Trwa ładowanie...
d47ptyc

Przegląd wiadomości gospodarczych, czwartek 5 marca, 17.00

...
Share
d47ptyc

MAKROEKONOMIA - KRAJ

PKB Polski w IV kwartale 2008 roku wzrósł o 3,1 proc. rdr po wzroście o 4,9 proc. rdr w III kwartale 2008 r. - podał Eurostat.

==================================

d47ptyc

NBP zamierza zabezpieczyć banki w tzw. długi pieniądz, poprzez wydłużenie operacji repo z 3 miesięcy do 6 miesięcy - poinformował prezes NBP Sławomir Skrzypek.

==================================

NBP rozważa przeprowadzenie na rynku walutowym operacji na niewielką skalą - powiedział Sławomir Skrzypek, prezes NBP.

==================================

d47ptyc

Obniżenie stóp procentowych przez EBC daje podstawy do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej przez RPP - uważa Sławomir Skrzypek, prezes NBP.

==================================

Obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej i stopy depozytowej mogłoby skłonić banki do zwiększenia akcji kredytowej skuteczniej niż ruchy główną stopą procentową - uważa Dariusz Filar, członek RPP.

==================================

d47ptyc

Brak politycznego kompromisu w sprawie wprowadzenia Polski do strefy euro przyczynia się do destabilizacji na rynku walutowym - uważa Dariusz Filar, członek Rady Polityki Pieniężnej.

==================================

Kolejne decyzje Rady Polityki Pieniężnej nie powinny być dodatkowym elementem destabilizacji w tak dynamicznej sytuacji, jaka panuje obecnie na rynkach finansowych. W tej chwili dobre by było zatrzymanie się na obecnym poziomie stóp proc. - uważa Halina Wasilewska-Trenkner, członek Rady Polityki Pieniężnej.

==================================

d47ptyc

Kolejne obniżki stóp procentowych, które są prawdopodobne, powinny być na poziomie 25-50 punktów bazowych. Istotne znacznie dla decyzji RPP ma w ostatnim okresie kurs walutowy - ocenia Jan Czekaj, członek Rady Polityki Pieniężnej.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Rada Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obniżyła podstawowe stopy procentowe o 50 pkt bazowych - podał bank w czwartkowym komunikacie. Benchmarkowa stopa procentowa kredytu refinansowego wynosi po tej obniżce 1,50 proc.

==================================

d47ptyc

Produkt Krajowy Brutto (PKB) strefy euro spadł w IV kwartale 2008 roku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, o 1,5 proc. kwartał do kwartału, a liczony rok do roku spadł o 1,3 proc. - podał w czwartek w komunikacie Eurostat, europejskie biuro statystyczne, w kolejnych wyliczeniach.

==================================

Sprzedaż detaliczna w Niemczech w styczniu 2009 niespodziewanie spadła mdm, bo konsumenci obawiając się utraty pracy ograniczają zakupy. Sprzedaż detaliczna spadła mdm w styczniu o 0,6 proc., po wzroście w grudniu 2008 po korekcie o 0,5 proc. - podało Federalne Biuro Statystyczne w Wiesbaden.

==================================

d47ptyc

Słowacka gospodarka rozwijała się w IV kwartale 2008 w najwolniejszym tempie od ponad 7 lat, bo globalny kryzys finansowy spowodował ograniczenie popytu na kluczowych rynkach eksportowych i osłabienie inwestycji.

==================================

Bank centralny Filipin obniżył w czwartek stopy procentowe o 25 pkt bazowych - podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia. Bangko Sentral ng Pilipinas obniżył benchmarkową stopę procentową do 4,75 proc. z 5,00 proc.

==================================

Bank Anglii (Bank of England) obniżył stopy procentowe o 50 pkt bazowych - podał bank w czwartek, po zakończeniu dwudniowego posiedzenia. Główna stopa procentowa repo wynosi po tej obniżce 0,50 proc. i jest najniższa w historii.

==================================

Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem nieoczekiwanie spadła o 0,4 proc. w IV kwartale 2008 r., po wzroście w III kwartale o 1,5 proc. po korekcie - podał Departament Pracy w komunikacie ostateczne wyliczenia.

==================================

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu spadła o 31 tys. do 639 tys. - poinformował Departament Pracy USA.

==================================

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w styczniu spadły mdm o 1,9 proc. po spadku miesiąc wcześniej o 4,9 proc. po korekcie - poinformował Departament Handlu USA.

==================================

Centralny bank Danii obniżył główną stopę procentową do 2,25 proc., w odpowiedzi na obniżkę stóp przez Europejski Bank Centralny.

BUDŻET

Deficyt budżetu po lutym wyniósł 5,5 mld zł - poinformowała PAP wiceminister finansów Elżbieta Chojna-Duch.

==================================

Minister Finansów Jacek Rostowski potwierdził, że deficyt budżetu po lutym wyniósł 5,5 mld zł.

==================================

Minister finansów poinformował, że dochody budżetu po lutym wyniosły 46,5 mld zł, czyli 15,3 proc. kwoty planowanej na rok 2009.

==================================

Budżet w roku 2009 będzie należał do najtrudniejszych budżetów po okresie transformacji - poinformował w czwartek w Sejmie minister finansów Jacek Rostowski.

PODATKI

Ministerstwo Finansów nie planuje obecnie żadnych podwyżek akcyzy - poinformował Jacek Kapica, wiceminister finansów, Szef Służby Celnej.

WSKAŹNIKI

Znów pogorszyły się nastroje wśród amerykańskich inwestorów indywidualnych - wynika z cotygodniowego badania Amerykańskiego Zrzeszenia Inwestorów Indywidualnych, przedstawionego w czwartek na stronie internetowej. Na zwyżkę na giełdzie liczy teraz jedynie 18,9 proc. badanych inwestorów wobec 24,3 proc. w ubiegłym tygodniu.

==================================

Koniunktura w przemyśle przetwórczym pogarsza się - wynika z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej. Przedsiębiorstwa informują o spadku produkcji, portfela zamówień i pogarszającej się sytuacji finansowej. "Wskaźnik koniunktury w lutym 2009 roku jest o ponad 3 punkty mniejszy niż w styczniu. W stosunku do lutego 2008 różnica wynosi ponad 30 punktów. Luty jest trzecim z kolei miesiącem, w którym dynamika spadków zarówno wskaźników koniunktury jak i sald poszczególnych zmiennych, obserwowanych w tych badaniach, zmniejsza się" - napisano w komentarzu.

==================================

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w lutym odnotował wyraźny spadek w stosunku do notowań z poprzedniego miesiąca, zarówno w notowaniu kwartalnym, z 45 do 42 punktów, jak i rocznym, z 45 do 40 punktów - podał PKPP Lewiatan opracowujący badania koniunktury.

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 1,12 proc. i wyniósł 1444,88 pkt.

==================================

Węgierski indeks BUX na zamknięciu spadł o 4,39 proc. do 9.593,53 pkt.

==================================

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,95 proc. i wyniósł 7.433,49 pkt.

==================================

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,0 proc. i wyniósł 2.221,08 pkt.

SPÓŁKI

Resort skarbu jest gotowy do prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych i rozpatruje możliwość uruchomienia procesu sprzedaży akcji GPW przed decyzją Trybunału Konstytucyjnego - powiedział PAP wiceminister skarbu Michał Chyczewski.

==================================

Rada Nadzorcza Hardeksu będzie rekomendować akcjonariuszom wypłatę z zysku za 2008 roku 4,39 zł dywidendy na akcję - podał Hardex w komunikacie.

==================================

W związku z dekoniunkturą Hardex, producent płyt pilśniowych, modyfikuje program inwestycyjny, rezygnując z inwestycji zwiększających produkcję. CAPEX ma wynieść 5,5 mln zł - podał Hardex w komunikacie.

==================================

Pragma Inkaso, spółka z branży wierzytelności B2B, prognozuje, że w tym roku wypracuje 5 mln zł zysku netto przy przychodach brutto w wysokości 80,5 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

==================================

W lutym 2009 roku największe cennikowe wpływy z reklam wśród stacji telewizyjnych miał Polsat i wyniosły one 141,3 mln zł, czyli o 13 proc. mniej niż rok wcześniej - podał Presserwis na podstawie raportu AGB Nielsen Media Research.

==================================

W ramach pierwszego programu emisji obligacji Electus wyemituje obligacje o wartości 90 mln zł. Zapisy odbędą się od 19 do 23 marca - podał Electus w komunikacie.

==================================

Octapharma AG, jedna z największych na świecie prywatnych firm przetwarzających osocze, chce zbudować wáPolsce nowoczesny zakład przetwarzania osocza. Wartość inwestycji może sięgnąć nawet 700 mln zł - podała spółka w komunikacie prasowym.

==================================

Polish Energy Partners podpisał z RWE Renewables Polska warunkową umowę sprzedaży 60 udziałów w Parku Wiatrowym Suwałki i 54 udziałów w Parku Wiatrowym Tychowo. Dzięki transakcji zysk netto PEP wzrośnie o 9,5 mln zł - podał PEP w komunikacie.

==================================

Węgierska spółka paliwowa MOL może nie wypłacić w tym roku dywidendy z zysku za 2008 rok - poinformował prezes spółki Zsolt Hernßdi.

==================================

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się na przejęcie przez spółkę Orzeł Biały firmy Baterpol - poinformował UOKiK w czwartek w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej.

==================================

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Anna Streżyńska powiedziała, że rozmowy w sprawie alternatywy dla podziału TP idą zgodnie z harmonogramem, niebawem spodziewa się otrzymania od telekomu całościowego dokumentu "Równoważność dostępu".

==================================

Grupa Tell rozważa wypłatę dywidendy, być może już z zysku za 2008 rok, jednak zależy to od finansowania planowanej kolejnej akwizycji. Pod koniec 2009 roku spółka chce też opracować nową strategię - poinformował PAP Robert Krasowski, członek zarządu spółki.

==================================

Tegoroczne wyniki Grupy Tell powinny być zdecydowanie lepsze niż w 2008 roku - zysk operacyjny może być wyższy o ok. 3-4 mln zł. Przychody powinny znacznie wzrosnąć, głównie dzięki przejętej ostatnio spółce Impol - poinformował PAP członek zarządu Tella Robert Krasowski.

==================================

Qumak-Sekom prawdopodobnie podzieli się z akcjonariuszami zyskiem wypracowanym w 2008 r. Choć ostateczna decyzja, co do wypłaty jeszcze nie zapadła, to w ocenie wiceprezesa spółki ds. finansowych Aleksandra Platy, nie powinno być to więcej niż 25-30 groszy na akcję.

==================================

Orco Property Group renegocjował umowy kredytowe warte 100 mln euro, których spłata przypada w tym roku. Zamierza renegocjować umowy z pozostałymi kredytodawcami - poinformował w wywiadzie dla agencji Bloomberg Jean Francois Ott, prezes spółki.

===================================

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach (Podlaskie) będą produkować konstrukcje stalowe na zlecenie Polimeksu Mostostalu SA w Siedlcach - poinformował w czwartek PAP prezes ZNTK Ryszard Ekiert. Firmy podpisały w środę porozumienie w tej sprawie.

===================================

Ministerstwo Skarbu Państwa nie planuje połączenia kapitałowego PKN Orlen i Grupy Lotos, rozważa jedynie współpracę strategiczną tych firm i PGNiG - poinformował podczas sejmowej komisji skarbu wiceminister skarbu Krzysztof Żuk.

==================================

Trzy największe związki zawodowe w PKN Orlen wystąpiły do zarządu spółki z żądaniami w sprawie podwyżek płac w 2009 r. i tym samym rozpoczęły procedurę sporu zbiorowego. Jest to odpowiedź związków na brak porozumienia podczas wcześniejszych negocjacji.

==================================

Polkomtel spodziewa się, że w 2009 roku jego przychody mogą spaść o 6-7 proc. z powodu obniżenia stawek MTR - poinformował na czwartkowej konferencji prasowej prezes Polkomtela, Jarosław Bauc.

==================================

Zarząd Projprzemu zaproponował wypłatę 1 zł dywidendy na akcję z zysku netto za 2008 rok - poinformowała spółka w komunikacie.

==================================

Akcjonariusze Asseco Slovakia zdecydowali o wypłacie z zysku za 2008 rok 0,47 euro dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

==================================

Vistula koncentruje się obecnie na rozmowach z Fortis Bankiem na temat zrolowania kredytu w wysokości 250 mln zł - poinformował PAP Jerzy Mazgaj, szef rady nadzorczej spółki. Nie widzi on powodów dużego wzrostu zainteresowania akcjami firmy w ostatnich dniach.

WALUTY

Narodowy Bank Polski ustalił w czwartek kurs złotego do dolara na 3,7358 wobec 3,7906 w środę, a kurs złotego do euro na 4,6955 wobec 4,7432 w środę - poinformował NBP.

=================================

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2555 USD i 124,71 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

=================================

Adam Glapiński, doradca ekonomiczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego uważa, że rok 2015 jest pierwszą technicznie możliwą datą przyjęcia przez Polskę euro, jednak jemu bliższa jest data 2020.

=================================

Rosną rezerwy walutowe Rosji - w ub. tygodniu wzrosły one o 2,4 mld USD do 384,3 mld USD - poinformował w czwartek w komunikacie bank centralny Rosji.

BANKI

NBP zaoferuje niedługo bankom komercyjnym możliwość zaciągania pożyczek pod zastaw papierów nominowanych w walutach innych niż PLN oraz obligacji kuponowych - poinformował w czwartek wiceprezes NBP Witold Koziński.

==================================

W lutym w ramach programu "Rodzina na swoim" udzielono kredytów za 204,2 mln zł, podczas gdy w styczniu za 99 mln zł - poinformowała PAP Ewa Balicka-Sawiak, rzeczniczka Banku Gospodarstwa Krajowego. Z danych BGK, który wypłaca dopłaty ze środków budżetowych w ramach tego programu, wynika, że w lutym udzielono 1319 takich kredytów, podczas gdy w styczniu 669.

===================================

Szwajcarski Bank Sarasin otworzył przedstawicielstwo w Polsce - poinformował bank w czwartkowym komunikacie prasowym.

KRYZYS

Szefowie klubów parlamentarnych PO i PSL, Zbigniew Chlebowski i Stanisław Żelichowski, uzgodnili w czwartek, że powstanie wspólny projekt koalicyjny w sprawie opcji walutowych. Projekt może być gotowy już w przyszłym tygodniu.

====================================

Pierwsze oznaki poprawy sytuacji na Łotwie będą widoczne najwcześniej za kilka lat - twierdzi prezes rady nadzorczej DnB Nord Banka, Andris Ozolins w wywiadzie dla BNS.

====================================

Inflacja w strefie euro spada i w 2009 i 2010 pozostanie na poziomach znacznie poniżej 2 proc. - powiedział prezes EBC Jean- Claude Trichet.

FUNDUSZE

W tym tygodniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał otwartym funduszom emerytalnym (OFE) 629.918.893,46 zł składek w gotówce - poinformowało w czwartek biuro prasowe ZUS.

==================================

DWS TFI, które w środę zawiesiło możliwość wypłat z trzech prowadzonych przez siebie funduszy inwestycyjnych, zamierza w piątek powrócić do wyceny i umożliwić wypłat z funduszy - powiedział PAP Jan Mieczkowski, prezes DWS TFI.

OPINIA

Litewska gospodarka kurczy się szybciej niż się spodziewano - ocenił w czwartek premier Litwy Andrius Kubilius.

==================================

Amerykańska Rezerwa Federalna będzie musiała rozpocząć zacieśnianie "esktremalnie akomodacyjnej" polityki monetarnej zanim rozpocznie się ożywienie w gospodarce, aby uniknąć w przyszłości poważnej inflacji - ocenił Thomas Hoenig, prezes Rezerwy Federalnej z Kansas City.

==================================

Węgry są daleko od niewypłacalności, ale muszą zahamować rosnące zadłużenie - stwierdził gubernator banku centralnego Węgier Andras Simor w wywiadzie dla tygodnika "HVG".

==================================

Europejskie banki mogą potrzebować do 40 mld euro (50 mld USD) do 2010 r. z powodu strat na kredytach w środkowo-wschodniej Europie - oceniają analitycy JPMorgan Chase & Co.

==================================

Ryzyko depresji w amerykańskiej gospodarce wynosi 1/5 - ocenia Robert Barro, profesor ekonomii na Harvardzie i wykładowca Stanford University's Hoover Institution.

==================================

Dopóki zachodnie banki będą kontynuować kredytowanie swoich oddziałów w środkowo-wschodniej Europie kryzys finansowy w tym regionie jest "pod kontrolą" - ocenia Erik Berglof, główny ekonomista Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

==================================

Zdaniem analityków w najbliższych dniach możliwy jest ruch indeksu WIG 20 w kierunku 1.500 pkt., ale jeśli do niego dojdzie, zostanie on zapewne wykorzystany do skracania pozycji. Druga połowa marca prawdopodobnie upłynie pod znakiem spadków.

PROGNOZA

Europejski Bank Centralny (EBC) obniżył prognozy wzrostu gospodarczego i inflacji w strefie euro. Zdaniem ECB produkt krajowy brutto spadnie w 2009 między 2,2 a 3,2 proc.

==================================

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. prognozują głębszą globalną recesję, niż wcześniej oceniali, i ostrzegają, że kryzys może się jeszcze pogorszyć. Goldman Sachs prognozuje obecnie, że globalna gospodarka skurczy się w 2009 r. o 0,6 proc. wobec szacowanego wcześniej spadku PKB o 0,2 proc.

==================================

W państwach Europy Środkowej i Wschodniej dojdzie w tym roku do silnego spowolnienia gospodarczego, osłabienia walut narodowych oraz obniżenia produkcji przemysłowej i wymiany zagranicznej - ocenia w czwartek wiedeński instytut WIIW.

KADRY

Prezes PLL LOT Dariusz Nowak złożył w czwartek rezygnację z pełnionej funkcji - dowiedziała się PAP ze źródła zbliżonego do władz spółki. Rezygnację złożył również przewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Kseń.

TOWARY

Cena miedzi na dostawy majowe na giełdzie w Szanghaju wzrosła o 4,7 proc. do 30.600 juanów (4.475 USD) za tonę, czyli najwyższego poziomu od 10 listopada.

==================================

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wyniosła 3.664,50 wobec 3.567,50 USD/t podczas poprzedniej sesji.

==================================

Baryłka lekkiej ropy WTI na NYMEX w Nowym Jorku w dostawach na kwiecień w handlu elektronicznym staniała w czwartek rano czasu europejskiego o 59 centów, czyli 1,3 proc., do 44,79 USD. ==================================

Cena ropy Brent w kontraktach na kwiecień na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 45,68-45,70 USD za baryłkę.(PAP)

amp/ ana/

d47ptyc

Podziel się opinią

Share
d47ptyc
d47ptyc