Trwa ładowanie...
d3x7fe5
espi

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w up...

PRONOX TECHNOLOGY S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej. (95/2011)
Share
d3x7fe5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 95 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
PRONOX TECHNOLOGY S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 29 grudnia 2011 roku, na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32 c.
Załączniki
Plik Opis
Zwołanie WZA PT 01.12.2011 29.12.2011.pdf Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A. w upadłości układowej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA w upadłośi układowej
(pełna nazwa emitenta)
PRONOX TECHNOLOGY S.A. informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-282 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paderewskiego 32c
(ulica) (numer)
032 2075600 032 2075603
(telefon) (fax)
pronox@pronox.com www.pronox.com
(e-mail) (www)
9542180954 273696613
(NIP) (REGON)
d3x7fe5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Ireneusz Król Prezes Zarządu
2011-12-01 Mariusz Jabłoński Wiceprezes Zarządu
2011-12-01 Tomasz Minkina Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x7fe5

Podziel się opinią

Share
d3x7fe5
d3x7fe5