Trwa ładowanie...
d3w28fb
espi

PRYMUS S.A. - Nabycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych ...

PRYMUS S.A. - Nabycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych (19/2013)
Share
d3w28fb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
PRYMUS S.A.
Temat
Nabycie akcji przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prymus S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14.03.2013 r. otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od osoby zobowiązanej ? pana Adriana Moski, pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych przez podmiot powiązany z panem Adrianem Moską, na akcjach Spółki. Osoba zobowiązana zawiadamia, iż w dniu 12 marca 2013 r. Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle ("Gamrat" S.A.), w której Pan Adrian Moska pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, nabyła 1.533.472 akcji Spółki po cenie 1,31 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte poza rynkiem GPW NC.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PRYMUS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-100 Tychy
(kod pocztowy) (miejscowość)
Turyńska 101
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
9540009883 272285799
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Ewa Kobosko Prezes Zarządu Ewa Kobosko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w28fb

Podziel się opinią

Share
d3w28fb
d3w28fb