Trwa ładowanie...
d2m5ovq

Przegląd informacji ze spółek

Tesla Recycling - spółka zależna Elemental Holding - złożyła wobec Gorenje oświadczenie o rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym umowy sprzedaży udziałów Gorenje Surovina (SPA), podał Elemental Holding.

Share
d2m5ovq

Centrum Badań DNA - spółka zależna Inno-Gene - zawarło umowę z Polmedem w sprawie oferowania i sprzedaży testów genetycznych produkowanych przez Inno-Gene, podała spółka.

J.W. Construction Holding sprzedał 390 mieszkań w II kw. 2016 r. wobec 352 lokali rok wcześniej, podała spółka. Deweloper szacuje, że w wynikach Grupy za II kw. br. rozpozna 600 lokali wobec 197 rok wcześniej.

Mirbud podpisał umowę z Portem Lotniczym Gdańsk na realizację zadania 'Budowa budynku magazynowego z funkcją administracyjną oraz układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", podała spółka. Wartość umowy brutto wynosi 14,3 mln zł.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC prowadzi rozmowy w sprawie dokapitalizowania spółki poprzez ewentualne dokonanie inwestycji w akcje nowej emisji przez instytucjonalnego inwestora finansowego z siedzibą w Polsce, podała spółka.

d2m5ovq

Siedemnaście spółek z udziałem Skarbu Państwa podpisało dzisiaj list intencyjny w sprawie powołania Polskiej Fundacji Narodowej. Roczny jej budżet wyniesie 100 mln zł.

Oferta Torpolu warta 247,4 mln zł netto (304,3 mln zł brutto) została uznana za najkorzystniejszą w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na wykonanie robót budowlanych na odcinku Kraków Mydlniki - Kraków Główny Towarowy w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków", podała spółka.

Oferta Rafako została wybrana przez UAB Verslo Aptarnavimo Centras, firmę prowadzącą postępowanie przetargowe na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez UAB Vilniaus Kogeneracin Jgain do budowy bloku kogeneracyjnego w elektrociepłowni w Wilnie, podało Rafako. Wartość oferty wynosi 149,65 mln euro netto.

Warszawski Sąd Rejonowy zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Wartość emisji akcji serii U wyniosła 400 mln zł, w efekcie czego kapitał zakładowy banku wzrósł do 628,7 mln zł, podała instytucja.

d2m5ovq

Torpol zawarł umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe na ?Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku Włocławek Brzezie - Aleksandrów Kujawski", poinformowała spółka. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wyniesie 50,95 mln zł netto tj. 62,7 mln zł brutto, podano także.

Instal-Lublin z Grupy Awbudu wykona kompleksową instalację wentylacji hali w projekcie "General Motors w Tychach - roboty instalacyjne", poinformowała spółka. Wartość kontraktu wynosi 5,6 mln zł.

Bytom objął 100 nowych udziałów w swojej spółce zależnej - BTM 2 poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego, podała spółka. Docelowo Bytom planuje, aby w jednym podmiocie zależnym znalazły się wszystkie znaki towarowe, jakie będą w posiadaniu grupy kapitałowej.

Zarząd FAM GK zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości od 90% do 100% zysku netto, podała spółka. Wypłata będzie następowała dwa razy w roku - po publikacji wyników za pierwsze i drugie półrocze.

Grupa PZU - wraz z Alior Bankiem - będzie rozważać przejęcie zarówno Banku Pekao, jak i Raiffeisen Bank Polska, zadeklarował prezes PZU Michał Krupiński.

UniCredit sprzedał 26,2 mln akcji (ok. 10% kapitału) Banku Pekao w przyspieszonym procesie book-buildingu po cenie 126 zł za akcję, za łączną kwotę 749 mln euro, tj. ok. 3,3 mld zł, podał UniCredit.

d2m5ovq

Podziel się opinią

Share
d2m5ovq
d2m5ovq