Trwa ładowanie...
d18pga6

ProxyAd S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2011)

ProxyAd S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (23/2011)

Share
d18pga6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-24
Skrócona nazwa emitenta
ProxyAd S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd Emitenta ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 24 listopada 2011 zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Payfreezer S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowała, że w dniu 22 listopada 2011 roku dokonał nabycia 113.615 (sto trzynaście tysięcy sześćset piętnaście) akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.361,50 (jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18pga6

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Piotr Surmacki Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Piotr Surmacki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18pga6

Podziel się opinią

Share
d18pga6
d18pga6