Trwa ładowanie...
d49e2dl

Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 15 listopada, 20.00

...
Share
d49e2dl

15.11. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Jeśli stopy procentowe pozostaną bez zmian, wzrost PKB może być wyższy od oczekiwanego, ale przy wyższej inflacji - ocenia Andrzej Bratkowski, członek Rady Polityki Pieniężnej. Przez najbliższe dwa lata wzrost gospodarczy będzie się utrzymywał na poziomie ok. 4 proc. - uważa Bratkowski. Jego zdaniem ważne jest, aby złoty nie umacniał się gwałtownie.

d49e2dl

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrosły o 2,8 proc. w stosunku do października 2009 roku, a w porównaniu z wrześniem wzrosły o 0,5 proc. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Największy wpływ na wzrost cen w październiku miał wzrost cen żywności oraz użytkowania mieszkania - podał GUS w komunikacie.

Zdaniem prezesa NBP Marka Belki polepszające się perspektywy wzrostu gospodarczego wzmogą presję inflacyjną, co może dać podstawy do zacieśnienia polityki pieniężnej. Silniejszy złoty może jednak ograniczyć skalę podwyżek.

Napływ 10 mld euro z tytułu BIZ jest realne zarówno w 2010, jak i 2011 roku, ale to prognozy optymistyczne - ocenił wiceminister gospodarki, Rafał Baniak.

d49e2dl

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Sprzedaż detaliczna w USA w październiku wzrosła o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,7 proc., po korekcie - podał w piątek Departament Handlu w komunikacie.

Nadwyżka w handlu strefy euro we wrześniu 2010 r. wyniosła 2,9 mld euro, bez uwzględniania czynników sezonowych, wobec deficytu 5,0 mld euro w sierpniu, po korekcie - poinformował w poniedziałek w komunikacie Eurostat w Luksemburgu.

W najbliższym czasie USA będą skupione głównie na wzroście gospodarczym, ale w średnim i długim okresie istotna będzie też relacja deficytu budżetu do PKB i konsolidacja finansów publicznych - powiedział zastępca sekretarza skarbu USA Neal Wolin.

d49e2dl

Deficyt budżetowy Grecji w 2009 r., po korekcie, wyniósł 15,4 proc. PKB wobec szacowanych wcześniej 13,6 proc. - wynika ze skorygowanych danych Eurostatu, podanych w poniedziałek.

Irlandzki rząd przyznał w poniedziałek, że prowadzi rozmowy z innymi rządami UE, jak rozwiązać kryzys zadłużenia w Irlandii. Irlandczycy zaprzeczają jednak, że negocjują możliwość otrzymania pomocy finansowej z unijnego funduszu ratunkowego.

Produkt Krajowy Brutto Japonii wzrósł w III kw. 2010 r. o 0,9 proc. kdw, po wzroście w II kw. o 0,4 proc. - poinformowało w poniedziałek w komunikacie biuro rządowe.

Produkcja przemysłowa w Japonii we wrześniu 2010 r. spadła o 1,6 proc. mdm, po spadku w sierpniu o 0,5 proc. - podało w poniedziałek ostateczne wyliczenia Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie.

d49e2dl

Komisja Europejska zdementowała w poniedziałek doniesienia mediów, według których Irlandia i Portugalia zwrócą się w najbliższym czasie o pomoc finansową z wynoszącego 750 mld euro funduszu stabilizowania strefy euro.

BUDŻET

Deficyt budżetu państwa po październiku 2010 roku wyniósł 41.820,1 mln zł, co daje 80,1 proc. deficytu planowanego na poziomie 52,2 mld zł - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 54,8 mld zł, a w części dofinansowania UE 39,8 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

d49e2dl

Od połowy stycznia do 12 listopada tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił wnioskodawcom programów unijnych 22.917,2 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

DŁUG

Ministerstwo Finansów zapłaciło w październiku 2010 roku równowartość 12,6 mln euro kapitału od długu zagranicznego oraz równowartość 79,0 mln euro odsetek - podał resort finansów w komunikacie.

Ministerstwo Finansów zaoferuje w środę, 17. listopada obligacje DS1020 za 1,5-3,0 mld zł - podał resort w komunikacie.

d49e2dl

WSKAŹNIKI

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork spadł w listopadzie do minus 11,14 pkt z 15,73 pkt w poprzednim miesiącu - podała w poniedziałek nowojorska Rezerwa Federalna (Central Bank of New York).

Zapasy niesprzedanych towarów w USA wzrosły we wrześniu o 0,9 proc.; w sierpniu wzrosły zaś również o 0,9 proc. po korekcie - poinformował w poniedziałek Departament Handlu w komunikacie.

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem ruchy cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie br. obniżał się drugi miesiąc z rzędu. Obecnie większość składowych wskaźnika działa w kierunku obniżenia presji inflacyjnej. Tym samym przyspieszenie wzrostu cen może mieć charakter krótkotrwały, choć trudno na razie przewidzieć jak długo utrzyma się w przyszłym roku. impuls inflacyjny związany z podwyżką VAT oraz czy nie pojawią się w gospodarce i jej otoczeniu dodatkowe czynniki zagrażające stabilności cen. Do końca tego roku należy się liczyć z umiarkowanym wzrostem wskaźnika cen CPI - poinformowało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w komunikacie.

GIEŁDA

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 0,82 proc., do 6.790,17 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,41 proc., do 5.820,41 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,86 proc. i wyniósł 3.864,24 pkt.

WIG 20 na zamknięciu sesji spadł o 0,74 proc. i wyniósł 2719,14 pkt.

Węgierski indeks BUX na zamknięciu wzrósł o 1,06 proc. do 22.362,05 pkt.

Indeks Nikkei 225 wzrósł na zamknięciu o 1,06 proc. i wyniósł 9.827,51 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index wzrósł na zamknięciu o 1,0 proc. i wyniósł 3.014,41 pkt.

SPÓŁKI

Eko Holding obniżyło prognozę zysku netto jednostki dominującej do 23,68 mln zł z 29 mln zł wcześniej - podała spółka w komunikacie.

Fitch Ratings nadał rating "BB+" dla planowanej emisji euroobligacji PKN Orlen - poinformowała agencja w poniedziałkowym komunikacie.

Zapisy na akcje Milkilandu, producenta wyrobów mlecznych, dla inwestorów indywidualnych potrwają od 16 do 25 listopada, a dla instytucji od 26 do 29 listopada - poinformowała spółka w komunikacie. Firma szacuje, że wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji wyniosą ok. 72 mln euro, czyli ok. 284,5 mln zł.

Bank BPH spodziewa się, że w 2012 roku jego wskaźnik kosztów do dochodów spadnie do poziomu 50-55 proc.. W 2011 roku bank chce wykazywać zysk netto w każdym z czterech kwartałów, a w czwartym kwartale 2010 roku zysk netto na być na poziomie z trzeciego, czyli wyniesie około 37 mln zł - poinformował w poniedziałek pełniący obowiązki prezesa Banku BPH Richard Gaskin.

Zysk netto grupy Banku BPH w trzecim kwartale 2010 roku wyniósł 36,8 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

Jeśli PZU nie przeprowadzi akwizycji, dywidenda z zysku za 2010 rok może być bliżej górnej granicy widełek 25-45 proc. - powiedział dziennikarzom prezes spółki Andrzej Klesyk.

PZU spodziewa się, że od II kwartału 2011 roku będzie w pełni widoczny pozytywny wpływ przeprowadzonej w 2010 roku restrukturyzacji zatrudnienia - poinformował Przemysław Dąbrowski, wiceprezes PZU Życie.

Zysk netto grupy PZU w III kwartale 2010 roku spadł do 704,3 mln zł z 892 mln zł rok wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie. Zysk PZU okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 698 mln zł.

Akcjonariusze Polkomtelu wysyłają dokumenty informujące o sprzedaży spółki do potencjalnych chętnych. Zainteresowanie jest spore, zwłaszcza wśród funduszy infrastrukturalnych - poinformowali przedstawiciele PGE na poniedziałkowym spotkaniu prasowym.

KGHM kupił firmę Nitroerg, zajmującą się produkcją materiałów wybuchowych i środków strzałowych, za 120,05 mln zł - poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa.

KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych złożyło ofertę wiążącą na nabycie 92,15 proc. akcji Uzdrowiska Szczawno-Jedlina - poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna jest przygotowana na wypłatę nawet dużej dywidendy zaliczkowej. Decyzja zapadnie w grudniu - poinformował na konferencji prasowej Tomasz Zadroga, prezes PGE.

PGE potwierdza, że na krótkiej liście do kupna Exatela są dwie firmy, obecnie w spółce trwa due diligence. PGE podtrzymuje, że sprzedaż Exatela jest możliwa do końca tego roku - powiedzieli na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami przedstawiciele PGE.

Polska Grupa Energetyczna planuje emisję obligacji korporacyjnych, wartość programu wyniesie poniżej 5 mld zł.

Polska Grupa Energetyczna liczy, że przetarg na wykonawcę bloków w Elektrowni Opole rozstrzygnie się w ciągu 3 - 4 miesięcy. Spółka podtrzymuje, że w kwietniu przyszłego roku uruchomiony zostanie nowy blok w Bełchatowie - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele spółki.

Polska Grupa Energetyczna na przełomie grudnia i stycznia planuje przedstawić prognozy dotyczące m.in. wysokości rekompensat KDT. Na początku przyszłego roku poinformuje o programie konsolidacji kosztowej na lata 2011-13 - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele spółki.

Zysk netto Polskiej Grupy Energetycznej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2010 roku wyniósł 747,2 mln zł - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk okazał się o ponad 14 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 653,4 mln zł.

Zysk netto grupy Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w trzecim kwartale 2010 roku 183,4 mln zł - podała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 141,7 mln zł.

Cyfrowy Polsat podpisał umowę kupna 100 proc. akcji Telewizji Polsat za 3,75 mld zł - podała spółka w komunikacie.

Środki ze sprzedaży akcji Telewizji Polsat Zygmunt Solorz-Żak zamierza przeznaczyć na telekomunikację - poinformował PAP Solorz-Żak, który jest głównym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat.

Cyfrowy Polsat nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok w związku z przejęciem Telewizji Polsat - powiedział PAP Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu.

Telewizja Polsat przewiduje, że rynek reklamy telewizyjnej wzrośnie w 2010 roku o 4-5 proc. - poinformował PAP Maciej Stec, członek zarządu stacji.

Skonsolidowany zysk netto Cyfrowego Polsatu wzrósł w III kwartale 2010 roku do 68,4 mln zł z 60,2 mln zł rok wcześniej i był nieco poniżej konsensusu rynkowego na poziomie 69,8 mln zł.

Polski Koncern Naftowy Orlen finalizuje przygotowanie prospektu emisyjnego euroobligacji, przygotowuje spotkania z potencjalnymi inwestorami, które rozpoczną się 17 listopada - poinformowało w poniedziałek PAP biuro prasowe koncernu.

Wydatki inwestycyjne Zakładów Azotowych Puławy w roku obrotowym 2010/2011 mają wynieść 331,5 mln zł - podała spółka w prezentacji przed konferencją prasową.

Strata netto Zakładów Azotowych Puławy, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, wzrosła w I kwartale roku obrotowego 2010/2011 do 38,5 mln zł z 33 mln zł przed rokiem, tymczasem konsensus rynkowy zakładał zysk netto na poziomie 1,7 mln zł.

Agora wciąż aktywnie monitoruje rynek pod kątem akwizycji, po zakupie w sierpniu sieci kin Helios - poinformował podczas telekonferencji prezes Agory Piotr Niemczycki.

Agora ocenia, że dynamika rynku w IV kw. 2010 roku nie będzie różna od dynamiki z poprzednich kwartałów 2010 roku - podała spółka w komunikacie prasowym. Według Agory rynek reklamy wzrósł w ciągu trzech kw. 2010 roku o 4,5 proc. do 5,35 mld zł.

Grupa Agory miała w trzecim kwartale 2010 roku 12,0 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 10,1 mln zł zysku netto w III kw. 2009 r. Średnia prognoz rynkowych mówiła o 8,9 mln zł zysku netto.

Agora ocenia, że dynamika rynku w IV kw. 2010 roku nie będzie różna od dynamiki z poprzednich kwartałów 2010 roku - podała spółka w komunikacie prasowym. Według Agory rynek reklamy wzrósł w ciągu trzech kw. 2010 roku o 4,5 proc. do 5,35 mld zł.

Grupa Agory nie planuje w IV kw. 2010 zwiększenia intensywności działań marketingowych r/r, zamierza kontynuować politykę kontroli kosztów w tym zakresie, a na wysokość kosztów operacyjnych grupy wpłyną w IV kw. koszty segmentu kino, który będzie pierwszy raz w pełni konsolidowany w wynikach grupy - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zakłady Azotowe Puławy mają trudności w realizacji kontraktów na sprzedaż melaminy z powodu awarii instalacji - poinformowała spółka w komentarzu do wyników kwartalnych.

Zarząd Asseco Poland będzie rekomendował, aby dywidenda na akcję z zysku za 2010 rok była wyższa niż przed rokiem - poinformował prezes spółki, Adam Góral.

Eksportująca węgiel katowicka spółka Węglokoks i Katowicki Holding Węglowy (KHW) mają w przyszłym roku trafić na giełdę jako jedna grupa - planuje Ministerstwo Gospodarki, nadzorujące obie firmy. Debiut mógłby nastąpić w połowie 2011 r.

MCI Management podwyższył prognozę skonsolidowanego zysku netto na 2010 rok do 78 mln zł z 67 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

BSC Drukarnia Opakowań chce pozyskać z publicznej emisji akcji serii H 69 mln zł brutto, z czego 36,7 mln zł zamierza wydać na kupno drukarni fleksograficznej - poinformowała spóła w poniedziałkowym komunikacie.

Grupa Kapitałowa Protektor, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego, wypracowała po trzech kwartałach 2010 roku 4,6 mln zł zysku netto wobec 2 mln zł przed rokiem - podała spółka w komunikacie prasowym. Protektor liczy na dobry czwarty kwartał.

W 2011 roku Grupa EM&F planuje zakończyć trwającą optymalizację segmentu modowego. Zamykanie kolejnych sklepów z tego segmentu będzie następować w I-III kwartale 2011 roku, spółka zawiązała na ten cel 4 mln zł rezerwy - poinformowali na poniedziałkowej konferencji przedstawiciele EM&F.

Do połowy lutego 2011 roku MCI Management planuje zrealizować 6 nowych projektów inwestycyjnych o wartości 40-85 mln zł, w tym samym czasie spółka częściowo wyjdzie z 2-3 inwestycji co ma dać 15-25 mln zł. Utworzony przez spółkę fundusz nieruchomości negocjuje z deweloperami współpracę przy projektach - poinformował na poniedziałkowym spotkaniu z dziennikarzami Tomasz Czechowicz, prezes MCI Management.

Mostostal Warszawa, jako lider konsorcjum, podpisał umowę na budowę w Myślenicach zakładu zagospodarowania odpadów, wartość brutto umowy wynosi 47,4 mln zł - podał Mostostal w poniedziałkowym komunikacie.

Robyg w całym 2010 roku zamierza łącznie zawrzeć od 530 do 550 przedwstępnych umów sprzedaży swoich lokali - poinformowała spółka w komunikacie.

Arctic Paper spodziewa się, że czwarty kwartał tego roku powinien być dla spółki lepszy niż trzeci kwartał, jednak spółka nie chce szacować poziomu wyniku netto. Zdaniem przedstawicieli Arctic Paper, na koniec 2010 roku spółka powinna osiągnąć zysk na poziomie operacyjnym.

Microtech International obniżył prognozę zysku netto na 2010 rok do 50 tys. zł z 1,1 mln zł i przychodów do 16 mln zł z 17,5 mln zł.

Warimpex i Starwood Capital Group rozpoczęli budowę pierwszych dwóch hoteli ekonomicznych marek Campanile i Premicre Classe we Wrocławiu. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2011 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.

Producent bram przeciwpożarowych, firma Małkowski-Martech, zadebiutowała w poniedziałek na rynku NewConnect. Do godziny 13.30 nie zawarto żadnej transakcji akcjami tej spółki.

Zysk Grupy Seco/Warwick w III kw. 2010 wyniósł 3,96 mln zł, a backlog, wynoszący na koniec września 130,2 mln zł, stanowi podstawę do poprawy wyników w IV kw. 2010 r. i w 2011 r. - poinformowali przedstawiciele zarządu Grupy. Na 2011 r. Grupa planuje akwizycje na rynku brazylijskim.

Tele-Polska Holding (TPH) podniosła prognozowany wyników finasnowych 2010 roku. Zysk netto ma wynieść 3,5 mln zł, EBITDA 6,3 mln zł, a przychody 141 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Rada nadzorcza spółki Jago zaakceptowała decyzję o wprowadzeniu firmy Family Frost, spółki zależnej Jago, na NewConnect - poinformowało Jago w komunikacie.

W IV kwartale 2010 roku rynek dystrybucji farmaceutyków zmniejszy się do 3-4 proc. z ponad 5 proc. po trzech kwartałach tego roku - poinformował dziennikarzy prezes grupy Neuca Piotr Sucharski. W III kwartale spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 5,1 mln zł oraz zysk operacyjny w wysokości 10,5 mln zł. Neuca planuje otwarcie dwóch nowych zautomatyzowanych magazynów centralnych do połowy 2011 roku.

Strategia grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakłada - oprócz produkcji węgla koksowego - również rozwinięcie działalności w dziedzinie chemii i energetyki - zapowiedział w poniedziałek prezes JSW, Jarosław Zagórowski.

Akcjonariusze Impexmetalu zdecydowali o pięcioletnim programie skupu akcji własnych. Kupowane akcje będą wykorzystane do sfinansowania przejęć, odsprzedaży lub zostaną umorzone. Cena nabycia musi zawierać się w przedziale 2-8 zł - wynika z uchwał WZA Impexmetalu.

Akcjonariusze Magellana zwiększyli limit programu emisji obligacji realizowanego przez BRE Bank do 200 mln zł ze 150 mln zł oraz programu emisji obligacji realizowanego przez Raiffeisen Bank Polska do 65 mln zł z 50 mln zł - wynika z uchwał WZA Magellana.

OPTeam oddał do użytku Centrum Projektowe Nowoczesnych Technologii (CPNT). Obiekt kosztował 16 mln zł, znajduje się na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego "Aeropolis" w Jasionce. Ma w nim pracować ma ok. 200 osób.

Grupa kapitałowa Apator podniosła prognozę zysku netto na koniec 2010 roku do 50-54 mln zł z 40 mln zł zysku prognozowanych wcześniej - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Exorigo zamierza sprzedać akcje Elzabu w wezwaniu ogłoszonym przez Novitus - poinformował Elzab w komunikacie.

Polnord miał w III kwartale 41,3 mln zł przychodów i 19,5 mln zł zysku netto. Głównym czynnikiem wpływającym na zysk była sprzedaż GTC części udziałów w spółce powołanej do realizacji centrum handlowego na Wilanowie za 42,7 mln zł - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie. Analitycy ankietowani przez PAP spodziewali się 41,4 mln zł przychodów i 9,4 mln zł zysku dewelopera.

Zarząd Erbudu spodziewa się w 2011 r. wzrostu obrotów i zysków grupy. Oczekuje, że grupa wejdzie w 2011 r. z portfelem zamówień wyższym o 44 proc. r/r. Marża operacyjna w 2011 r. powinna ustabilizować się w przedziale 4,5-5,5 proc. - poinformował zarząd Erbudu w komentarzu do wyników kwartalnych.

NWZA eCard zdecydowało o emisji 11,2 mln akcji s. C, które będą zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej Towarzystwu Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK, w zamian za wkład pieniężny - poinformował eCard w komunikacie.

WALUTY

Złoty w tym tygodniu powinien być notowany w podobnym przedziale jak w zeszłym tygodniu, tj. 3,90-3,98 za euro. Średnioterminowo nastroje na rynku prawdopodobnie poprawią się, a wraz z nimi rosnąć będzie wartość złotego. Środowa aukcja obligacji może być kluczowa dla papierów 10-letnich, zaś krótkie papiery powinny pozostać stabilne do najbliższego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 2,8915 a kurs złotego do euro na 3,9430 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3626 USD i 113,31 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

ENERGETYKA

Wielkość eksportu polskiego węgla przekroczy w tym roku 10 mln ton, z czego niespełna 9 mln ton wyśle za granicę Węglokoks - szacuje prezes tej firmy Jerzy Podsiadło. Jego zdaniem jest szansa, że w tym roku wielkości polskiego eksportu i importu węgla zrównają się.

Zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło w październiku o 1,3 proc. rdr i wyniosło 13.441 GWh - wynika z danych PSE Operator.

OPINIA

JP Morgan podtrzymał w poniedziałek prognozę stóp procentowych zakładającą, iż pierwsza podwyżka nastąpi w II kw. 2011 roku, choć zastrzegł, że zachodzi ryzyko, iż może do niej dojść już w I kw. najbliższego roku.

Dane o inflacji w październiku na poziomie 2,8 proc. nie będą miały wpływu na decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która pozostawi stopy procentowe bez zmian do końca tego roku - prognozują ekonomiści Barclays Capital. Ich zdaniem cykl podwyżek stóp zostanie rozpoczęty w I kwartale 2011 roku.

Ceny żywności przewyższające średnią wzrostu o tej porze roku oraz zwyżka cen gazu - to dwa czynniki napędzające stopę inflacji towarów i usług konsumpcyjnych w październiku - sądzą analitycy banków zachodnich.

Poniedziałkowa sesja na GPW minęła w atmosferze uspokojenia nastrojów po dość nerwowych notowaniach w piątek. Zdaniem analityków, na kolejnych sesjach możliwa jest kontynuacja trendu bocznego. Dalszy kierunek notowań wyznaczą inwestorzy amerykańscy.

Bank BPH spodziewa się, że w całym 2010 roku wzrost PKB wyniesie około 3,5 proc. W przyszłym roku możliwe są dwie podwyżki stóp procentowych po 25 punktów bazowych, a na koniec 2011 roku za jedno euro trzeba będzie zapłacić 3,75 zł.

Gospodarka USA nie odbija się w taki sposób, jak zazwyczaj po okresie recesji - ocenił Alan Greenspan, były szef Fed.

POLITYKA

PO wygrywa wybory do rady miasta w 20. miastach, w dwóch - Gdyni i Rzeszowie - wygrywają komitety lokalne. PiS wygrywa tylko w Radomiu - wynika z sondażu przeprowadzonego przez PBS DGA dla "Gazety Wyborczej".

TOWARY

Ropa naftowa na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji lekko drożeje, a jej cena pozostaje w pobliżu 85 USD za baryłkę - podają maklerzy. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na grudzień, drożeje rano czasu europejskiego na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku o 15 centów do 85,03 USD.

Ceny miedzi podczas tej sesji spadają w Londynie w reakcji na obawy inwestorów, że Chiny mogą podejmować dalsze działania, aby schłodzić swoją gospodarkę - podają maklerzy. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na giełdzie metali w Londynie staniała do 8.582,00 USD za tonę, o 0,4 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 8562,50 USD/t.

Cena ropy Brent w kontraktach na grudzień 2010 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 10:30 86,58-86,60 USD za baryłkę.(PAP)

osz/ jtt/

d49e2dl

Podziel się opinią

Share
d49e2dl
d49e2dl