Trwa ładowanie...
d20s7ur
d20s7ur

Przegląd informacji ze spółek

Spółka zależna PBG - KWG - w upadłości układowej złożyła do Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy (Sąd) wniosek o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, podało PBG.
Share
d20s7ur

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zdecydowała, że kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nadal będą podlegać wyłącznie spółki, których średni kurs za ostatnie trzy miesiące był niższy niż 50 groszy, poinformował prezes giełdy Paweł Tamborski.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2014 roku przez LPP wyniosły ok. 463 mln zł i były wyższe o ok. 20% niż rok wcześniej, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za październik 2014 wyniosły 248,9 mln zł i były wyższe o 10,2% w skali roku, poinformowała spółka.

d20s7ur

Jarosław Jamka został powołany w skład zarządów spółek Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Ipopema Asset Management, poinformował prezes zarządu Ipopema TFI i Ipopema Asset Management Jarosław Wikaliński.

KGHM Polska Miedź uruchomił produkcję energii elektrycznej i ciepła w blokach gazowo-parowych w Polkowicach i Głogowie, o mocy elektrycznej do 42 MWe i cieplnej do 40 MWt. Praca bloków pokryje około jednej czwartej zapotrzebowania KGHM na energię elektryczną, podała spółka. Inwestycja kosztowała 523 mln zł.

Dom Development rozpoczął przekazywanie mieszkań w inwestycji Żoliborz Artystyczny w Warszawie - w budynkach A, B, C i F, powstałych w ramach I i II etapu osiedla, podała spółka.

PKP Cargo złożyło w Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi, podała spółka.

d20s7ur

Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest zainteresowana przejęciem Szczecińskiej Energetyki Cieplnej (SEC) od niemieckiego koncernu E.ON, poinformował agencję ISBnews prezes PGE Marek Woszczyk. Według niego, dzięki temu grupa PGE mogłaby zaoferować kompleksową usługę w tym regionie.

Wartość aktywów najzamożniejszych klientów zarządzanych przez Centrum Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego przekroczyła 7,2 mld zł. Działające od trzech lat Centrum obsługuje prawie 3 tys. klientów. W ub. miesiącu bank otworzył biuro obsługi w Łodzi, a dziś kolejne - w Szczecinie, poinformował bank.

Szacunki części polityków, którzy obawiają się wzrostu cen energii elektrycznej o 80% po 2019 r., są nieuzasadnione, wynika z wypowiedzi prezesa Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Marka Woszczyka dla agencji ISBnews. Według niego, rezultaty niedawnego szczytu unijnego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych oznaczają dla PGE de facto niższe od planowanych koszty zakupu certyfikatów CO2.

Prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Marek Woszczyk nie chciał komentować powracających co jakiś czas planów konsolidacji spółek energetycznych, ale wskazał w rozmowie z agencją ISBnews, że niektóre formy fuzji lub połączeń mogą jednak mieć sens biznesowy - np. zwiększając skalę możliwości pozyskiwania finansowania nowych projektów.

d20s7ur

Skonsolidowany zysk netto Banku Zachodniego WBK mógł wynieść w III kw. 2014 roku od 459 do 527 mln zł, przy konsensusie na poziomie 490 mln zł wobec 537 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

Aliplast zainwestuje łącznie ok. 30 mln zł w linie produkcyjne w fabryce systemów aluminiowych w podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Spółka planuje wzrost zatrudnienia o około 75-80 osób, podał Urząd Miasta Lublina.

Atal sprzedał w październiku br. 76 mieszkań, a od początku roku łącznie 860, poinformowała dyrektor ds. sprzedaży mieszkań Ewelina Juroszek.

NSG Group rozpoczęła rozbudowę zakładu Pilkington Automotive w Chmielowie, wartą 24 mln euro. Rozpoczęte działania zwiększą moce produkcyjne zakładu o 50% i przyczynią się do utworzenia 300 nowych miejsc pracy, poinformował prezes Pilkington Automotive Poland Ryszard Jania.

d20s7ur

SkyCash i PKP Intercity rozpoczęły pilotaż nowego narzędzia umożliwiającego kupowanie biletów kolejowych przez komórkę, poinformowała rzecznik PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Start usługi zaplanowano na przełom listopada i grudnia 2014 roku.

4fun Media chce umocnić swoją pozycję na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych, a także rozważa ewentualne przejęcia pomiotów dywersyfikujących źródła przychodów, poinformowała agencję ISBnews prezes Ewa Czekała.

Indos uplasował 3-letnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 6 mln zł, podała spółka.

Zarząd Mikrokasy podjął uchwałę w sprawie ustanowienia I programu emisji obligacji, na podstawie którego spółka może emitować obligacje w jednej lub większej liczbie serii, w ramach co najmniej dwóch ofert publicznych, o łącznej wartości do 8 mln zł, podała spółka. Mikrokasa zdecydowała też o emisji pierwszej transzy papierów w ramach tego programu - o wartości do 2 mln zł.

d20s7ur

Z uwagi na obecne warunki rynkowe zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydował, że nie będzie przeprowadzał planowanej emisji euro obligacji, poinformowała spółka.

JHM Development odnotowało 1,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 1,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy odwołuje wszelkie pełnomocnictwa (ogólne, szczególne, rodzajowe, procesowe) udzielone w imieniu Clean&Carbon Energy przez Bartosza Tatkę "mieniącego się" prezesem Clean&Crabon Energy, w szczególności wszystkie pełnomocnictwa adw. Markowi Matyjaszczykowi oraz wszystkim ustanowionym przez niego pełnomocnikom substytucyjnym, poinformowała spółka.

W związku z żądaniem akcjonariuszy tj.: Impexmetalu oraz Impex-Invest, akcjonariusze Hutmena zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich 25,596 mln akcji Hutmena o wartości nominalnej 10 zł każda, podała spółka.

d20s7ur

TVN i T-Mobile Polska zawarły strategiczne partnerstwo i wspólnie uruchomią w najbliższym czasie nowy subskrypcyjny serwis wideo na żądanie (SVOD) Strefa T-Mobile, działający pod marką Player i oferowany wszystkim obecnym i nowym klientom indywidualnym T-Mobile, podały spółki we wspólnym komunikacie.

Alior Bank zaplanował na 2 grudnia drugie nadzwyczajne walne zgromadzenie, które ma podjąć m.in. uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H z bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D, poinformował bank. Walne obradujące 31 października nie podjęło tej uchwały w związku z brakiem wymaganej zgody przedstawiciele 4/5 głosów na skutek nieporozumienia pomiędzy jednym z akcjonariuszy a jego pełnomocnikiem, co miało bezpośredni wpływ na wynik głosowania.

Spółki kontrolowane przez Wiaczesława Mosze Kantora przeprowadziły wewnątrzgrupową transakcję kupna-sprzedaży akcji Grupy Azoty, jednak w jej wyniku stan posiadania Kantora nie zmienił się i nadal wynosi pośrednio 20,0026% głosów na walnym zgromadzeniu, poinformował wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

d20s7ur

Podziel się opinią

Share
d20s7ur
d20s7ur