Trwa ładowanie...
d29lvdu
espi
24-11-2011 17:47

ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania. (22/2011)

ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania. (22/2011)

Share
d29lvdu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ProxyAd S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 24 listopada 2011 zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta. W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, Payfreezer S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowała, że w dniu 22 listopada 2011 roku dokonał: nabycia 113.615 (sto trzynaście tysięcy sześćset piętnaście) akcji Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.361,50 (jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) Przed dokonaniem powyższych transakcji PayFreezer S.A. posiadała 531.061 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, reprezentujących 9,85 proc. oraz uprawniających do 531.061 (pięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt jeden), to jest 9,85 proc.głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki Po dokonaniu powyższych transakcji PayFreezer S.A. posiada 644.676 (sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 11,96 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 644.676 (sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć) to jest 11,96 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z oświadczeniem, PayFreezer S.A. nie ma podmiotów zależnych, posiadających akcje spółki ProxyAd S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29lvdu

| | | ProxyAd SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ProxyAd S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-203 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bonifraterska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 332 57 75 | | (22) 332 57 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-24 Piotr Surmacki Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Piotr Surmacki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29lvdu
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d29lvdu
d29lvdu