Trwa ładowanie...
d1nr7go

PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (13/2015)

PROJPRZEM - Zawarcie znaczącej umowy (13/2015)

Share
d1nr7go

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 08.05.2015 r. zawarła z mBankiem S.A. umowę terminowej transakcji walutowej typu forward na sprzedaż waluty euro w kwocie 600.000,00 euro (2.430.000,00 zł) z terminem realizacji przypadającym na dzień 30.09.2015 r., po kursie wymiany w wysokości 4,05 zł/euro. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, licząc od daty przekazania ostatniego raportu bieżącego nr 25/2014 z 01.09.2014 r., dotyczącego transakcji walutowych, łączna wartość zawartych z mBank S.A. umów terminowych transakcji walutowych typu forward wynosi 2.970.000,00 euro (12.043.944,00 zł) i przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Transakcją walutową o najwyższej wartości spośród wyżej wymienionych umów jest kontrakt zawarty w dniu 17.10.2014 r. na sprzedaż waluty euro, na kwotę 600.000,00 euro (2.542.800,00 zł) z kursem wymiany 4,2380 zł/euro z terminem realizacji przypadającym na dzień 12.02.2015 r. Przedmiotowe transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych, nie odbiegających od warunków stosowanych
dla tego typu operacji finansowych i mają na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego transakcji rozliczanych w euro. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROJPRZEM | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-029 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Bernardyńska | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 0-52 376 74 00 | | 052 376 74 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@projprzem.com | | www.projprzem.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 554-023-40-98 | | 002524300 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Anna Zarzycka - Rzepecka Prezes Zarządu Anna Zarzycka - Rzepecka
2015-05-08 Marcin Lewandowski Członek Zarządu Marcin Lewandowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nr7go

Podziel się opinią

Share
d1nr7go
d1nr7go