Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re

Przegląd informacji ze spółek

Netia i jej spółki zależne Telefonia Dialog, Petrotel, Internetia oraz Netia Brand Management zawarły ugodę z Orange Polska i jej spółkami zależnymi, poinformowały spółki. Na podstawie ugody strony dokonały ostatecznego rozliczenia wzajemnych roszczeń i Orange Polska zapłaci Netii 145 mln zł.
Share
d21u9re

Skonsolidowany zysk netto Alior Banku w III kw. 2014 r. mógł wynieść od 52 do 71 mln zł przy konsensusie na poziomie 63 mln zł wobec 41 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez ISBnews.

PKO Bank Polski mógł mieć od 817 do 908 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r., przy konsensusie na poziomie 860 mln zł wobec 752 mln zł zysku rok wcześniej, prognozują analitycy ankietowani przez agencję ISBnews.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" podjęła decyzję o odstąpieniu od procesu nabycia od Ciechu pakietu akcji Zakładów Chemiczne "Organika - Sarzyna", poinformowała spółka.

d21u9re

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) wystąpiło do OAO Gazprom oraz OOO Gazprom Export z wnioskiem o renegocjację ceny za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie Kontraktu Jamalskiego z 25 września 1996 r, podała spółka. Decyzja została podjęta w oparciu o istotne zmiany, które miały miejsce na europejskim rynku energetycznym w ostatnich latach.

Fitch Ratings nadał rating A(pol) 5-letnim obligacjom krajowym o wartości 1,75 mld zł spółki Tauron Polska Energia, podała agencja. Tauron ma rating BBB z perspektywą stabilną.

Geo -Term zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek, 6 listopada. Będzie 435. spółką notowaną na NewConnect oraz 20. debiutem na tym rynku w 2014 roku, podała Giełda.
W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, dotyczącego rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych Elektrowni Pątnów II (EPII) za 2008 rok, zarząd EPII zdecydował o utworzeniu odpisu aktualizującego wysokość przychodów dotyczących rekompensat z tytułu kosztów osieroconych w związku z przedterminowym rozwiązaniem kontraktów długoterminowych (KDT) na energię elektryczną. Zarząd ZE PAK ocenia, że negatywnie wpłynie to na skonsolidowane wyniki grupy w III kw., obniżając wynik netto o ok. 61,8 mln zł.

Warszawa podpisała z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i PKP S.A. list intencyjny w sprawie koordynacji inwestycji w aglomeracji warszawskiej, zaplanowanych do roku 2022. Ich wartość sięgnie 25 mld zł, podał stołeczny Ratusz.
Bank Handlowy długoterminowo chce utrzymywać koszty ryzyka na poziomie 50 punktów bazowych, poinformował prezes Sławomir Sikora. Bank liczy, że w tym roku ten poziom będzie niższy.

d21u9re

Fenghua SoleTech zadebiutuje na Głównym Rynku GPW w czwartek, 6 listopada, podała spółka.

Bank Handlowy spodziewa się, że kolejna planowana obniżka stóp procentowych zwiększy presję na marżę odsetkową, w efekcie czego będzie ona spadać w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Sławomir Sikora.

ING Bank Śląski spodziewa się, że zysk netto wypracowany w ty roku będzie wyższy od ubiegłorocznego, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska.

MCI Management spodziewa się, że niebawem fala hossy spółek internetowych dotrze z Zachodu do Polski, ocenił wiceprezes firmy Tomasz Czechowicz.

d21u9re

MCI Management może przeprowadzić w najbliższych miesiącach do sześciu nowych inwestycji poprzez swoje fundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures, w tym w Polsce, Niemczech i Rosji, poinformował wiceprezes Tomasz Czechowicz.

mBank zainwestuje 70 mln zł do 2018 r. w projekt przebudowy sieci sprzedaży, polegający na wyodrębnieniu z dotychczasowej struktury zaprojektowanych od nowa oddziałów oraz centrów doradczych. Częścią projektu jest tworzenie ultra-nowoczesnych tzw. "lekkich placówek" w centrach handlowych. Docelowe oszczędności z reorganizacji sieci przekroczą 50 mln zł rocznie, podał bank.

Po zakończeniu programu inwestycji rozwojowych, których ostatnim akordem będą 2 nowe linie wybudowane w 2015 r. za łącznie 20 mln zł, Ergis skupi się tylko na nakładach odtworzeniowych, poinformował agencję ISBnews prezes Tadeusz Nowicki. Według niego, mogłoby to skutkować wzrostem dywidendy w kolejnych latach.

ING Bank Śląski ocenia, że do końca roku nie przekroczy poziomu 70 punktów bazowych kosztów ryzyka, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska.

d21u9re

Akcjonariusze AB zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 5 grudnia o przeznaczeniu 11,33 mln zł z zysku za rok 2013/14 na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,70 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne.

Słabszy r/r wynik III kw. jest wynikiem gwałtownego spadku marż na rynku niemieckim, spowodowanym załamaniem eksportu żywności na Wschód, poinformował prezes Tadeusz Nowicki. Mimo to wyniki za okres 9 miesięcy są zadowalające i jest szansa na ich poprawę wobec 2013 r.

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 22,5 mln zł w październiku i były wyższy o 12% niż rok wcześniej, poinformowała spółka.

Konsorcjum Budimeksu i Ferrovial Agroman podpisało umowę na realizację odcinka drogi ekspresowej S7 Miłomłyn - Ostróda Północ. Wartość kontraktu to 292,3 mln zł brutto, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

d21u9re

Bank Handlowy zakłada, że wzrost akcji kredytowej w przyszłym roku na rynku sięgnie 7-8% w skali roku. Bank chce zanotować wysoki jednocyfrowy lub niski dwucyfrowy wzrost akcji kredytowej ogółem, poinformował prezes Sławomir Sikora. Do końca roku Handlowy planuje uruchomić co najmniej 2 oddziały smart i ocenia, że projekt uruchomienia 25 tego typu placówek do końca tego roku przesunie się na kolejny rok.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) podtrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie 1,37 mln zł kary nałożonej na Bank BGŻ w sprawie wzorców umów, podał Urząd.

Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego zawarł z firmą Polimex Projekt Opole umowę o wartości 24,35 mln zł netto na wykonanie płyt dennych skrzyń fundamentowych maszynowni bloków 5 i 6 wraz z komorami pomp kondensatu realizowanych w ramach zadania p.n. "Budowa bloków nr 5 i nr 6 w Elektrowni Opole", podał Mostostal Zabrze.

Mostostal Warszawa zawarł z Ronson Development umowę na generalne wykonawstwo kolejnego etapu inwestycji Osiedle Espresso w Warszawie na 142 mieszkania. Wynagrodzenie Mostostalu to 34,2 mln zł netto, podała spółka. Termin realizacji to 22 miesiące wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

d21u9re

Oferta Taurona została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na dostawę w 2015 r. 385 GWh energii dla dla 27 samorządów, 162 spółek i instytucji samorządowych z województwa śląskiego zrzeszonych w Górnośląskim Związku Metropolitarnym (GZM), poinformował wiceprezes Tauron Sprzedaż GZE Rafał Soja.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce zmniejszają uzależnienie od spowalniającego hutnictwa żelaza i stali oraz chcą zwiększać efektywność i rentowność poprzez dywersyfikację rynków w układzie branżowym, geograficznym i produktowym, poinformował prezes Józef Siwiec. Spółka widzi także dobre perspektywy na Wschodzie - poprawę sytuacji na Ukrainie i dobre perspektywy sprzedaży do Rosji. Poszukuje jednak klientów także w innych częściach świata.

Całkowita wartość obrotów na rynku obligacji Catalyst, należącym do warszawskiej giełdy, wyniosła w październiku br. 310,34 mln zł, co oznacza wzrost o 28,2% r/r, podała giełda. Od początku roku obroty spadły o 30,9% r/r do 2.627,84 mln zł.

Łączna wartość obrotów akcjami na rynku NewConnect spadła w październiku br. o 34,0% r/r do 91,44 mln zł, podała giełda. Od początku roku odnotowano wzrost o 1,7% r/r do 972,84 mln zł.

Grupa Benefit Systems, po otwarciu 2 nowych klubów w III kw. 2014 r., zakłada, że do końca roku otworzy kolejnych 5, podała spółka.

Całkowite obroty akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosły 19,84 mld zł w październiku br., co oznacza spadek o 20,9% r/r, podała giełda. Narastająco od początku roku łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 201,13 mld zł i była o 8,1% niższa niż rok wcześniej.

Oferta InPost została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na obsługę przesyłek Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o wartości 22,71 mln zł, podała spółka. W ramach 2-letniej umowy InPost zrealizuje dla KRUS około 22,5 mln przesyłek.

3Legs Resources sprzedało trzy koncesje na poszukiwanie gazu łupkowego we wschodnim basenie bałtyckim za łączną kwotę 500 tys. euro na rzecz spółki z grupy Stena AB, podała spółka.

Mlekovita mogłaby przejąć 20-30 mniejszych spółdzielni mleczarskich spośród ok. 50 tego rodzaju funkcjonujących w Polsce, poinformował prezes Dariusz Sapiński. Pod koniec października Mlekovita i Tomaszowska Spółdzielnia Mleczarska w Tomaszowie Lubelskim złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na połączenie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę Vistula Group wyniosły ok. 34,1 mln zł w październiku 2014 roku i były wyższe o ok. 14,8% niż rok wcześniej, podała spółka.

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez grupę Wojas wyniosła 22,94 mln zł w październiku br. i była niższa o 12,5% w skali roku, poinformowała spółka.

W związku z wypełnieniem się warunków zawieszających Redan planuje dziś wykonanie umowy inwestycyjnej sprzedaży akcji serii C Adesso, uprawniających do wykonywania 25,12% głosów, na rzecz 21 Concordia 1 s.a.r.l za cenę 35 mln zł, wynika z komunikatu spółki. Adesso zarządza działalnością dyskontowej sieci TextilMarket.

Tauron Polska Energia zamierza wydzielić wszystkie składniki majątku związane z działalnością farm wiatrowych Marszewo, Zagórze (zachodniopomorskie), Wicko (pomorskie) oraz Lipniki (opolskie) ze spółki Tauron Ekoenergia (spółka dzielona) do spółki Marselwind (spółka przejmująca), podał Tauron.

Eurocash złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Rogala sp. z o.o. z siedzibą w Bobowej, podał Urząd.

Alior Bank złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad Meritum Bank ICB z siedzibą w Gdańsku, podał Urząd.

Bank Handlowy odnotował 228,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 165,19 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

ING Bank Śląski odnotował 273,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 23,4 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 3,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Benefit Systems odnotował 17,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 12,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Car Management odnotował 10,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2014 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ergis odnotował 5,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Asseco Central Europe (Asseco CE) odnotowało 1,77 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 4,43 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MCI Management odnotował 26,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2014 r. wobec 73,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cena emisyjna w pierwotnej ofercie publicznej Skarbiec Holding została ustalona na 32,5 zł za akcję, podała spółka. Wcześniej cena maksymalna akcji wynosiła 44 zł.

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re