaczącego akcjonariusza Raport bieżący nr 38/2012, 16 listopada 2012 Zawarcie znaczącej umowy Raport bieżący nr 37/2012, 16 listopada 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 36/2012, 31 października 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 35/2012, 16 października 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 34/2012, 28 wrzesnia 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 33/2012, 28 września 2012 Zbycie akcji przez znaczącego akcjonariusza Raport
bieżący nr 32/2012, 28 września 2012 Nabycie akcji przez znaczącego akcjonariusza Raport bieżący nr 31/2012, 18 września 2012 Nabycie akcji przez osobę posiadającą dostęp do informacji poufnych Raport bieżący nr 30/2012, 18 września 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 29/2012, 04 września 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 28/2012, 21 sierpnia 08.2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 27/2012, 17 sierpnia 2012 Zawarcie znaczącej umowy Raport bieżący nr 26/2012, 14 sierpnia 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 25/2012, 02 sierpnia 2012 Otwarcie likwidacji spółki zależnej Raport bieżący nr 24/2012, 01 sierpnia 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 23/2012, 27 lipca 2012 Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa spółki zależnej Raport bieżący nr 22/2012, 29 czerwca 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport
bieżący nr 21/2012, 29 czerwca 2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na WZ PROJPRZEM S.A. Raport bieżący nr 20/2012, 27 czerwca 2012 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. Raport bieżący nr 19/2012, 13 czerwca 06.2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 18/2012, 06 czerwca 2012 Zmiana porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty nowych uchwał Raport bieżący nr 17/2012, 29 maja 2012 Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Raport bieżący nr 16/2012, 29 maja 2012 Zwołanie, termin i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 15/2012, 16 maja 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 14/2012, 16 maja 2012 Zawarcie znaczącej umowy Raport bieżący nr 13/2012, 20 kwietnia 2012 Deklaracja w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok Raport bieżący nr 12/2012, 19 kwietnia 2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku Raport bieżący nr 11/2012, 19 kwietnia 2012 Wybór podmiotu uprawnionego
do badania sprawozdań finansowych Raport bieżący nr 10/2012, 04 kwietnia 2012 Zawarcie znaczącej umowy Raport bieżący nr 9/2012, 29 marca 2012 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ PROJPRZEM S.A. w dniu 22.03.2012 roku Raport bieżący nr 8/2012, 23 marca 2012 Uchwała podjęta przez NWZ PROJPRZEM S.A. Raport bieżący nr 7/2012, 19 marca 2012 Projekt uchwały na NWZ Spółki w dniu 22.03.2012 zgłoszone przez akjonariuszy Raport bieżący nr 6/2012, 17 lutego 2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Raport bieżący nr 5/2012, 17 lutego 2012 Zwołanie, termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Raport bieżący nr 4/2012, 31 stycznia 2012 Zawarcie umowy na realizację transakcji walutowych Raport bieżący nr 3/2012, 31 stycznia 2012 Zakończenie likwidacji spółki zależnej Raport bieżący nr 2/2012, 23 stycznia 2012 Zawarcie znaczącej umowy Raport bieżący nr 1/2012, 17 stycznia 2012 Terminy przekazywania raportów okresowych Raporty okresowe: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy
Kapitałowej PROJPRZEM S.A, QS III/2012 14 listopada 2012 Raport kwartalny PROJPRZEM S.A., SA-Q III/2012 14 listopada 2012 Raport półroczny PROJPRZEM S.A., SA-P 2012 29 sierpnia 2012 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A., PS 2012 29 sierpnia 2012 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A., QS I/2012 14 maja 2012 Raport kwartalny PROJPRZEM S.A., SA-Q I/2012 14 maja 2012 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A., RS 2011 20 marca 2012 Raport roczny PROJPRZEM S.A., SA-R 2011 20 marca 2012 Oryginały raportów znajdują się w siedzibie spółki, w Bydgoszczy, przy ul. Bernardyńskiej 13. Spółka zamieszcza je także na swojej stronie internetowej (www.projprzem.com). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PROJPRZEM SA
(pełna nazwa emitenta)
PROJPRZEM Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Bernardyńska 13
(ulica) (numer)
0-52 376 74 00 052 376 74 03
(telefon) (fax)
info@projprzem.com www.projprzem.com
(e-mail) (www)
554-023-40-98 002524300
(NIP) (REGON)
d36cx9j

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Piotr Babst Prezes Zarządu Piotr Babst
2013-01-15 Jacek Rypel Prokurent Jacek Rypel

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j