Trwa ładowanie...
d4gchpx

PROTEKTOR - Nabycie akcji PROTEKTOR S.A. (1/2012)

PROTEKTOR - Nabycie akcji PROTEKTOR S.A. (1/2012)

Share
d4gchpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PROTEKTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji PROTEKTOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PROTEKTOR S.A. informuje, iż w dniu 09 stycznia 2012 roku otrzymał od Akcjonariusza ? Pana Rafała Jerzego, zawiadomienie zgodnie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, wraz z późniejszymi zmianami, o transakcji zakupu akcji PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie (Spółka), w ilości 284.900 sztuk, dokonanej na rynku regulowanym w transakcji pakietowej dnia 03 stycznia 2012 roku z rozliczeniem dnia 04 stycznia 2012 roku. W dniu poprzedzającym powyższą transakcje na akcjach spółki PROTEKTOR S.A., tj. 02 stycznia 2012 roku udział Pana Rafała Jerzego w Spółce wynosił 875.217 sztuk akcji, co stanowiło 4,60 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje dawały bezpośrednio 875.217 głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ), co stanowiło 4,60 % ogólnej liczby głosów na WZ. Na dzień 04 stycznia 2012 roku po rozliczeniu wcześniejszej transakcji Pan Rafał Jerzy jest posiadaczem
1.160.117 sztuk akcji spółki PROTEKTOR S.A. stanowiących 6,10 % udziału w kapitale zakładowym. Posiadane akcje dają 1.160.117 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,10 % ogólnej liczby głosów na WZ. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

| | | LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PROTEKTOR | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-417 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kunickiego | | 20-24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 532 22 31 | | 081 532 02 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@protektorsa.pl | | www.protektorsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7120102959 | | 430068516 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2012-01-09 Paweł Strączyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gchpx

Podziel się opinią

Share
d4gchpx
d4gchpx