Trwa ładowanie...
d44s1l7
27-10-2016 18:31

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) będą decydować na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 24 listopada br., m.in. o zmianie ceny zakupu akcji własnych, wynika z projektów uchwał na NWZ.

d44s1l7
d44s1l7

ZGH "Bolesław", spółka zależna Stalproduktu, uzyskała nową koncesję na eksploatację złoża "Klucze I" w kopalni "Olkusz-Pomorzany", co pozwoli na utrzymanie wydobycia w tej kopalni do 2020 r. i odsunięcie w czasie kosztów jej likwidacji, szacowanych na ok. 142 mln zł, podał Stalprodukt. Ponadto ZGH "Bolesław" zdecydował o rozpoczęciu inwestycji pn. "Nowa hala wanien", wartej ok. 240 mln zł.

Apator uważa, że jego spółka zależna Apator Rector ma dobre perspektywy rozwoju i spodziewa się, że wyniki nowej kontraktacji i dalszego rozwoju spółki powinny być widoczne już w 2017 r., podała spółka.

Indos zdecydował o emisji 85 tys. szt. zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii J o łącznej wartości nominalnej 8,5 mln zł, podała spółka.

Best przydzielił 4,5-letnie obligacje serii R1 o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Inwestorzy złożyli zapisy opiewające łącznie na około 52 mln zł, w związku z czym zapisy złożone w dwóch ostatnich dniach subskrypcji zostały zredukowane średnio o 80,77%, podała spółka.

d44s1l7

Best Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Best TFI)
powzięło informację o zamiarze przyjęcia przez mBank oferty Best II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (NS FIZ) na zakup portfela wierzytelności wynikających z czynności bankowych o wartości nominalnej 333,8 mln zł za cenę w wysokości 27,4 mln zł płatną w terminie do 17 listopada 2016 r., podał Best.

Apator obniżył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2016 rok do poziomu 62 mln zł wobec 80 mln zł wcześniej, ze względu na istotny wpływ korekt dokonanych w spółce zależnej Apator Rector, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Tauron Polska Energia szacują, że dokończenie budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli będzie kosztowało do ok. 400 mln zł, podało PGNiG.

Skonsolidowane przychody Ferrum ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w okresie 9 miesięcy 2016 r. ok. 237,24 mln zł i były o 16,96 tys mln zł niższe od przychodów porównywalnego okresu roku poprzedniego, poinformowała spółka. Grupa odzyskała również rentowność netto, zamykając 9 miesięcy 2016 r. z 5,1 mln zł zysku netto.

d44s1l7

Agora zawarła warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości w Łodzi o łącznej wartości 9,7 mln zł netto, podała spółka.

Tauron Polska Energia, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) zawarły porozumienie w sprawie ustalenia podstawowych warunków brzegowych restrukturyzacji projektu obejmującego budowę bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli, podały Tauron i PGNiG. Porozumienie stanowi odzwierciedlenie woli Taurona i PGNiG co do kontynuacji budowy bloku w formule corporate finance. Podpisane dokumenty umożliwiają dokończenie inwestycji w terminie wstępnie szacowanym na 2019 r.

PKP Cargo zawarło z PKP Energetyka umowę sprzedaży energii elektrycznej i usługi dystrybucji do 31 grudnia 2018 r. za przewidywane 700 mln zł netto (861,0 mln zł brutto), podało PKP Cargo.

Vistal Gdynia zawarł z zagranicznym kontrahentem z branży marine&offshore umowę na wykonanie konstrukcji stalowych dźwigu portowego za 5,96 mln euro brutto.

d44s1l7

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU (TFI PZU) rozliczyło nabycie 550 tys. akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK), dzięki czemu zwiększyło udział w kapitale spółki i głosach na walnym zgromadzeniu do 6,06% z 4,98%, podało TFI.

Erbud podpisał umowę na roboty budowlane - ?Budynki i budowle pomocnicze" w ramach realizacji inwestycji "Budowa nowej elektrociepłowni na terenie zakładu Fortum EC Zabrze" - wartość 24,3 mln zł.

Rada nadzorcza TelForceOne podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego i wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy. Dziś rozpoczęły się zapisy w wezwaniu Kaps Investment po 3,1 zł za akcję.

Grupa Lotos planuje całoroczne nakłady inwestycyjne na poziomie ok. 1,6 mld zł po wydatkowaniu poniżej 1 mld zł w okresie trzech pierwszych kwartałów br., poinformował ISBnews wiceprezes Mariusz Machajewski.

d44s1l7

Nakłady inwestycyjne Gekoplastu spadną r/r do ok. 5 mln zł w 2017 r., co razem z poprawą wyników i rentowności stworzy miejsce do wypłaty rosnącej dywidendy, poinformował prezes Piotr Górowski.

Grupa Lotos zakłada, że po spadkach w ostatnich kwartałach ostatnie trzy miesiące br. przyniosą odbudowę marży rafineryjnej, wynika z wypowiedzi prezesa Roberta Pietryszyna.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) ustaliło cenę emisyjną oferowanych akcji w ramach oferty publicznej na 18 zł, podała spółka. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych papierów, wartość oferty sięgnie 20,34 mln zł brutto.

Grupa Lotos planuje w przygotowywanej obecnie strategii powrót do wypłacania dywidendy, jednak na początku jej poziom może nie być wysoki, zapowiedział prezes Robert Pietryszyn, podkreślając jednocześnie, że będzie to jednak poziom "znaczący". Strategia ma zostać przedstawiona w grudniu.

d44s1l7

Ronson Development sprzedał już ponad jedną trzecią ze 146 mieszkań dostępnych w czwartym i zarazem ostatnim etapie osiedla Espresso na warszawskiej Woli, poinformowała spółka.

Netia oczekuje w listopadzie pierwszych dokładniejszych szacunków finansowych efektów procesu transformacji cyfrowej grupy, poinformowała ISBnews członek zarządu ds. finansowych operatora Katarzyna Iwuć.

QubicGames wprowadza grę Mad Carnage w wersji Alpha (wersja testowa) do ogólnoświatowej dystrybucji na platformie Android, planuje też, że kolejna gra na urządzenia mobilne - "Monster Mixer" w wersji Alpha zostanie wprowadzona do dystrybucji na początku 2017 roku, podała spółka.

Atal, uzyskał pozwolenie na budowę III etapu Nowego Targówka w Warszawie, poinformowała spółka. W tej fazie projektu powstają 123 mieszkania o powierzchniach od 37,93 m2 do 99,15 m2, a termin zakończenia budowy przewidziano na II kwartał 2018 r., podano również.

d44s1l7

Netia zakłada, że dzięki transformacji cyfrowej uzyska potencjał do wzrostu efektywności kosztowej, poprawy pozycji rynkowej i zaoferowania nowych produktów od początku 2017 roku, poinformował prezes Tomasz Szopa.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) wchodzi na nowe rynki Szwecji i Wielkiej Brytanii, poinformowała spółka. Jednocześnie firma zaprzestała współpracy z dotychczasowymi partnerami w Estonii, Macedonii i Mołdawii. PBKM nie wyklucza podjęcia na tych rynkach współpracy z innymi podmiotami, podano również.

Należące do Alma Market delikatesy internetowe Alma24.pl zakończyły dziś działalność, jak podano na witrynie sklepu.

Tax Care - firma księgowa należąca do Grupy Idea Banku - uruchomiła właśnie pierwszy w Polsce program franczyzowy dla księgowych i chce włączyć 300 biur księgowych do swojej sieci franczyzowej, którą buduje w miastach powiatowych, podała firma. Do 2020 r. największa firma księgowa chce skonsolidować pod swoją marką łącznie 1 000 biur.

Master Pharm odstąpił od zamiaru przeprowadzenia transakcji nabycia do 50% udziałów w spółce działającej w obszarze farmacji i kosmetologii po przeprowadzeniu jej due diligence, podała spółka.

Radpol odnotował 0,15 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 2,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przerób ropy z kierunków innych niż wschodni sięgnął w Grupie Lotos 28% całości przerobu w III kw. 2016 r., podała spółka.

Gekoplast odnotował 1,37 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 1,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Po wypracowaniu 302,81 mln zł zysku EBITDA w I-III kw. 2016 r. (wzrost o 15% r/r), Orbis podtrzymał prognozę całoroczną, zakładającą wynik w tym ujęciu na poziomie 360-370 mln zł, podała spółka.

Program EFRA - Efektywna Rafinacja, którego realizacja ma zostać zakończona w I poł. 2018 r., doprowadzi do wzrostu wyniku EBITDA na poziomie ok. 0,6 mld zł rocznie, szacuje Grupa Lotos.

Skonsolidowany oczyszczony wynik operacyjny Grupy Lotos liczony metodą LIFO ("ostatnie przyszło - pierwsze wyszło") wyniósł w III kw. 2016 roku 402,9 mln zł (wobec 433 mln zł rok wcześniej), zaś wynik EBITDA w tym ujęciu sięgnął 640,9 mln zł (wobec 609 mln zł rok wcześniej), podała spółka.

Grupa Hotelowa Orbis odnotowała 80,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 75,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zygmunt Solorz złożył rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) ze skutkiem natychmiastowym. Na stanowisku przewodniczącego rady nadzorczej zastąpił go Tomasz Szeląg, podała spółka.

Green Content - spółka zależna Agory - ma umowę z EmiTelem na świadczenie przez EmiTel usługi polegającej na umieszczeniu programu telewizyjnego Metro w multipleksie ósmym oraz zapewnieniu nieprzerwanej cyfrowej transmisji sygnału multipleksu MUX8 w standardzie DVB-T. Green Content rozpocznie nadawanie programu Metro w ramach multipleksu ósmego w dniu 2 grudnia.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
obniża opłaty dla członków giełdy, dotyczące transakcji na akcjach oraz danych giełdowych na głównym rynku GPW oraz NewConnect od 1 listopada, podała spółka. Stawka opłaty stałej od zlecenia ulega zmianie na 0,15 zł z 0,2 zł.

Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 11,18 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 8,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synthos odnotował 81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 136 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Lotos odnotowała 379,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 249,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Netia odnotowała 16,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d44s1l7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d44s1l7