Trwa ładowanie...
d4buniu
espi

ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)

ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania (2/2013)
Share
d4buniu
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
ProxyAd S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarzad Emitenta informuje, iż w dniu 14 marca 2013 roku powiął informację od Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A., która to, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. 2005 nr 1539 z późn. zm.) zawiadomiła, iż w wyniku transakcji z dnia 11 marca 2013 roku dokonała zbycia 600.000 (sześciuset tysięcy) akcji Emitenta, zmniejszając stan posiadania akcji Emitenta do 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed dokonaniem powyższej transakcji Spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. posiadała 6.058.370 akcji ProxyAd reprezentujacych 27% kapitału zakładowego Emitenta, oraz 27% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokoaniu powyższej transakcji spółka Fachowcy.pl Ventures S.A. posiada 5.458.370 akcji Emitenta reprezentujacych łącznie 25% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujacych 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ProxyAd SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ProxyAd S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-702 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zawrat 29
(ulica) (numer)
(22) 843 11 66 (22) 20 34 099
(telefon) (fax)
info@proxyad.pl www.proxyad.pl
(e-mail) (www)
521-343-40-73 140955911
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Piotr Surmacki Prezes Zarządu Piotr Surmacki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4buniu

Podziel się opinią

Share
d4buniu
d4buniu