Trwa ładowanie...
d2jubch
wydarzenia

Przegląd wiadomości gospodarczych, poniedziałek 19 grudnia, 17.00

...

Share
d2jubch

19.12. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 8,7 proc. rdr, po wzroście o 6,5 proc. w październiku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

d2jubch

Ceny produkcji przemysłowej w listopadzie wzrosły o 8,9 proc. rdr, po wzroście o 8,5 proc. rdr w październiku, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Jeżeli w pierwszym kwartale przyszłego roku inflacja będzie się nadal utrzymywała na obecnym, niebezpiecznie wysokim poziome, wówczas nieuniknione będzie dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej, do którego może dojść pod koniec pierwszego lub na początku drugiego kwartału - ocenia Andrzej Kaźmierczak z Rady Polityki Pieniężnej. Dodał, że nie widzi obecnie jakiejkolwiek możliwości obniżki stóp procentowych.

Ceny oleju opałowego ustabilizują się w okresie zimowym i wykazywać się będą tendencję spadkową w kolejnych miesiącach - napisał w odpowiedzi na intrpelację poselską wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak.

W tygodniu od 5 do 11 grudnia drożały żyto oraz żywiec wieprzowy i wołowy - wynika z cotygodniowego raportu Agencji Rynku Rolnego.

d2jubch

BUDŻET

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, wynikająca ze złożonych wniosków o płatność, wyniosła 117,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 84,3 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

DŁUG

Szczegóły wsparcia Międzynarodowego Fundusz Walutowego zostaną uzgodnione podczas telekonferencji ministrów finansów Unii Europejskiej zaplanowanej na poniedziałek - wynika z nieoficjalnych informacji PAP. Są różne warianty tego jaki udział w pożyczce będzie miała Polska, jednym z nich jest 6,27 mld euro, jednak ostateczną decyzję podejmie NBP.

d2jubch

Polska udzieli Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu pożyczki w wysokości rządu 6 mld euro - poinformował minister finansów Jacek Rostowski. Dodał, że kwota pozostanie w rezerwach NBP, a MFW będzie ciągnął pożyczkę w transzach w miarę potrzeb. W razie konieczności jednak pieniądze wrócą do NBP.

Poziom długu publicznego do PKB na 15 grudnia wyniósł 53,94 proc. - ocenia Morgan Stanley, wobec 53,6 proc. na koniec III kw. br. Bank kalkuluje, iż osłabienie złotego o 1 proc. do euro przekłada się na przyrost długu o ok. 0,18 pkt proc.

Ministerstwo Finansów odkupiło w poniedziałek na przetargu bony skarbowe za 2.247,0 mln zł - podał resort w komunikacie.

Ministerstwo Finansów, po tym jak na poniedziałkowym przetargu odkupiło bony skarbowe za 2,247 mld zł, może przeprowadzić kolejną aukcję odkupu bonów - poinformował Piotr Marczak, dyrektor departamentu Długu Publicznego w MF.

d2jubch

Nowy rząd Hiszpanii przyjmie 30 grudnia program pilnych reform gospodarczych i budżetowych - powiedział w poniedziałek w parlamencie przyszły premier tego kraju Mariano Rajoy. Ostrzegł, że kraj czekają bardzo trudne czasy.

WSKAŹNIKI

Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję społeczeństwa w grudniu spadł o 0,7 pkt wobec listopada - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Na rachunku obrotów bieżących eurolandu deficyt w październiku 2011 r. wyniósł 7,5 mld euro wobec nadwyżki 2,2 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie - podał w poniedziałek Europejski Bank Centralny w komunikacie.

d2jubch

Baltic Dry Index w poniedziałek 19 grudnia wyniósł 1.885 pkt. wobec 1.930 pkt w poniedziałek 12 grudnia, co oznacza spadek o 2,33 proc.

GIEŁDA

Indeks Nikkei 225 spadł na zamknięciu o 1,26 proc. i wyniósł 8.296,12 pkt.

Chiński Shanghai Composite Index spadł na zamknięciu o 0,3 proc. i wyniósł 2.218,24 pkt.

d2jubch

SPÓŁKI

Rada nadzorcza PKN Orlen ogłosiła w poniedziałkowej prasie konkurs na stanowisko członka zarządu ds. petrochemii. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lutego 2012 roku.

Michał Szubski złożył rezygnację z funkcji prezesa PGNiG z dniem 31 grudnia 2011 roku - poinformował PGNiG w komunikacie.

Prezes PGNiG Michał Szubski w przesłanym PAP oświadczeniu tłumaczy, że podstawowym motywem decyzji o złożeniu rezygnacji z funkcji jest pozostawienie bez rozstrzygnięcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwestii zatwierdzenia taryfy PGNiG na rok 2012. Prezes URE nie chce komentować tych słów, a analitycy prawdziwych powodów rezygnacji Szubskiego doszukują się w polityce.

Urząd Regulacji Energetyki rozważa wysłanie wezwania do PGNiG o uzupełnienie wniosku o zmianę taryf - powiedziała w poniedziałek PAP Agnieszka Głośniewska z URE. Oznacza to, że jeśli URE wezwie do uzupełnienia, zatwierdzenie taryf dla PGNiG przesunie się.

TVN wraz z ITI Media Group Limited zawarły umowy ustanawiające strategiczne partnerstwo z Grupą Canal Plus i połączenie działalności ITI Neovision, operatorem platformy "n" i Canal Plus Cyfrowy, operatorem platformy "Cyfra Plus", a celem transakcji jest połączenie platformy "n" i Cyfry Plus - podała TVN w komunikacie.

Canal + kupi od Grupy ITI za ok. 230 mln euro 40 proc. udziałów w N-Vision, spółce, która pośrednio posiada 51-proc. udział kontrolny w TVN - podał TVN w komunikacie prasowym.

Po zamknięciu transakcji połączenia platform "n" i Cyfry Plus, spodziewanym w II poł. 2012 roku, Grupa TVN rozpozna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym niegotówkowy zysk w wysokości ok. 700 mln zł - podał TVN w komunikacie prasowym.

EBITDA spółki n/C+ powinna w 2015 roku przekroczyć ostrożnie szacowany poziom 550 mln zł - podał TVN w komunikacie prasowym.

Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych Puławy zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 69,96 mln zł, czyli 3,66 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Trakcja Tiltra prowadzi rozmowy z bankami w sprawie dokapitalizowania i redukcji długu swojej spółki zależnej Poldim, ale deklaruje, że nie będzie tej spółki ratować za wszelką cenę i nie wyklucza, że ona upadnie - poinformował PAP prezes Trakcji Tiltry Maciej Radziwiłł.

Prezes Hygieniki, spółki zajmującej się obrotem artykułami higienicznymi, ocenia, że za trzy lata - w 2014 roku - gdy stworzona przez niego grupa kapitałowa będzie generować przychody rzędu 100-200 mln zł, będzie mógł pomyśleć o wypłacie dywidendy.

Hygienika działająca w branży higieniczno-kosmetycznej prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji z ok. 5-6 spółkami, których obroty mieszczą się między 10 mln zł a 100 mln zł. Spółka liczy, że przejęcia uda się dokonać w drugiej połowie 2012 roku - powiedział w wywiadzie dla PAP Kamil Kliniewski, prezes Hygieniki.

Hygienika spodziewa się ponad 45 mln zł przychodów ze sprzedaży i kilkaset tysięcy złotych zysku netto w 2011 roku. Rok przyszły powinien zakończyć się przychodami rzędu 60-70 mln zł przy rentowności netto ok. 6 proc. - poinformował w wywiadzie dla PAP Kamil Kliniewski, prezes Hygieniki.

Asseco Poland ma kontrakt z IMiGW za ponad 25 mln zł brutto.

Mera liczy na dobre zakończenie '11, nadal planuje debiut na głównym rynku GPW.

Fast Finance chce w '12 zwiększyć portfel wierzytelności o 100-150 mln zł, planuje wzrost udziału zleceń w przychodach.

Mostostal Płock w '12 oczekuje przychodów około poziomu z '10 oraz dodatniego wyniku netto.

Oferta Sygnity, której łączna wartość to 42,48 mln zł brutto okazała się najtańszą ze złożonych ofert w przetargu organizowanym przez ARiMR na utrzymanie, modyfikację i ulepszanie systemów aplikacyjnych OFSA, OFSA-PROW, OFSA-PROW-DD, RG-PROW - wynika z informacji przekazanej PAP przez departament komunikacji ARiMR. Najkorzystniejsza może się jednak okazać oferta Asseco Poland łącznie za 51,17 mln zł, gdyż łączna cena nie była jedynym kryterium oceny.

Abak prognozuje wypracowanie w 2011 roku 4,39 mln zł przychodów ze sprzedaży i 0,76 mln zł EBITDA. Prognoza spółki na 2012 rok, obejmująca jedynie stałe usługi abonementowe to 4,37 mln zł przychodów i 0,94 mln zł EBITDA - podał Abak w komunikacie.

Kurs akcji działającej na rynku energii elektrycznej spółki Fiten spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na NewConnect o 32 proc. do 1,49 zł.

LUG, notowany na rynku NewConnect producent opraw oświetleniowych, spodziewa się 20-proc. wzrostu przychodów na koniec 2011 roku. Spółka planuje rozwijać swoją sieć sprzedaży zagranicznej i w swojej strategii wciąż planuje przeniesienie notowań na rynek główny warszawskiej GPW - powiedział w rozmowie z PAP Ryszard Wtorkowski, prezes LUG.

Zarząd działającego w branży budowlano-inżynieryjnej Synkretu wraz z dwoma głównymi jego akcjonariuszami postanowił o przesunięciu terminu wypłaty dywidendy za rok 2010 i lata ubiegłe na 30 czerwca 2012 r. z 20 grudnia 2011 r. - poinformowała spółka w komunikacie.

Grupa Nokaut zawiesza ofertę publiczną z powodu trudnych warunków rynkowych. Spółce nie udało się pozyskać środków zaplanowanych z emisji akcji serii C - wynika z aneksu do prospektu emisyjnego.

Centrum Projektów Informatycznych MSWiA podpisało umowy ramowe na budowę i wdrożenie ogólnokrajowego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Wśród sześciu wykonawców, którzy podpisali umowy ramowe z CPI MSWiA są: konsorcjum Enigmy i Novitusa, Sygnity, Comp, Combidata Poland (grupa Asseco) - poinformowało CPI MSWiA. Wartość ofert w tym przetargu wahała się od 10,5 mln zł do 56,8 mln zł.

Rynek sprzętu medycznego wzrośnie w tym roku o 22 proc. do 5 mld zł, a w 2014 roku wyniesie 9,3 mld zł - wynika z raportu firmy badawczej PMR pt. "Rynek sprzętu medycznego w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014".

UOKiK zgodził się na przejęcie przez PCZ kontroli nad Centralą Farmaceutyczną Cefarm - podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.

Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczyna fazę przygotowawczą do IPO Polskiego Holdingu Nieruchomości. Zakłada, że do debiutu spółki na GPW dojdzie do połowy 2012 roku. Ofercie prawdopodobnie nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji - poinformował w rozmowie z PAP Krzysztof Walenczak, wiceminister skarbu.

KE zezwoliła w poniedziałek na przejęcie przez niemiecki koncern samochodowy Volkswagen AG spółek KPI Polska i Skoda Auto Polska, które zajmują się w Polsce importem i dystrybucją aut Volkswagena. KPI Polska była do niedawna kontrolowana przez Jana Kulczyka.

Szef holenderskiej grupy Swedish Automobile, która jest właścicielem firmy Saab, złożył w poniedziałek w sądzie w szwedzkim Vaenersborgu wniosek o ogłoszenie bankructwa tego producenta samochodów.

Notowana na NewConnect Baltona planuje skup do 500 tys. akcji własnych po cenie nie wyższej niż 9,2 zł za akcję - poinformowała spółka w komunikacie. O skupie zdecyduje NWZA zwołane na 16 stycznia 2012 r.

W ramach wezwania Energopolu-Południe na akcje własne kupił on łącznie 1.560.099 akcji - poinformował w poniedziałek DI BRE Banku, pośredniczący w wezwaniu.

WALUTY

Rynek walutowy czeka na wtorkowe dane z USA i Niemiec - uważają dilerzy. Ich zdaniem prawdopodobieństwo interwencji na złotym stale rośnie wraz ze zbliżaniem się końca roku. Dilerzy obligacji uważają, że w najbliższych dniach rentowności polskich obligacji mogą być stabilne z możliwością lekkiego umocnienia.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,4470 a kurs złotego do euro na 4,4910 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3039 USD i 101,52 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

ENERGETYKA

Energetyka jądrowa i perspektywa finansowa UE były tematami poniedziałkowych rozmów premierów Polski i Finlandii. Szef polskiego rządu został zaproszony do Helsinek, które ma odwiedzić latem przyszłego roku.

ROLNICTWO

GUS szacuje zbiory zbóż w 2011 ogółem na ok. 26,8 mln ton, czyli 1,7 proc. mniej od ubiegłorocznych - wynika z komunikatu GUS.

PROGNOZA

Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej w grudniu bieżącego roku spowolni do około 7 proc. rdr po wzroście w listopadzie o 8,7 proc. - oceniają dla PAP analitycy Ministerstwa Gospodarki. Ich zdaniem w IV kwartale 2011 roku wzrost PKB ukształtuje się na poziomie około 4 proc. wobec 4,2 proc. w III kw.

OPINIA

Przywrócenie zaufania na rynkach i zakończenie obecnego kryzysu finansowego może być trudnym i długotrwałym zadaniem - ocenił w poniedziałek Christian Noyer, członek rady ogólnej EBC.

POLITYKA

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Il zmarł w sobotę w wieku 69 lat w rezultacie zawału serca, w warunkach "wielkiego napięcia umysłowego i fizycznego" - poinformowała w poniedziałek północnokoreańska telewizja.

SONDAŻE

Nastroje społeczne Polaków w grudniu pogarszają się w porównaniu z listopadem - wynika z sondażu TNS OBOP. O 6 punktów proc. zwiększył się odsetek osób pesymistycznie oceniających kierunek, w jakim zmierzają sprawy w Polsce. W grudniu zanotowano także znaczne pogorszenie wskaźników netto, w szczególności stanu gospodarki, który spadł o 22 pkt. proc.

KADRY

Premier Donald Tusk odwołał z dniem 12 grudnia 2011 r. Adama Leszkiewicza ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji spadają z powodu utrzymującego się kryzysu w Europie i po śmierci przywódcy Korei Północnej Kim Jong Ila. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na styczeń, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku tanieje o 78 centów do 92,67 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na II 2012 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 103,40-103,42 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie spadają po komunikacie agencji ratingowej Fitch, która ostrzegła, że może obniżyć ocenę wiarygodności kredytowej sześciu krajom w Europie. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.208,25 USD za tonę, po spadku notowań o 2,0 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do 7301,00 USD/t. (PAP)

pif/ now/ asa/

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch