Trwa ładowanie...
d10hdbs

Przegląd informacji ze spółek

Fundusze zarządzane przez Best zainwestowały blisko 85 mln zł w portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 520 mln zł, podał Best. To o odpowiednio 31% i 21% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Best złożył również prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. 

Share
d10hdbs

Mabion ograniczy włączanie nowych pacjentów do badania klinicznego nad lekiem MabionCD20 w odniesieniu do Reumatoidalnego Zapalenia Stawów (RZS), podała spółka.

Newag i PKP Intercity pod­pi­sały umowę doty­czącą moder­ni­za­cji wraz z naprawą okresową na 5-tym poziomie utrzymania 16 wagonów osobowych, podała spółka.

Globe Trade Centre (GTC) zawarło z OTP Bank Nyrt umowy refinansujące projekty Duna Tower i CenterPoint w Budapeszcie, podała spółka. Wartość nowych kredytów to odpowiednio 28 mln euro i 47 mln euro.

Neuca Med, spółka zależna Neuki, nabyła 100% udziałów NZOZ Judyta Sp. z o.o., która posiada 6 przychodni, podała spółka. Tym samym sieć przychodni należących do grupy powiększyła się do 48 obiektów.

d10hdbs

Konsorcjum GWI Gmbh - spółki zależnej w 85% od Erbudu - i Engie Deutschland GmbH podpisało umowę na przebudowę kompleksu biurowo-handlowego Rolandstraße 44 w Düsseldorfie za 16,15 mln euro netto (71,18 mln zł netto). Na GWI przypada 8,72 mln euro netto (38,43 mln zł netto), podał Erbud.

Spółka zależna Vantage Development - Promenady V VD - zawarła porozumienie z Aldesa Construcciones (wykonawcą inwestycji deweloperskiej Promenady Wrocławskie etap IV, etap V i etap VI) w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej etapu V, pod warunkiem zapłaty przez wykonawcę kwoty 0,5 mln zł tytułem zryczałtowanego odszkodowania za niewykonanie umowy. Jednocześnie Promenady V VD powierzyła realizację V etapu inwestycji Erbudowi - za 31,5 mln zł netto, podał Vantage.

Spółka pośrednio zależna Marvipolu - Industrial Center 37 (spółka celowa) - podpisała z oferentem list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie ogólnych warunków transakcji dotyczącej sprzedaży centrum logistyczno-magazynowego o nazwie Panattoni Park Warsaw w Jawczycach, w pobliżu węzła Konotopa, podała spółka.

Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN - należący do Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), a zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK - nabył 6 mln akcji nowej emisji serii U Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), stanowiących 9,54% udziału w kapitale zakładowym, podał BOŚ Bank.

d10hdbs

Erbud zawarł aneks do umowy na budowę obiektu hotelowego oraz obiektu biurowego w Łodzi, który zwiększa jej wartość do 64,76 mln zł z 60,82 mln zł netto, podała spółka.

Private Equity Managers (PEManagers) ogłosi w sierpniu akwizycję kolejnej spółki z obszaru fintech, poinformował prezes Cezary Smorszczewski. Fundusz może też w tym roku wyjść z jednej ze swoich inwestycji.

Proces integracji eCard i Dotpay zostanie sfinalizowany w I kw. 2017 r. Połączony podmiot będzie aspirował do pozycji lidera segmentu fintech, poinformowali przedstawiciele spółek i inwestora - Private Equity Managers (PEManagers).

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w czerwcu br. wyniosła 18,98 tys. ton wobec 34,87 tys. ton rok wcześniej i 15,09 tys. ton w maju 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio: spadek o 45,6% r/r i wzrost o 25,7% m/m.

d10hdbs

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 252 lokale w VII etapie osiedla Lokum di Trevi we Wrocławiu, podała spółka. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na IV kw. 2017 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)
i Polskie Koleje Państwowe (PKP S.A.) planują nawiązanie długoterminowej współpracy w zakresie wykorzystania funduszy typu REIT, podała Giełda.

Obligacje serii B i D FAM Grupy Kapitałowej, o łącznej wartości nominalnej 32,76 mln zł, zadebiutują na Catalyst w poniedziałek, 18 lipca, podała Giełda.

Rada nadzorcza PKP Cargo, w wyniku procedury wyborczej na przedstawiciela pracowników do zarządu, podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 14 lipca 2016 r. Zenona Kozendry na przedstawiciela pracowników w zarządzie, podała spółka.

Alior Bank odkupił od włoskiego UniCredit 10% akcji Banku Pekao, co potwierdzałoby spekulacje, że za transakcją stał Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU), który jest największym akcjonariuszem Aliora, podała "Gazeta Polska Codziennie", powołując się na nieoficjalne informacje. Prezes Alior Banku zaprzeczył tym informacjom dziś rano.

d10hdbs

Podziel się opinią

Share
d10hdbs
d10hdbs