Trwa ładowanie...
dhvf0sf

PROTEKTOR - informacja Zarządu jednostki zależnej Emitenta (47/2011)

PROTEKTOR - informacja Zarządu jednostki zależnej Emitenta (47/2011)

Share
dhvf0sf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROTEKTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | informacja Zarządu jednostki zależnej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Realizując obowiązek określony w § 5.1.24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?) [Dz.U.2009.33.159 ze zm.], Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż w dniu 15.11.2011 roku uzyskał od Zarządu spółki zależnej- Prabos plus a.s. w Slavicinie informację o następującej treści: "W związku z pojawieniem się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Czeskiej informacji o skierowaniu w dniu 11 listopada 2011 roku do sądu okręgowego w Brnie przez jednego z usługodawców Prabos plus a.s. ("Spółka") wniosku o upadłość Spółki w związku z niezapłaceniem przez Prabos plus a.s. kwoty 16.372,96 EUR, Zarząd Spółki Prabos plus a.s oświadcza, iż: a) w stosunku do Wnioskodawcy tj. w stosunku do "Marian Marek Rabiasz BLUES" z siedzibą: ul. Kowaniec 64, 34? 400 Nowy Targ (Polska), Spółka reguluje swoje zobowiązania zgodnie z postanowieniami umów, jakie są w posiadaniu organów Prabos plus
a.s., b) Wnioskodawca nadużył zdaniem Zarządu Spółki prawa do zgłoszenia wniosku o upadłość, c) w związku z zakończeniem współpracy handlowej i wypowiedzeniem wszelkich umów łączących obie Strony, w dniu 15.11.2011 roku nastąpiło całkowite rozliczenie z tytułu zobowiązań wobec Wnioskodawcy w wysokości niekwestionowanej przez Spółkę, d) Spółka prowadzi normalną działalność operacyjną, produkcyjną i inwestycyjną, mając kolejne zamówienia w sposób nieprzerwany i na bieżąco reguluje swoje zobowiązania wynikające z zawartych umów. Dowodem rozwoju Spółki jest proces inwestycyjny uruchamiania w IV kwartale bieżącego roku kolejnej linii produkcyjnej nowoczesnego obuwia technologicznego o wydajności około 200 tys. par rocznie. W związku z podejrzeniem, iż celem działania Wnioskodawcy było wyłącznie narażenie na szwank dobrego imienia Spółki po zamknięciu współpracy handlowej oraz wyrządzenie jej szkody, Zarząd Prabos plus a.s. analizuje obecnie podjęcie wszelkich działań mających na celu obronę dobrego imienia Spółki
oraz uzyskanie zadośćuczynienia, nie wyłączając skierowania sprawy na drogę sądową". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhvf0sf

| | | LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROTEKTOR | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-417 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kunickiego | | 20-24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 532 22 31 | | 081 532 02 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@protektorsa.pl | | www.protektorsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-010-29-59 | | 430068516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2011-11-15 Paweł Strączyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhvf0sf

Podziel się opinią

Share
dhvf0sf
dhvf0sf