Trwa ładowanie...
d36rkg2
10-03-2017 18:29

Przegląd informacji ze spółek

iAlbatros sprzedał spółkę pośrednio zależną iAlbatros Poland na rzecz Sodexo Mobility and Expense Limited, wynika z komunikatu dotyczącego opóźnionej informacji poufnej.

d36rkg2
d36rkg2

Zarząd LW Bogdanka postanowił o przedterminowym wykupie (30 marca zamiast 30 czerwca br.) 300 obligacji imiennych serii LWB01C300617, wyemitowanych w ramach Transzy 1, o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł, poinformowała spółka.

PKO Bank Polski otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku wypracowanego w 2016 roku.

Towarowa Giełda Energii (TGE), spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych (GPW)
zawarła umowę kredytową z DNB Bank Polska, na podstawie której udostępniony zostanie TGE kredyt w wysokości 60 mln zł na sfinansowanie rozliczenia TGE z Urzędem Skarbowym, wynikającego z korekty rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) za okres od grudnia 2011 r. do grudnia 2016 r., podała GPW. TGE wystawi faktury korygujące swoim kontrahentom z żądaniem dopłaty niepobranego podatku VAT.

Tarczyński proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,65 zł na jedną akcję z zysku za 2016 r., poinformował prezes Jacek Tarczyński.

d36rkg2

Tarczyński odnotował 9,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 20,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Banku Zachodniego WBK 10 marca 2017 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2016 r. Ze względu na dodatkowe kryteria, związane z posiadaniem przez bank istotnego portfela walutowych kredytów hipotecznych, nie kwalifikuje się on do wypłaty dywidendy za ub. rok, podał BZ WBK.

Elektrobudowa szacuje, że jej grupa kapitałowa wypracowała 971,5 mln zł przychodów i 55,1 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka.

Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas otrzymał pismo z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące indywidualnego zalecenia zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku wypracowanego w 2016 roku, podał bank.

d36rkg2

Zarząd Sfinks Polska powziął informację o odstąpieniu przez drugą stronę tj. przez udziałowców krajowego podmiotu prowadzącego sieć kuchni amerykańskiej (kontrahent) od negocjacji dotyczących potencjalnego nabycia przez Sfinksa udziałów tej firmy. Kontrahent nie wyklucza powrotu do negocjacji, poinformował Sfinks.

Loyd zawarł umowę, na mocy której przejął 100% udziałów w spółce PromoSupport, podała spółka. Wartość transakcji to 1,26 mln zł, cena może wzrosnąć do 2,52 mln zł, w zależności od wyników finansowych przejmowanej spółki.

PG Europe S.?.r.l., Luksemburg i Marvipol złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia nowego przedsiębiorcy, podał urząd.

d36rkg2

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 11,7 mln zł w lutym br. podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za luty 2016 r. wyniosły także 11,7 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Airway Medix z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, podał urząd.

Rada nadzorcza Banku Zachodniego WBK powołała Arkadiusza Przybyła na członka zarządu z dniem 10 marca, podał bank.

d36rkg2

Rada nadzorcza Mabionu powołała Artura Chabowskiego na stanowisko prezesa I wspólnej kadencji, podała spółka. W składa zarządu weszli także Jarosław Walczak oraz Sławomir Jaros.

ZUE złożyło najtańszą ofertę, wartą 457 mln zł brutto, w przetargu PKP Polskich Linii Kolejowych na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa - Zawiercie", podało ZUE.

Atal przyjął zaktualizowany program emisji obligacji, który przewiduje pozyskanie - w ramach emisji prywatnej - maksymalnie do 40 mln zł, poinformowała spółka. W grudniu spółka wyemitowała w ramach programu papiery o wartości 60 mln zł.

d36rkg2

Aplisens spodziewa się utrzymania marż bez zmian r/r w 2017 r., poinformował prezes Adam Żurawski. Za 2016 r. spółka zakłada wypłatę dywidendy.

Ronson Development sprzedał 3/4 z ponad 390 lokali w ramach osiedla Młody Grunwald w Poznaniu, poinformowała spółka. Dwa pierwsze etapy inwestycji są już gotowe, a zakończenie trzeciego nastąpi w drugiej połowie tego roku, podano także.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) liczy na utrzymanie dobrych wyników w 2017 r. Pozytywny wpływ na wyniki będą mieć zmiany w zakresie obowiązku taryfowego, a negatywny - tendencje cenowe ropy naftowej i gazu ziemnego, poinformował ISBnews.tv prezes Piotr Woźniak.

d36rkg2

Mostostal Warszawa w ramach konsorcjum złożyła dokumentacje do prekwalifikacji w postępowaniu przetargowym na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1 000 MWe, podała spółka. Wartość zamówienia szacowana jest na kwotę ok. 6 mld zł.

Enespirion, spółka zależna Energii, podpisała z Polską Grupą Górniczą (PGG) umowę, na mocy której spółka wydobywcza oddała do dyspozycji 30 MW, w ramach interwencyjnej usługi redukcji zapotrzebowania na moc realizowanej na zlecenie Polskich Sieci Energetycznych (PSE), podała Energa.

Skonsolidowany zysk netto Inpro wzrósł o ok. 14% r/r do ok. 29 mln zł w 2016 r. przy spadku przychodów o ok. 3% do 204 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Echo Investment, jego spółka zależna Echo Prime Assets oraz Echo Polska Properties (EPP) zawarły umowę nabycia nieruchomości, na której została rozpoczęta budowa Galerii Młociny w Warszawie od Broomfield Investments, Catfield Investments, Powell Real Estate International B.V., Taberancle Limited, Taberancle Investments Limited i Elsoria Trading Limited, podała spółka. Cena nabycia 30% udziałów przypadających na Echo Investment to 6,59 mln euro.

Obligacje serii PF Ghelamco Invest zadebiutują na rynku Catalyst w poniedziałek, 13 marca, podała GPW.

Gorenje wypracowało 8,4 mln euro zysku netto w 2016 r., co oznacza przekroczenie planu, wynoszącego 7,6 mln euro, podała spółka. Przychody w ub.r. wyniosły 1,26 mld euro (wzrost o 2,7% r/r) wobec 1,2 mld euro planu.

Grupa Robyg uzyskała pozwolenie na budowę kolejnego kolejnego etapu warszawskiej inwestycji Green Mokotów, w ramach której zostanie wybudowanych 107 lokali mieszkalnych, podała spółka.

PCC Exol odnotowało 21,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 14,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Kredyt Inkaso przydzielił obligacje serii B1 o łącznej wartości nominalnej 25,76 mln zł, podała spółka.

JHM Development odnotował 14,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 7,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Trans Polonia miała 176,61 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży i 24,63 mln zł EBITDA w 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Rada nadzorcza przyjęła nową strategię Grupy Aplisens na lata 2017-2019, która zakłada m.in. zwiększanie skali działalności w Polsce o 8-9% w latach 2018 i 2019, w Unii Europejskiej - o 14% średniorocznie, a na rynkach krajów pozaeuropejskich - o ok. 20% średniorocznie, podała spółka. Nowa strategia uwzględnia też nakłady inwestycyjne rzędu 43,5 mln zł w latach 2017-2019, z czego największe na rozbudowę potencjału produkcyjnego i pozostałe składniki majątku trwałego.

Aplisens odnotował 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarządy PZU i PZU Życie podjęły decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji zatrudnienia we wszystkich obszarach funkcjonalnych firmy. Restrukturyzacja ma objąć do 1 944 osób, w tym szacuje się, że redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 956 pracowników, podało PZU.

d36rkg2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d36rkg2