Trwa ładowanie...
d1l8m3c

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajny...

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2011 roku. (1/2012)

Share
d1l8m3c

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 grudnia 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pronox Spółki Akcyjnej w upadłości układowej (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 29 grudnia 2011 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Canuela Holdings Limited liczba akcji 25.000.000 liczba głosów 25.000.000 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26,17 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 10,51 % Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor, Mirosław Możdżen Sp.J liczba akcji 20.000.000 liczba głosów 20.000.000 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu 20,94 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 8,41 % 4 Energy S.A. liczba akcji 14.000.000 liczba głosów 14.000.000 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 14,65 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,89 % CMS S.A. liczba akcji 11.500.000 liczba głosów 11.500.000 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 12,04 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,83 % Predin Inwest Sp. z o.o. liczba akcji 9.705.200 liczba głosów 9.705.200 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 10,16 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,08 % Dariusz Smagorowicz liczba akcji 3.794.814 liczba głosów 5.089.628 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5,33 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,14 % | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

| | | PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRONOX TECHNOLOGY S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2075600 | | 032 2075603 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pronox@pronox.com | | www.pronox.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9542180954 | | 273696613 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-02 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2012-01-02 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l8m3c

Podziel się opinią

Share
d1l8m3c
d1l8m3c