Trwa ładowanie...
d1542mb

Przegląd informacji ze spółek

Sąd Apelacyjny w Warszawie, orzekając jako Sąd II instancji w sprawie z powództwa Miasta Stołecznego Warszawy przeciwko J.W. Construction Holding oddalił apelację spółki, przez co prawomocny stał się wyrok zasądzający na rzecz miasta kwotę 14,12 mln zł z odsetkami oraz kosztami postępowania procesowego, podała spółka.

Share
d1542mb

Best otrzymał odpis pozwu o zapłatę 60,73 mln zł wniesiony przez Kredyt Inkaso (KI) przeciwko pozwanym solidarnie: emitentowi oraz Krzysztofowi Borusowskiemu, podał Best.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zezwoliła na przywrócenie akcjom Empik Media & Fashion (EMF), Travelplanet.pl i PlastPack Company formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 18 października br., podał urząd.

Fitch Ratings uważa, że ratingi Energi i Enei będą pod presją jeśli ich potencjalne projekty inwestycyjne nie będą realizowane z mechanizmem wspierającym wytwarzanie energii, wynika z komunikatu agencji. Obecny rating Energi to BBB z perspektywą stabilną, a Enei BBB z perspektywą stabilną.

d1542mb

Rada nadzorcza Grupy Żywiec zaakceptowała decyzję zarządu co do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 w kwocie 11 zł za jedną akcję, podała spółka.

Elektrobudowa cofnęła pozwy przeciwko ZUE o zapłatę ok. 24,8 mln zł tytułem bezpodstawnego wzbogacenia, wynika z komunikatu ZUE.

Polwax oczekuje wzrostu udziału eksportu w sprzedaży ogółem po oddaniu do użytku Instalacji Odolejania Rozpuszczalnikowego, poinformował prezes Dominik Tomczyk. Z produkcji realizowanej w nowej instalacji 2/3 będzie kierowane na rynki zagraniczne.

Polwax chce wybrać generalnego realizatora inwestycji (GRI) dla Instalacji Odolejania Rozpuszczalnikowego do końca listopada br., poinformował prezes Dominik Tomczyk.

d1542mb

Olczyk Sp. z o.o. Lokum 10 S.K.A., spółka zależna Lokum Deweloper, zawarła umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych we Wrocławiu przy ul. Gazowej i Międzyleskiej, o łącznej powierzchni 3,75 ha, podał Lokum Deweloper. Cena nabycia to 6 mln euro netto (7,4 mln euro brutto).

Cele Polwaksu po oddaniu Projektu Future, obejmującego budowę Instalacji Odolejania Rozpuszczalnikowego, to wzrost przychodów o ok. 30-40% i wzrost EBITDA o 50-60%, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Piotr Kosiński.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na powołanie Michała Cieciórskiego na członka zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
, podała giełda.

Dom Maklerski X-Trade Brokers udostępnił klientom najnowsze rozwiązanie technologiczne - platformę transakcyjną xStation 5, która różni się od poprzedniej wersji nie tylko technologią, ale również wieloma funkcjami, które mogą pomóc klientom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, podał broker.

d1542mb

Hotel marki ibis Styles powstanie w Lublinie na podstawie umowy franczyzowej. Hotel zostanie włączony do sieci hoteli Orbis i znajdzie się w Globalnych Systemach Rezerwacji, Dystrybucji i Sprzedaży Grupy AccorHotels, podał Orbis.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" (OFE PZU) sprzedał wszystkie posiadane 1 692 191 akcji AmRest w odpowiedzi na ogłoszone przez FCapital Dutch wezwanie do sprzedaży akcji, poinformowała spółka.

Energa pracuje nad wprowadzeniem nowego modelu biznesowego i uproszczeniem struktury grupy, które zakłada m.in. zmniejszenie liczby spółek do ok. 13 z 44. Poza sprawniejszym zarządzaniem, optymalizacja struktury w grupie przekłada się na bezpośrednie korzyści finansowe w wysokości ok. 40 mln zł, podała spółka. Wzmocniony będzie również jej nadzór właścicielski.
Podniesiona do 15 zł cena za akcje uprzywilejowane (imienne) Projprzem nadal jest niższa od tzw. wartości godziwej, ocenia zarząd spółki.

AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad GMK Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych, podał Urząd.

d1542mb

IMS przyjął program skupu akcji własnych, w którym zamierza skupić do 1 mln akcji, podała spółka. Zarząd proponuje, by w ramach I transzy, która rozpoczyna się jutro od publikacji zaproszenia, skupić 400 tys. akcji po cenie 2,6 zł. Propozycja zarządu podlega zaopiniowaniu rady nadzorczej.

Zarząd PKP Cargo po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów Grupy AWT postanowił ująć w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PKP Cargo za I półrocze odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT w kwocie 35 mln zł oraz odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 63 mln zł, podała spółka.

Alior Bank przeprowadził przymusowy wykup 442 923 akcji Banku BPH, stanowiących 0,58% kapitału, które znajdowały się w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, podał bank. W związku z tym rozwiązaniu uległo porozumienie Aliora z GE Investments Poland, Selective American Financial Enterprises LLC oraz DRB Holdings B.V.

d1542mb

Podziel się opinią

Share
d1542mb
d1542mb