Trwa ładowanie...
dpefvld
espi
17-11-2010 19:35

ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania. (3/2010)

ProxyAd S.A. - Zmiana stanu posiadania. (3/2010)

dpefvld
dpefvld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ProxyAd S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Emitenta ProxyAd S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 16 listopada 2010 roku zawiadomienia od akcjonariusza Emitenta.W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, PayFreezer S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowała, że w dniu 10 listopada 2010 roku dokonała zbycia na rynku NewConnect, łącznie 264.001 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące jeden) akcji serii A Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 26.400,10 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych dziesięć groszy).Przed dokonaniem powyższej transakcji PayFreezer S.A. posiadała 1.933.412 (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwanaście) akcji serii A Emitenta, reprezentujących 35,87 proc. (trzydzieści pięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta)
kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.933.412 (jeden milion dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwanaście), to jest 35,87 proc. (trzydzieści pięć i osiemdziesiąt siedem setnych procenta), głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Po dokonaniu powyższej transakcji PayFreezer S.A. posiada 1.669.411 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jedenaście) akcji Spółki, reprezentujących 30,97 proc. (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 1.669.411 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta jedenaście), to jest 30,97 proc. (trzydzieści i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta), głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Zgodnie z oświadczeniem, PayFreezer S.A. nie ma podmiotów zależnych, posiadających akcje spółki ProxyAd S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpefvld

| | | ProxyAd SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ProxyAd S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-203 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bonifraterska | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 332 57 75 | | (22) 332 57 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-17 Dawid Korczyński Prezes Zarządu Dawid Korczyński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpefvld
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dpefvld