Trwa ładowanie...
d6b6w3r
04-03-2016 18:03

Przegląd informacji ze spółek

Rada Nadzorcza Polimex-Mostostal odwołała ze składu zarządu prezesa Joannę Makowiecką-Gaca oraz odwołała wiceprezesa zarządu Krzysztofa Cetnara. Jednocześnie powołała do składu zarządu na stanowisko prezesa Antoniego Józwowicza, na stanowisko wiceprezesa Tomasza Kucharczyka, na stanowisko wiceprezesa Tomasza Roweckiego, podała spółka.

d6b6w3r
d6b6w3r

Ferrum zdecydowało o zamiarze utworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów, w tym w szczególności obejmującego odpis aktualizujący na należności przysługujące od HW Pietrzak Holding w kwocie 43,8 mln zł, podała spółka.

Daniel Dajewski zrezygnował z członkostwa w zarządzie Radpolu, w tym z funkcji prezesa, podała spółka.

Stokrotka, spółka zależna Emperia Holding, osiągnęła w styczniu 2016 roku wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 179 mln zł i były one wyższe o ok. 21% r/r. Natomiast wstępne wyniki sprzedaży towarów osiągnięte w lutym 2016 roku wyniosły ok. 182 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 29% r/r, podała Emperia.

Tarczyński odnotował 20,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d6b6w3r

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) powołała Macieja Jankiewicza na stanowisko prezesa z dniem 7 marca, podała spółka. Zbigniew Kulewicz został powołany na stanowisko wiceprezesa - członka zarządu ds. zarządzania aktywami nieruchomościowymi, a Piotr Staroń został powołany na stanowisko członka zarządu ds. finansowych z dniem 1 kwietnia.

Akcjonariusze Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 marca o przeznaczeniu 21,8 mln zł z zysku za 2015 r., na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,42 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał.

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 31 marca o przeznaczeniu zysku za 2015 r., wynoszącego 814 157 477,61 zł, w całości na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
podpisały porozumienie o współpracy, w którym wyznaczono ramy wspólnych działań w kontekście Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (EIAH). Banki zawarły też umowę kredytową na kwotę 125 mln euro, która zostanie przeznaczona na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych o niewielkiej skali oraz inwestycji podejmowanych przez małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, podał BGK.

d6b6w3r

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego - spółka zależna Erbudu - zawarło umowę na budowę farmy wiatrowej dla spółki Orlik, podał Erbud. Wartość umowy to 14,95 mln zł netto.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Hawe Telekom, podał Mediatel.

Małgorzata Kołakowska zrezygnowała z funkcji prezes zarządu ING Banku Śląskiego z dniem 31 marca 2016 r. Jednocześnie rada nadzorcza powołała Brunona Bartkiewicza na stanowisko prezesa zarządu, pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, podał bank.

d6b6w3r

Akcjonariusze ING Bank Śląskiego zdecydują na walnym zgromadzeniu m.in. o wypłacie dywidendy z zysku za 2015 rok, wynika z projektów uchwał walnego zwołanego na 31 marca.

Griffin Real Estate przygląda się, w kontekście wzmocnienia segmentu mieszkaniowego Echo Investment, czterem podmiotom, których kapitalizacja mieści się przedziale 160 mln zł - 1 mld zł, poinformował ISBnews prezes Przemysław Krych. Nadal jednak możliwy jest scenariusz rozwoju organicznego.

Penta Investments nie wyklucza wycofania Grupy EM&F z GPW, ale najpierw chce poznać reakcję inwestorów giełdowych na ofertę w ogłoszonym wczoraj wezwaniu. Planuje do 50 mln zł tegorocznego capeksu w Grupie EM&F, a także wprowadzenie na rynek nowego formatu sklepów Empik, poinformował ISBnews dyrektor inwestycyjny Penta Investments Thomas von Werner.

d6b6w3r

Budimex podpisał kolejną umowę z firmą NP. 7 na budowę kompleksu mieszkaniowego Skylife etap 2 przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie, poinformowała spółka. Łączna wartość umów wynosi 52,93 mln zł netto.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada, że w ciągu miesiąca lub dwóch powinien być potwierdzony plan budowy elektrociepłowni w Stalowej Woli zgodny z dotychczasowymi założeniami, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Braster złożył zamówienie do firmy Rosti - spółki-córki szwedzkiego koncernu Rosti - na wsparcie w procesie industrializacji (pre-production phase) konsumenckiej wersji urządzenia Braster Tester przeznaczonej bezpośrednio do użytku dla kobiet, podała spółka. W kolejnym kroku Braster chce zawrzeć umowę dotyczącą m.in. masowej produkcji konsumenckiej wersji Testera.

d6b6w3r

W zakresie strategii pozyskiwania gazu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest obecnie na etapie wstępnych analiz, jednak możliwość sprowadzania gazu z Norwegii wydaje się atrakcyjna, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Wystawione na sprzedaż aktywa EdF mogą być dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) interesujące, o ile spełnią warunki operacyjne, poinformował prezes Piotr Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zainteresowane aktywami węglowymi, ze względu na niskie ceny surowca, spółka nie przesądza jednak, czy zainwestuje w kopalnie, poinformował prezes Piotr Woźniak.

d6b6w3r

Idea Bank chce kontynuować proces pozyskiwania 5-6 tys. klientów miesięcznie i udzielać 1,5 mld zł kredytów kwartalnie, poinformował prezes Jarosław Augustyniak.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wittchen w lutym br. wyniosły 9,1 mln zł i były wyższe o 19% r/r, poinformowała spółka. Narastająco w ciągu 2 miesięcy br. wzrosły o 17% r/r do 18 mln zł.

Idea Bank jest otwarty na przejęcia całych podmiotów oraz części aktywów spółek, które będą pasować do koncepcji rozwoju grupy. Rozmowy z jednym z inwestorów na temat sprzedaży spółki GetBack zmierzają ku końcowi, ale nie wiadomo, kiedy uda się je sfinalizować, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.

Idea Bank chce uzyskiwać 60-80 mln zł kwartalnego zysku netto z działalności biznesowej w 2016 roku. Bank liczy na kontynuację wzrostu wyniku odsetkowego i prowizyjnego oraz spadku kosztów. Celem jest także dalsza obniżka kosztów ryzyka i wzrost marży odsetkowej do 4% wobec 3,6% w ub. roku, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Vistula Group wyniosły ok. 39,1 mln zł w lutym br. i były wyższe o ok. 15,7% r/r, podała spółka.

Ministerstwo Energii chce, żeby aktywa ciepłownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) kupiło PGNiG Termika, a w koksownie zainwestowały Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR), poinformował wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Plaza Centers N.V. sprzedaje centrum handlowe Liberec Plaza w Republice Czeskiej za 9,5 mln euro, podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że w 2016 r. segment Poszukiwanie i Wydobycie osiągnie słabsze wyniki, podczas gdy wyniki segmentu Dystrybucja utrzymają się na stabilnym poziomie, podała spółka.

Orbico d.o.o. z siedzibą w Chorwacji złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o zgodę na przejęcie kontroli nad spółkami Optimum Distribution Sp. z o.o. (OPD PL) oraz Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. (OPD CZ), podał Urząd. Na początku lutego Orbico zawarło przedwstępną umowę z Grupą EMF w sprawie przejęcia tych spółek za łącznie 32 mln zł.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada wysoki poziom nakładów inwestycyjnych na 2016 i planuje akwizycje zarówno aktywów wydobywczych, jak i ciepłowniczych, podała spółka.

Przychody CDRL - właściciela marki Cocodrillo - ze sprzedaży w polskich sklepach wzrosły w lutym o 13% r/r i wyniosły 7,36 mln zł, podała spółka.

Stalexport Autostrady odnotował 113,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 60,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) potrzebuje nowej strategii pozyskiwania gazu po 2022 r. Zostanie ona uwzględniona w zaktualizowanej strategii grupy, która ma zostać opublikowana w II kw., poinformował prezes spółki Piotr Woźniak.

Największy udział w wyniku operacyjnym Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) za 2015 r. miały segmenty Poszukiwanie i Wydobycie oraz Dystrybucja, na ostateczny wynik wpłynęły też znacząco wzrosty w segmentach Dystrybucja oraz Wytwarzanie, podała spółka.

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 3,37 mln zł w lutym 2016 r., co oznacza wzrost o 3% w skali roku, podała spółka.

Marvipol zawarł w lutym br. 76 umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, tj. o 55% więcej niż rok wcześniej. Wartość zawartych umów wyniosła 26,5 mln zł (wzrost o 49%), a powierzchnia użytkowa zakontraktowanych lokali wyniosła 4,3 tys. m2, o 59% więcej niż w lutym 2015 r., podała spółka. O dynamicznym wzroście przesądził skokowy wzrost sprzedaży mieszkań w sztandarowej inwestycji Marvipolu - Central Park Ursynów.

Wrocławski deweloper Archicom planuje zwiększyć sprzedaż mieszkań do ponad 1 000 lokali w 2017 r., a po tym, jak w pierwszych dwóch miesiącach 2016 r. klienci kupili 127 mieszkań, spodziewa się, że już ten rok przyniesie kolejny rekord sprzedaży, poinformowała prezes Dorota Jarodzka-Śródka w wywiadzie dla ISBnews. W trwającym IPO inwestorów zachęca do kupowania akcji obietnicą wysokiej dywidendy sięgającej co najmniej połowy zysków, a także ponadprzeciętnymi marżami.

Idea Bank odnotował 194,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 214,36 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 21 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2015 r. wobec 688 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

d6b6w3r
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d6b6w3r