Trwa ładowanie...
d2yy02s
espi
11-10-2011 15:58

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Tec...

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. (72/2011)

Share
d2yy02s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku) Zarząd Pronox Technology Spółka Akcyjna w upadłości układowej (Spółka) informuje, że 11 października 2011 r. wpłynęło do Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 września 2011 r. dotyczące rejestracji podwyższenia i zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki. Zarejestrowany kapitał zakładowy Pronox Technology Spółki Akcyjnej w upadłości układowej wynosi 19.850.748,00 zł. i dzieli się na 198.507.480 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Spółki wynosi 201.084.093. Przedmiotowa rejestracja dotyczy
8.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł. każda i 47.680.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł. każda, wyemitowanych i wydanych akcjonariuszom w ramach kapitału warunkowego w wyniku wykonania warrantów subskrypcyjnych. Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2, 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, 6) 2.400.000
(dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 10) 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych imiennych serii G, 11) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 12) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii I, 13) 113.894.980 (sto trzynaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yy02s

| | | PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2075600 | | 032 2075603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pronox@pronox.com | | www.pronox.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-11 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2011-10-11 Tomasz Minkina Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yy02s
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2yy02s
d2yy02s