Trwa ładowanie...
dqrzdq9
wydarzenia

Przegląd wiadomości gospodarczych, wtorek 3 stycznia, 20.00

...

Share
dqrzdq9

03.01. Warszawa (PAP) - Przegląd wiadomości gospodarczych

MAKROEKONOMIA - KRAJ

Eksport towarów rolno-spożywczych sięgnął w 2011 roku 14 mld euro - poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki.

dqrzdq9

Liczba turystów nocujących w Polsce w październiku 2011 r. wyniosła 395.929 osób wobec 383.300 w październiku 2010 r. oraz wobec 481.414 we wrześniu 2011 r. - podał GUS.

MAKROEKONOMIA - ZAGRANICA

Stopa bezrobocia w Niemczech w grudniu 2011, po uwzględnieniu czynników sezonowych, niespodziewanie wyniosła 6,8 proc. wobec 6,9 proc. w listopadzie - poinformował we wtorek Federalny Urząd Pracy w komunikacie.

WSKAŹNIKI

dqrzdq9

Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim wzrósł w grudniu do 53,9 pkt z 52,7 pkt w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM).

BUDŻET

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej - podało w komunikacie CIR.

DŁUG

dqrzdq9

Wartość środków przekazywanych z budżetu z tytułu wykupu i obsługi SPW oraz transferów do OFE wyniesie w styczniu łącznie około 14,4 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie.

Na koniec grudnia 2011 r. poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 507,2 mld zł wobec 499,3 mld zł na koniec 2010 r. - poinformował resort finansów we wtorkowym komunikacie.

MF przewiduje, że w styczniu 2012 roku, według daty rozliczenia, nastąpi wzrost zadłużenia w bonach skarbowych w przedziale od 1,0 do 2,0 mld zł - poinformował resort w wtorkowym komunikacie.

Według danych na koniec grudnia, w 2012 roku do wykupu pozostaje dług o wartości 119,5 mld zł - poinformowało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

dqrzdq9

W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego, na koniec grudnia 2011 roku zgromadzono środki w wysokości 24,5 mld zł, z czego w depozytach terminowych 21,8 mld zł oraz w depozytach typu O/N 2,7 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Belgia sprzedała we wtorek bony skarbowe o wartości 2,44 mld euro, czyli więcej niż maksimum określone w aukcji na poziomie 2,2 mld euro. Rentowność belgijskich papierów spadła do najniższego poziomu od 18 miesięcy.

Węgry sprzedały we wtorek bony skarbowe przy najwyższych od 2009 roku rentownościach, po tym jak węgierski rząd wprowadził szereg zmian legislacyjnych, modyfikujących między innymi zasady funkcjonowania banku centralnego. Inwestorzy obawiają się, że zmiany te zmniejszają szanse Węgier na otrzymanie międzynarodowej pomocy finansowej.

Grecji grozi wykluczenie z eurolandu, jeśli nie osiągnie porozumienia z pożyczkodawcami ws. drugiego pakietu pomocowego wartego 130 mld euro - uważa rzecznik rządu. Najpierw Grecja musi zakończyć rozmowy z właścicielami obligacji na temat strat - odpowiada KE.

dqrzdq9

WSKAŹNIKI

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia ponownie wzrósł. W ostatnich trzech miesiącach skala tego wzrostu była podobna - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Spośród składowych wskaźnika w grudniu 2011 r. jedynie dwie działały w kierunku spadku stopy bezrobocia. Pozostałe odzwierciedlają pogorszenie na rynku pracy i wzrost liczby bezrobotnych.

W pierwszym badaniu barometr rynku pracy ZPP wyniósł w I kwartale 2012 r. 49,00 pkt, co oznacza, że w najbliższych miesiącach pracodawcy planują nieznaczne zmiany niekorzystne dla pracowników - wynika z badania Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Domu Badawczego Maison. Z badania wynika także, że w najbliższych miesiącach 71 proc. pracodawców nie zamierza zmieniać poziomu wynagrodzeń w firmie, a 53 proc. poziomu zatrudnienia.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w grudniu 2011 roku 49,6 pkt wobec 47,7 pkt w listopadzie, po korekcie - podano we wtorek w Londynie w komunikacie.

dqrzdq9

GIEŁDA

WIG 20 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,46 proc. i wyniósł 2204,27 pkt.

Indeks węgierskiej giełdy BUX na zamknięciu sesji spadł o 0,88 proc. i wyniósł 16.989,98 pkt.

Niemiecki indeks DAX na zamknięciu sesji wzrósł o 1,5 proc. i wyniósł 6.166,57 pkt.

Francuski indeks CAC 40 na zamknięciu sesji wzrósł o 0,72 proc., i wyniósł 3.245,40 pkt.

Brytyjski indeks FTSE 100 na zamknięciu sesji wzrósł o 2,29 proc., do 5.699,91 pkt.

SPÓŁKI

Ministerstwo Skarbu Państwa prawdopodobnie poprze propozycję zarządu i rady nadzorczej KGHM w sprawie skupu akcji własnych - poinformował dziennikarzy wiceminister skarbu państwa Zdzisław Gawlik.

Grupa JSW rozpoczęła integrację segmentu koksowniczego od stworzenia jednego kierownictwa dla dwóch dużych koksowni działających w ramach grupy - poinformowała spółka w komunikacie.

Wydobycie Bogdanki w grudniu 2011 roku było rekordowe i wyniosło ponad 750 tys. ton węgla, a w całym czwartym kwartale sięgnęło blisko 2 mln ton - poinformował w rozmowie z PAP Mirosław Taras, prezes Bogdanki. Łącznie w całym 2011 roku wydobycie przekroczyło 5,8 mln ton, a w tym roku powinno wzrosnąć do około 8 mln ton.

Bogdanka w pierwszym kwartale tego roku może opublikować nową strategię i politykę dywidendową - powiedział w rozmowie z PAP Mirosław Taras, prezes Bogdanki. Po wynikach czwartego kwartału 2011 roku spółka może przedstawić prognozę wyników na ten rok.

Bogdanka spodziewa się w latach 2014-16 wolnych ok. 2 mln ton węgla, częścią zainteresowane są m.in. Tauron i PGE- powiedział w rozmowie z PAP Mirosław Taras, prezes Bogdanki.

Zarząd Bogdanki szacuje, że CAPEX spółki w ubiegłym roku wyniósł około 700 mln zł. W tym roku nakłady inwestycyjne mają sięgnąć podobnej kwoty - powiedział w wywiadzie dla PAP Mirosław Taras, prezes Bogdanki.

Bogdanka rozmawia z inwestorami zewnętrznymi na temat budowy bloku w Łęczyńskiej Energetyce - powiedział PAP Mirosław Taras, prezes Bogdanki. Nie wykluczył jednak, że spółka mogłaby realizować projekt z własnych środków.

KGHM postrzega kierunek zmian propozycji podatkowych od kopalin jako właściwy, ale nadal będzie dyskutować z Ministerstwem Finansów o wymiarze podatku, bo wymiar podatku nie jest satysfakcjonujący. Przy takim podatku eksploatacja złoża w Lubinie byłaby nieopłacalna - poinformował prezes KGHM Herbert Wirth.

Udział kanału TVN w grupie 4+ spadł w 2011 roku do 14,95 proc. z 15,21 proc. rok wcześniej - podały Wirtualnemedia.pl, na podstawie danych Nielsen Audience Measurement.

KH Logistyka, główny akcjonariusz Pekaesu, wezwał do sprzedaży 2.500.000 akcji Pekaesu po 8 zł za akcję. Nabywającym akcje będzie Pekaes - podał we wtorek Trigon DM, pośredniczący w wezwaniu.

Obroty sesyjne na rynku głównym GPW wyniosły w grudniu 2011 roku 15,1 mld zł, co oznacza spadek o 12,3 proc. rdr. Łączna wartość obrotów sesyjnych w całym roku wyniosła 250,7 mld zł, po wzroście o 21,1 proc. - poinformowała GPW w komunikacie.

Akcje Getinu na sesji 5 stycznia 2012 r. nie będą uwzględniane przy obliczaniu indeksu WIG 20. Po sesji 4 stycznia GPW dokona korekty kursu odniesienia dla akcji Getin Holdingu - poinformowała Giełda Papierów Wartościowych we wtorkowym komunikacie.

Raiffeisen Bank Polska wezwał Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów, spółkę zależną Trakcji-Tiltry, do zapłaty 10,8 mln zł w związku z niespłaceniem w terminie kredytu udzielonego innej spółce zależnej - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

PZ Cormay ocenia, że zrealizował prognozowane przez analityków 95 mln zł przychodów z odchyleniem plus/minus 10 proc. i w zasięgu jest też ok. 15 mln zł zysku netto w 2011 roku. Wyniki czwartego kwartału ponownie są rekordowe - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes spółki Tomasz Tuora.

PZ Cormay być może w styczniu podpisze umowę na przejęcie amerykańskiej firmy, której due diligence już się zakończyło - poinformował w wywiadzie dla PAP prezes Tomasz Tuora. Amerykańska firma stałaby się platformą do dalszych akwizycji, bo Cormay ma już na oku kolejne firmy: z Europy Zachodniej i Brazylii, ale to byłaby kwestia 2013 roku.

Kurs akcji Uboat Line, spółki świadczącej usługi w zakresie organizacji przepraw promowych oraz transportu drogą morską, spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o 4 proc., do 0,96 zł.

Rekomendacja zarządu AC w sprawie wysokości dywidendy za 2011 rok może wynieść 100 proc. zysku netto. W kolejnych latach spółka chce dzielić się z akcjonariuszami 50-100 proc. wypracowanego zysku - poinformowała w wywiadzie dla PAP Katarzyna Rutkowska, prezes spółki.

AC zamierza przeznaczyć w 2012 roku na inwestycje około 9 mln zł, z końcem stycznia spółka planuje uruchomienie centrum badawczo-rozwojowego. Zdaniem Katarzyny Rutkowskiej, prezes AC, inwestycje oraz podwyższenie składki rentowej i rosnące koszty transportu mogą w krótkim czasie negatywnie wpłynąć na marże operacyjną AC, czemu spółka zamierza przeciwdziałać poprzez zmiany w ofercie.

AC stawia sobie za cel dwucyfrowy procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży w 2012 roku. Spółka spodziewa się wzrostu obrotów głównie za granicą, w tym roku chce zwiększyć zaangażowanie w Ameryce Południowej - poinformowała w rozmowie z PAP Katarzyna Rutkowska, prezes AC. Dodała, że prognoza wyników finansowych spółki za 2011 nie jest zagrożona.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM) szacuje, że łączne przychody ze sprzedaży branży meblarskiej w Polsce w 2011 roku wyniosą około 30 mld zł. Zdaniem Jacka Twaroga, prezesa OIGPM rok 2012, pomimo wzrostu cen surowca, będzie rokiem stabilizacji oraz lekkiego wzrostu w polskiej branży meblarskiej. W 2012 wśród producentów mebli wzrośnie zainteresowanie eksportem na nowe rynki m.in. do USA, Meksyku i Brazylii.

Katowicki Holding Węglowy (KHW) zamierza uruchomić w tym roku trzecią edycję programu dobrowolnych odejść, adresowanego do pracowników powierzchni. Ze wstępnych deklaracji wynika, że zainteresowanych odejściem z pracy może być około stu osób.

Mera sprzedała swoje wszystkie udziały w spółce Teliani Valley. Przed sprzedażą, Mera posiadała 47,17 proc. udziałów w kapitale i głosów na WZ Teliani Valley - poinformowała Teliani Valley w komunikacie.

W 2012 r. Mennica Polska dostarczy Narodowemu Bankowi Polskiemu monety o wartości ok. 82 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Marvipol przekroczył w 2011 r. poziom 500 sprzedanych mieszkań, mimo, że do oferty spółki nie trafiły przed końcem roku lokale z inwestycji przy ul. Powązkowskiej w Warszawie. Zeszłoroczna sprzedaż wyniosła dokładnie 522 lokale - poinformował PAP wiceprezes dewelopera, Sławomir Horbaczewski.

Decyzja w sprawie ewentualnego podwyższenia prognoz wyników finansowych Komputronik na rok 2011/2012 może zapaść w przyszłym tygodniu - powiedział PAP dyrektor finansowy spółki Krzysztof Nowak.

Obniżenie marż i dyferencjału w IV kw. 2011 roku w porównaniu z III kw. będzie miało ujemny wpływ na wyniki EBIT grupy PKN Orlen według LIFO - poinformował PAP wiceprezes płockiej spółki Sławomir Jędrzejczyk. Dodał jednak, że z drugiej strony w ostatnim kwartale widoczny był wzrost średniego kursu złotego do dolara i euro. Osłabienie złotego w tym okresie miało pozytywny wpływ na wyniki operacyjne koncernu. Wolumeny sprzedaży były sezonowo niższe, jednak wpływ sezonowości będzie słabszy niż zazwyczaj ze względu na ciepłą zimę i brak śniegu.

Rafako w konsorcjum z Efor Makina podpisało kontrakt z turecką firmą Euas na modernizację elektrofiltrów bloków nr 3 i 4 w Elektrociepłowni Soma w Turcji. Wartość umowy to 13,3 mln euro - podało Rafako w komunikacie.

Poszczególne banki korygują swoje plany finansowe na 2012 rok uwzględniając ostatnie stanowiska UKNF dotyczące m.in. polityki dywidendy czy finansowania w oparciu o tzw. lokaty antypodatkowe - poinformował PAP Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego KNF.

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego szacuje, że wysokość opłaty rocznej na 2012 rok, jaką banki wpłacą na rzecz BFG wyniesie około 800 mln zł - poinformował PAP przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

BANKI CENTRALNE

Banki utrzymują oprocentowanie depozytów na wysokich poziomach, a oprocentowanie lokat o terminach do 3 miesięcy wzrosło do 5,2 proc. w listopadzie z 4,7 proc. w październiku - wynika z danych NBP.

NBP na piątkowym przetargu sprzedał bony pieniężne łącznie za 93.430,71 mln zł. W ramach podstawowej operacji otwartego rynku NBP sprzedał 6-dniowe bony pieniężne za 73.965,96 mln zł, a w ramach operacji dostrajającej sprzedał 3-dniowe bony za 19.464,75 mln zł - podał NBP w komunikacie.

WALUTY

W obecnym tygodniu złoty ma szanse na nieznaczne umocnienie, do 4,42 za euro - oceniają dilerzy. Ich zdaniem dla rynku długu istotne będą wyniki aukcji, zarówno polskiej aukcji zamiany, jak i przetargów w Niemczech i we Francji.

Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do dolara na 3,4277 a kurs złotego do euro na 4,4597 - poinformował NBP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,3014 USD i 99,86 JPY za euro - podał bank na swojej stronie internetowej.

FUNDUSZE

Aktywa otwartych funduszy emerytalnych wzrosły w grudniu o 2,2 mld zł (+1 proc.) do poziomu 224,7 mld zł. W całym 2011 roku wartość aktywów OFE wzrosła o 1,6 proc. - podały w raporcie Analizy Online.

KADRY

Premier Donald Tusk powołał z dniem 2 stycznia 2012 r. Krzysztofa Kurkowskiego na stanowisko wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego - podano na stronie GUS.

OPINIA

Na wtorkowej sesji na warszawskiej giełdzie dominowały wzrosty, chociaż ich skala była znacząco mniejsza niż w poniedziałek. Zdaniem analityków kontynuacja ruchu wzrostowego jest obecnie bardziej prawdopodobnym scenariuszem, a WIG 20 może na najbliższych sesjach przebić poziom 2.253 pkt.

Narodowy Bank Polski na interwencję na rynku walutowym 30 grudnia 2011 r. mógł przeznaczyć 500 mln euro, a Bank Gospodarstwa Krajowego 2.000 mln euro - wynika z szacunków ekonomistów i dilerów Citigroup, zawartych we wtorkowej analizie dotychczasowych interwencji NBP na rynku walutowym.

Wielkość eksportu wyrażona w euro wzrosła w listopadzie w ujęciu rocznym o 5,5 proc., zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 1,5 proc. - szacuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

Średnia cena ropy na giełdzie w Nowym Jorku w 2012 r. wyniesie 92-96 USD za baryłkę - wynika z ocen analityków Again Capital.

W wypadku zawirowań na rynku długu rząd powinien najpierw skorzystać z elastycznej linii kredytowej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, a dopiero potem można rozważyć interwencję Narodowego Banku Polskiego - oceniają ekonomiści banku Nomura. Ich zdaniem możliwa jest obecność Banku Gospodarstwa Krajowego na rynku długu.

Zanosi się na to, że Niemcy we właściwym czasie wezmą na siebie większe zobowiązania z tytułu wspólnego długu eurostrefy. Rynek może wymusić, że stanie się to szybciej niż mają w planach - twierdzi bank Barclays Capital (BarCap).

TOWARY

Notowania ropy naftowej na giełdzie paliw w Nowym Jorku podczas tej sesji rosną z powodu napięcia na Bliskim Wschodzie związanego z Iranem. Baryłka lekkiej słodkiej ropy West Texas Intermediate, w dostawach na luty, na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku drożeje o 1,87 USD do 100,70 USD.

Cena ropy Brent w kontraktach na II 2012 na Międzynarodowej Giełdzie Paliw w Londynie (ICE Futures) wyniosła o godz. 09:00 109,76-109,78 USD za baryłkę.

Ceny miedzi na giełdzie metali w Londynie rosną z powodu oczekiwań, że gospodarki Chin i Indii przetrwają kryzys zadłużenia w Europie. Miedź w dostawach trzymiesięcznych na LME w Londynie jest wyceniana na 7.697 USD za tonę, po wzroście o 1,3 proc.

Cena miedzi w transakcjach trzymiesięcznych na Londyńskiej Giełdzie Metali wzrosła do 7679,75 USD/t. (PAP)

amp/ ana/

dqrzdq9

Podziel się opinią

Share
dqrzdq9
dqrzdq9