Trwa ładowanie...
dhtvk35
dhtvk35

Przegląd wiadomości gospodarczych, piątek 27 maja, 17.00

...
Share
dhtvk35

27.05. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Liczba emerytów i rencistów na koniec kwietnia 2011 r. spadła do 7.435,2 tys. osób z 7.442,2 tys osób w marcu - podał w piątek w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

dhtvk35

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła w kwietniu 2011 r. o 4,1 proc. mdm, po spadku w marcu o 7,6 proc., po korekcie - poinformowało w piątek w komunikacie Ministerstwo Handlu.

Wydatki amerykańskich konsumentów w kwietniu wzrosły o 0,4 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy w marcu wzrosły o 0,5 proc. po korekcie - poinformował w piątek Departament Handlu USA.

DŁUG

dhtvk35

Ministerstwo Finansów zaoferuje w poniedziałek 30 maja, bony 52-tygodniowe za 0,5-0,6 mld zł - podał resort finansów w piątek w komunikacie.

WSKAŹNIKI

Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan wyniósł w maju 74,3 pkt, wobec 69,8 pkt zanotowanych w kwietniu - podano w piątek w końcowym wyliczeniu.

Liczba umów na sprzedaż domów, podpisanych w kwietniu przez Amerykanów spadła miesiąc do miesiąca o 11,6 proc. - podało w piątek Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

dhtvk35

Wskaźnik nastrojów w gospodarce Polski w maju 2011 r. wyniósł 98,5 pkt wobec 97,9 pkt. w kwietniu - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej opublikowanych w piątek.

Indeks nastrojów w gospodarce strefy euro spadł w maju 2011 r. do 105,5 pkt ze 106,1 pkt w poprzednim miesiącu, po korekcie - podała w piątek Komisja Europejska w komunikacie.

W maju 2011 r. wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce wyniósł 34,1 pkt wobec 40,5 pkt w kwietniu 2011 r. - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej opublikowanych w piątek.

W maju 2011 r. nastroje brytyjskich konsumentów mocno poprawiły się. Wskaźnik zaufania wyniósł w tym miesiącu minus 21 pkt wobec minus 31 pkt w kwietniu - podał w piątek GfK NOP Ltd. w komunikacie.

dhtvk35

Baltic Dry Index w piątek 27 maja wyniósł 1.474 pkt., wobec 1.349 pkt. w piątek 20 maja, co oznacza wzrost o 9,2 proc.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 0,42 proc. i wyniósł 9.521,94 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 1,0 proc. i wyniósł 2.709,95 pkt. W całym tygodniu wskaźnik spadł o 5,2 proc., najmocniej od 2 lipca 2010 r.

dhtvk35

SPÓŁKI

Dolnośląskie Surowce Skalne zawarły umowę z konsorcjum, w którego skład wchodzą Hydrobudowa Polska, SIAC Construction, PBG oraz Aprivia o szacunkowej wartości 226 mln zł netto - poinformowała spółka w komunikacie.

Zakłady Azotowe Tarnów planują emisję do 29.337.315 akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom spółki - podał Tarnów w komunikacie.

Aplisens utworzył w Jičínie w Republice Czeskiej kolejną spółkę zależną, Aplisens Czechy, o kapitale zakładowym ok. 158 tys. PLN (977 tys. CZK), w celu zwiększenia sprzedaży na rynkach czeskim i słowackim - poinformował Aplisens w piątkowym komunikacie. Traktuje on nowo utworzoną spółkę, jako inwestycję długoterminową.

dhtvk35

Rada Nadzorcza Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu spółki o przeznaczenie na dywidendę ok. 621,4 tys. zł z zysku za 2010 rok, co daje 0,20 zł na jedną akcję - poinformował Fasing w piątkowym komunikacie.

Alchemia podpisała warunkową umowę z Towarzystwem Finansowym "Silesia" na zakup 54.083 udziałów spółki Walcownia Rur Andrzej z siedzibą w Zawadzkiem, po cenie 776,58 zł za udział. Łączna kwota transakcji wynosi 42 mln zł - poinformowała Alchemia w komunikacie.

Polski Gaz, dystrybutor gazu płynnego (LPG), planuje upublicznienie spółki w 2011 roku. Firma zamierza przeprowadzić ofertę prywatną, kierowaną głównie do inwestorów instytucjonalnych - podał Polski Gaz w komunikacie. Środki z emisji zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę terminalu przeładunkowego w Sosnowcu oraz rozwój segmentu gazu w butlach.

Akcje IQ Medica, spółki działającej na rynku chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz kosmetologii, wzrosły o 20 proc., do 3,6 zł na otwarciu w debiucie na NewConnect.

IQ Medica przeznaczy 2,7 mln zł na inwestycje w 2011 roku. W planach spółki jest otwarcie nowej placówki MEDISPA - poinformował na piątkowej konferencji prasowej prezes spółki, Paweł Paluchowski.

Urząd Komunikacji Elektronicznej nałożył na Polską Telefonię Komórkową Centertel 2,5 mln zł kary za naruszenie obowiązków informacyjnych - podał UKE w komunikacie.

Telestrada planuje przeznaczyć na skup akcji własnych do umorzenia lub do dalszej odsprzedaży inwestorom do 3,5 mln zł, a skup miałby zostać przeprowadzony w formie proporcjonalnego odkupienia akcji od chętnych akcjonariuszy - poinformował PAP prezes Telestrady Jacek Lichota.

Lug, producent opraw oświetleniowych, wnioskuje do Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszenie zatwierdzania prospektu emisyjnego w związku z koniecznością zwiększenia kapitalizacji - podała spółka w komunikacie.

InwazjaPC, notowana na NewConnect spółka zajmująca się sprzedażą notebooków, zamierza pozyskać 2,7 mln zł z nowej emisji akcji - poinformowała spółka w komunikacie.

Eko Holding otrzymał zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Niwex z Jarosławca - poinformował w piątek UOKiK w komunikacie prasowym.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Będzina zdecydowało, że z zysku za 2010 rok na dywidendę trafi 5,67 mln zł, co daje 1,8 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

BRE Bank chce utrzymać w tym roku dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów w segmencie korporacji; kredyty wolumenowo wzrosną więcej niż 5-7 proc. - szacuje członek zarządu banku Przemysław Gdański.

Sadovaya Group, producent węgla energetycznego na Ukrainie, zamierza wkrótce, prawdopodobnie w ciągu tygodnia, dwóch, przedstawić zaktualizowane prognozy dotyczące tegorocznych wolumenów wydobycia, uwzględniwszy obecne trudności geologiczne w jednej z kopalń. Możliwa jest też weryfikacja prognozy wyników finansowych - powiedział w rozmowie z PAP Alex Dubyna, dyrektor ds. relacji inwestorskich Sadovaya Group.

Polmed zamierza przeznaczyć na dywidendę 1,13 mln zł z zeszłorocznego zysku, który wyniósł 3 mln zł - podała spółka w projektach uchwał na walne, które ma odbyć się 21 czerwca.

Będzin chce wypłacić z zysku za 2010 rok dywidendę w wysokości 5,67 mln zł, co daje 1,8 zł dywidendy na akcję - wynika z projektów uchwał na WZA, które ma się odbyć 22 czerwca.

Akcje Banku Gospodarki Żywnościowej wzrosły na otwarciu w debiucie na warszawskiej giełdzie o 4,17 proc., do 62,5 zł.

Debiut Genomedu, działającego w obszarze sekwencjonowania DNA i diagnostyki chorób genetycznych, na NewConnect odbędzie się 30 maja - poinformowała GPW w komunikacie.

Genomed, działający w obszarze sekwencjonowania DNA i diagnostyki chorób genetycznych, który 30 maja zadebiutuje na rynku NewConnect, ocenia, że w perspektywie 2014 roku jego przychody mogą wzrosnąć do 22-23 mln zł, a zysk netto do ok. 4 mln zł. W perspektywie 2-3 lat spółka chce wejść na giełdę, a w perspektywie 3-5 lat otworzyć pierwszą w Polsce klinikę terapii genowych - poinformowali PAP w wywiadzie przedstawiciele Genomedu.

Warimpex, którego przychody wzrosły w I kwartale tego roku o 4 proc. do 21,1 mln euro, a EBITDA spadła do 2,4 mln euro, optymistycznie ocenia perspektywy kolejnych kwartałów. Zakłada, że przychody z działalności hotelarskiej wzrosną w tym roku o ok. 15 proc. rdr, a EBITDA spółki wzrośnie do około 40 mln euro, przy uwzględnieniu ewentualnej transakcji sprzedaży nieruchomości. Planowana jest sprzedaż przynajmniej jednego dużego hotelu - poinformował w rozmowie z PAP Franz Jurkowitsch, prezes Warimpeksu.

Minister skarbu Aleksander Grad poinformował, że jest "bardzo dużo ofert" ze strony firm zainteresowanych prywatyzacją Grupy Lotos.

Spółka P.R.E.S.C.O. Group, działająca na rynku inwestycji w wierzytelności masowe w Polsce, planuje przeprowadzenie oferty publicznej w I półroczu 2011 r. Wstępny harmonogram zakłada debiut na warszawskiej giełdzie na przełomie czerwca i lipca tego roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Konsorcjum, któremu przewodzi Budimex, podpisało z PKP PLK umowę na wykonanie robót budowlanych modernizacji Lokalnego Centrum Sterowania w Iławie. Wartość kontraktu wynosi blisko 758,3 mln zł netto - poinformował Budimex w piątkowym komunikacie.

Spotkanie przedstawiciela resortu skarbu ze związkami z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zaplanowano na 3 czerwca - poinformował w piątek dziennikarzy szef resortu skarbu Aleksander Grad.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Massel powiedział w czwartek w Sejmie, że rząd zdecydował o sprzedaży większościowego pakietu PKP Cargo inwestorowi branżowemu, ponieważ daje to szanse uzyskania wyższej ceny za akcje niż na giełdzie.

Konsorcjum, którego liderem jest Trakcja Polska, podpisało z PKP PLK umowę na wykonanie robót budowlanych modernizacji linii nr 9 na odcinku od km 236,92 do km 287,7 objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania z siedzibą w Malborku. Wartość kontraktu to 868,9 mln zł netto - podała Trakcja Polska w komunikacie.

Grupa Lotos zamierza pozostawić ubiegłoroczny zysk w spółce - wynika z projektów uchwał na walne, które zaplanowano na 27 czerwca.

WALUTY

Ekonomiści oceniają, że w dalszym ciągu na rynku walutowym przeważa negatywny sentyment. Ich zdaniem, jedynie obecność na rynku Ministerstwa Finansów pozwala złotemu utrzymywać notowania poniżej poziomu 4,00 za euro, choć możliwe, że w nadchodzącym tygodniu ten poziom zostanie przełamany. Na rynku długu sytuacja lekko się uspokoiła, co pozwoliło podnieść ceny papierów na całej krzywej.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 2,8003 a kurs złotego do euro na 3,9785 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,4265 USD i 115,70 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

OPINIA

W przyszłym tygodniu nie należy spodziewać się dalszego spadku detalicznych cen paliw - wynika z opublikowanej w piątek analizy portalu e-petrol.pl.

Dane z rynku pracy oraz wysokie oczekiwania inflacyjne przesądzają, że najbliższa podwyżka stóp procentowych nastąpi w czerwcu - uważają ekonomiści z banku Citi Handlowy. Ich zdaniem, w trakcie obecnego cyklu zacieśniania polityki monetarnej RPP podniesie stopę referencyjną do poziomu 5 proc., a nastąpi to pod koniec obecnego roku lub na początku 2012 r.

W rankingu atrakcyjności rynków Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (EEMEA) opartym na prognozach wskaźników makroekonomicznych Polska zajmuje 13 miejsce, trzecie od końca - wynika z piątkowego raportu Bank of America/Merrill Lynch. Zdaniem ekonomistów banku najatrakcyjniejsze dla inwestorów są Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt.

Zdaniem analityków resortu gospodarki poziom inwestycji zagranicznych, jaki w Polsce odnotowano w rekordowym 2007 roku - tj. ok. 16,6 mld EUR - może zostać ponownie osiągnięty w latach 2014-2015.

Tegoroczne zbiory jabłek będą wyższe niż w zeszłym roku i wyniosą ok.2,3-2,4 mln ton - ocenił w rozmowie z PAP prezes Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych Eberhard Makosz. Dodał, że detaliczne ceny jabłek w bieżącym roku będą niższe niż roku ubiegłym.

Wzrost PKB w 2011 roku wyniesie przynajmniej 4,2 proc., zaś w przyszłym roku gospodarka urośnie o najwyżej 4 proc. - prognozują ekonomiści banku Citi Handlowy. Ich zdaniem, inflacja pozostanie wyraźnie powyżej celu do końca 2011 i prawdopodobnie w 2012 roku, a szczyt osiągnie w okresie maj-sierpień 2011 r. na poziomie ok. 4,6-5 proc. Według ich szacunków deficyt na rachunku obrotów bieżących sięgnie w 2011 roku 5,5-6,0 proc. PKB.

Ostatnie osłabienie złotego stawia pod znakiem zapytania spodziewane obniżki cen paliw na stacjach - uważają analitycy biura Reflex, monitorującego rynek paliw.

PROGRAMY UE

Od początku uruchomienia programu wypłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego, czyli od połowy stycznia 2010 r., do 27 maja 2011 r., bank wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 45.895,2 mln zł - poinformował BGK w komunikacie.

KADRY

Kraje europejskie uważają nominację Christine Lagarde na szefa MFW za przesądzoną po oświadczeniu sekretarz stanu USA Hillary Clinton, która wyraziła zadowolenie z jej kandydatury - podało w piątek źródło europejskie na marginesie szczytu G8 w Deauville.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji rosną w reakcji na optymistyczne opinie inwestorów, że globalne ożywienie w gospodarce podtrzyma popyt na paliwa - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na lipiec, drożeje rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku o 67 centów do 100,90 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na lipiec 2011 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 115,44-115,46 USD za baryłkę.

Średnia cena benzyny bezołowiowej PB95 w handlu detalicznym w ciągu ostatniego miesiąca spadła o 1 grosz - wynika z analiz Polskiej Izby Paliw Płynnych.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie odbijają się w reakcji na oznaki, że popyt na metal w Chinach się poprawia - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 9.112,00 USD za tonę, po wzroście notowań o 1,0 proc.(PAP)

zdz/ ana/

dhtvk35

Podziel się opinią

Share
dhtvk35
dhtvk35