Trwa ładowanie...
d2n1zi7
23-03-2017 18:43

Przegląd informacji ze spółek

ATM Grupa zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,22 zł na jedną akcję, podała spółka.

d2n1zi7
d2n1zi7

Rada nadzorcza X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTB) odwołała delegację przewodniczącego RN Jakuba Zabłockiego do pełnienia funkcji prezesa. Jednocześnie powołała Omara Arnaout, dotychczasowego wiceprezesa, na to stanowisko, podała spółka.

Projprzem ma umowę kupna wszystkich udziałów Makrum Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy za ok. 31 mln zł, wynika z komunikatu dotyczącego opóźnionej informacji poufnej.

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydują o wypłacie łącznie 29 zł na akcję dywidendy za rok obrotowy 2016, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 19 kwietnia. Wcześniej spółka wypłaciła 11 zł za jedną akcję w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. W efekcie do wypłaty pozostaje 18 zł na akcję.

Alchemia uważa, że branża stalowa, szczególnie w Polsce, powinna być lepiej chroniona w obliczu taniego importu spoza kontynentu, poinformowała prezes Karina Wściubiak-Hankó. Grupa czeka na "jak najszybsze rozpoczęcie realizacji programu wicepremiera Mateusza Morawieckiego".

d2n1zi7

Bank Handlowy odnotował 601,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 626,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Alchemia odnotowała 0,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 32,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orange Polska podłączy w ciągu trzech lat ponad 4,5 tys. szkół w całej Polsce do sieci światłowodowej, umożliwiając im korzystanie z internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, podało Ministerstwo Cyfryzacji, które podpisało porozumienie w tej sprawie z operatorem telekomunikacyjnym.

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują o zmianach w radzie nadzorczej podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 12 kwietnia br., podała spółka. Punkt ten został dodany do porządku obrad na wniosek Skarbu Państwa.

d2n1zi7

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydala zalecenie dla Alior Banku zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku, podał bank.

Po modernizacji turbiny w bloku nr 3 należącej do Energi Elektrowni Ostrołęka B uzyskano wzrost mocy elektrycznej do poziomu 230 Mwe z 226 MWe oraz istotną poprawę sprawności brutto wytwarzania energii elektrycznej, podała spółka.

Parcel Technik - spółka należąca do Grupy Midven - zakończyło budowę prototypu "skrytkomatu" kołowego i jednocześnie w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych złożyło 5 wniosków o dofinansowanie na kwotę 8,7 mln zł, poinformowały spółki. Parcel Technik liczy również na uzyskanie środków w ramach kolejnej edycji konkursu "4 Stock" w związku z planowaną emisją akcji i przeniesieniem notowań z NewConnect na GPW, podano także.

d2n1zi7

Griffin Premium RE podpisał umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) dotyczącą nabycia akcji spółki w ramach trwającej oferty publicznej, podała spółka. EBOR może nabyć nie mniej niż 5% i nie więcej niż 10% kapitału spółki za równowartość do 20 mln euro.

Fedha podniosła cenę w wezwaniu na Vantage Development do 3,7 zł wobec pierwotnej ceny 3,25 zł, podała spółka.

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi zarekomenduje akcjonariuszom wypłatę nie mniej niż 40% zysku za 2016 r. w formie dywidendy, zgodnie z polityką dywidendową, poinformował prezes Mariusz Muszyński.

d2n1zi7

Zysk netto WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi wzrósł o 70,8% r/r do 2,1 mln zł w IV kw. 2016 r. Przychody w tym okresie wzrosły o 26,7% r/r do 6,7 mln zł, podała spółka.

Ursus podpisał ze spółką Industrial Development Corporation Limited (IDC) z siedzibą w Lusace (Zambia) umowę o wartości 100 mln USD na dostawę ciągników, maszyn rolniczych, oprzyrządowania i części zamiennych, a także usług powiązanych, podała spółka. Ursus zobowiązał się także m.in. do utworzenia w Lusace fabryki montażu ciągników i maszyn rolniczych.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zwrócił się do Pharmeny o przedłożenie dodatkowej dokumentacji dotyczącej wniosku o autoryzację 1-MNA jako nowego składnika żywności w zakresie wyników badań stabilności w kolejnych okresach, specyfikacji surowców, wykorzystywanych do syntezy 1-MNA oraz dodatkowych wyjaśnień w zakresie wytwarzania 1-MNA. EFSA wyznaczyła spółce 2-miesięczny termin na dostarczenie powyższych informacji.

d2n1zi7

Orbis rozpoczyna modernizację hotelu Novotel Poznań Centrum, poinformowała spółka. Modernizacja poznańskiego hotelu zakończy się wiosną 2018 roku i będzie kosztowała 42 mln zł i w jej wyniku powstanie obiekt typu "combo", czyli połączone pod jednym dachem dwóch hoteli różnych segmentów: ekonomicznego i średniego podano także.

Simple powinno w 2017 r. stabilnie zwiększać przychody i rentowności ze sprzedaży usług utrzymaniowych i dosprzedaży produktów do obecnych klientów, poinformował prezes Rafał Wnorowski. Spółka chce też osiągnąć wzrost przychodów generowanych na rynku komercyjnym, przy utrzymywaniu poziomów przychodów z rynku publicznego na poziomie z lat 2013-2014.

P.A.Nova podpisała z Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, umowę projektową oraz umowę na roboty budowlane. Łączne wynagrodzenie umowne netto z tytułu tych umów wynosi 37,09 mln zł, podała spółka.

d2n1zi7

Orlen KolTrans i Euronaft Trzebinia - spółki zależne PKN Orlen - przeznaczą na inwestycje w aktywa kolejowe koncernu do 300 mln zł do 2020 r., podała spółka.

PGNiG Upstream Norway (dawniej PGNiG Upstream International) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - nabyła od Aker BP ASA 35% udziałów w koncesji PL460 na złożu Storklakken na Morzu Północnym, podała spółka.

Superior Industries International Germany AG ogłosił wezwanie na 12 400 000 akcji Uniwheels, stanowiące 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu, po 235,83 zł za akcję oraz 226,5 zł za akcję w przypadku akcji Uniwheels Holding Malta, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski Banku Handlowego.

Uniwheels przewiduje wzrost r/r sprzedaży w ujęciu wartościowym o 14-19% w 2017 r., a zysku EBITDA o 15-20%, podała spółka.

Uniwheels rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2 euro na akcję, podała spółka.

Skonsolidowany zysk netto Uniwheels wyniósł 64,1 mln euro w 2016 r. wobec 40,7 mln euro rok wcześniej, podała spółka w raporcie rocznym.

PlayWay przystąpił do spółki Imaginalis Games i objął 60% jej udziałów za wkład pieniężny w wysokości 350 400 zł, podała spółka.

GetBack dokonał przydziału obligacji na okaziciela serii JS o łącznej wartości nominalnej 23 800 000 zł, podała spółka.

Asseco Poland zawarło transakcję sprzedaży 1 390 535 akcji Asseco Central Europe (stanowiących 6,51% udział w kapitale zakładowym i głosach na WZ) z pięcioma menedżerami grupy kapitałowej Asseco Central Europe za 32,68 mln zł, podała spółka.

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) uchylił decyzję o dokonaniu na rzecz Orange Polska rezerwacji częstotliwości z zakresu 452,5125 - 457,0125 MHz oraz 462,5125 - 467,0125 MHz (pasmo 450 MHz) na kolejny okres, podał Urząd. Częstotliwości zostaną ponownie rozdysponowane.

Portfel zamówień Torpolu w podpisanych umowach wynosi obecnie ok. 0,41 mld zł netto, a potencjalny backlog (z uwzględnieniem kontraktów oczekiwanych do podpisania) - ponad 1,64 mld zł netto, podała spółka.

Synthos planuje inwestycje zarówno w ramach rozwoju organicznego, jak i kapitałowego, podała spółka.

Synthos odnotował 256 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 426 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Torpol odnotował 10,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 31,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hutmen odnotował 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2,59 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sare odnotowało 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 3,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (PZU) oddelegowała członka rady Marcina Chludzińskiego do czasowego wykonywania czynności prezesa na okres nie duższy niż 3 miesiące, podało PZU.

Paweł Dziekoński, wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 22 marca, podała GPW.

(ISBnews)

d2n1zi7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2n1zi7