Trwa ładowanie...
dzao11g

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 XII - 30 XII

...
Share
dzao11g

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 1 XII - 30 XII

CZWARTEK, 1 GRUDNIA

- Konferencja Italy & Poland Building Together, zorganizowana przez Sekcję Promocji Handlu Ambasady Republiki Włoskiej oraz ANCE, Włoskie Krajowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Budowlanych. (9.00)

dzao11g

- ACCA Polska, międzynarodowa organizacja skupiającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości organizuje konferencję CFO European Summit. Podczas spotkania eksperci z całej Europy będą rozmawiać m.in. o wpływie agencji ratingowych na światową gospodarkę oraz na globalny system finansowy. (10.00)

- Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizuje konferencję pt. "Fundusze europejskie w rozwoju najbardziej innowacyjnych produktów w Polsce". (11.00)

- PKPP Lewiatan organizuje konferencję poświęconą wpływowi agencji zatrudnienia na funkcjonowanie rynku pracy. (11.00)

- Fundacja Friedricha Eberta oraz Fundacja Centrum CSR.PL organizują seminarium poświęcone prawom człowieka w polityce inwestycyjnej instytucji finansowych. (11.00).

 • - Tableo zadebiutuje na rynku NewConnect. (11.25)
dzao11g

- Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak będzie uczestniczył w konferencji "Wyzwania biznesu rodzinnego w Polsce i Europie". (16.00)

- We Francji zostanie podany PMI dla przemysłu w XI 2011 (9.15)

- W Niemczech zostanie podany PMI dla przemysłu w XI 2011 (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI dla przemysłu w XI 2011 (10.00)

dzao11g

- W W.Brytanii zostanie podany PMI dla przemysłu w XI 2011 (10.30)

- W USA zostanie podana liczba zarejestrowanych nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 26 XI (14.30)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w przemyśle w XI 2011 (16.00)

PIĄTEK, 2 GRUDNIA

 • - Obligacje Banku Pocztowego zadebiutują na rynku Catalyst. (10.30)
dzao11g

- PKPP Lewiatan poinformuje o ustaleniach dwudniowych obrad Rady Prezydentów BusinessEurope. (14.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik cen produkcji PPI w X 2011 (11.00)

- W USA zostanie podana stopa bezrobocia w XI 2011 (14.30)

PONIEDZIAŁEK, 5 GRUDNIA

dzao11g

- Strategie firm branży chemicznej i naftowej wobec globalnych wyzwań to jeden z głównych tematów dorocznej konferencji Nafta/Chemia 2011 organizowanej przez Grupę PTWP, wydawcę miesięcznika gospodarczego Nowy Przemysł oraz portal WNP.pl. (9.00)

- Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego Randstad oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przedstawią wyniki badań dotyczących planów pracodawców i prognoz rynku pracy w I półroczu 2012 roku. (11.00)

- Bank Millennium przedstawi wprowadzoną na rynek Bankowość Prywatną. (11.00)

 • - Instytut Globalizacji przedstawi raport nt. "Europejska polityka wzgledem biopaliw". (12.00)
dzao11g

- demosEuropa i Ambasada Brytyjska organizują konferencję poświeconą konsekwencjom głębszej integracji strefy euro. (13.45)

- We Francji zostanie podany PMI w usługach w XI 2011 (9.50)

- W Niemczech zostanie podany PMI w usługach w XI 2011 (9.55)

- W strefie euro zostanie podany PMI w usługach i composite w strefie euro w XI 2011 (10.00)

- W strefie euro zostanie podany wskaźnik zaufania inwestorów Sentix na XI 2011 (10.30)

- W W.Brytanii zostanie podany PMI w usługach w XI 2011 (10.30)

- W strefie euro zostanie podana informacja o sprzedaży detalicznej w X 2011 (11.00)

- W USA zostanie podany wskaźnik ISM w usługach w XI 2011 (16.00)

- W USA zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w X 2011 (16.00).

WTOREK, 6 GRUDNIA

- Polsko-Duński workshop energetyczny. Obecny będzie Marek Woszczyk, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Rafał Czyżewski prezes Energa Operator. (9.00)

- Fundacja Godła Promocyjnego organizuje konferencję "Promocja Polski - wyzwania przed nauką i praktyką". Udział w niej wezmą przedstawiciele PARP, PAIiIZ. (11.30)

 • - W strefie euro zostanie podany PKB za III kw. 2011 (11.00)
 • - W Niemczech zostanie podana informacja o zamówieniach w przemyśle w X 2011 (12.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP na XII 2011 (16.00)

ŚRODA, 7 GRUDNIA

- 2. dzień posiedzenia RPP i decyzja o stopach procentowych
- Ernst & Young organizuje konferencję w ramach Programu Sprawne Państwo: "Budżet zadaniowy jako narzędzie poprawy jakości rządzenia w Polsce". (11.00)

 • - W W.Brytanii zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w X 2011 (10.30)
 • - W Niemczech zostanie podana informacja o produkcji przemysłu w X 2011 (12.00)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik nowych wniosków o kredyt hipoteczny MBA (13.00)

CZWARTEK, 8 GRUDNIA

- Mercor omówi wyniki za I półrocze 2011 roku. (10.00)

- MakoLab podsumuje działalność spółki w 2011 roku oraz poinformuje o wykorzystaniu Semantic Web w strategii spółki. (10.30)

- Instytut Nauk Ekonomicznych PAN organizuje dyskusję panelową: "Wpływ funduszy strukturalnych na transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw". (11.00)

- BRE Bank oraz CASE organizują seminarium poświęcone perspektywom polskiej gospodarki w latach 2012-2013. (15.00)

 • - We Francji zostanie podany wskaźnik sentymentu w przemyśle w XI 2011 (8.30)
 • - Bank Anglii przedstawi decyzję o stopach procentowych (13.00)
 • - Europejski Bank Centralny przedstawi decyzję o stopach procentowych (13.45)
 • - W USA zostanie podana informacja o nowych bezrobotnych w tygodniu zakończonym 2 grudnia (14.30)
 • - W USA zostanie podana informacja o zapasach hurtowych w X 2011 (16.00)

PIĄTEK, 9 GRUDNIA

 • - W Japonii zostanie podany PKB za III kw. 2011 - wyliczenia końcowe (0.50)
 • - W Niemczech zostaną podane informacje o eksporcie i imporcie w X 2011 (8.00)
 • - We Francji zostanie podana informacja o produkcji przemysłowej w X 2011 (8.45)
 • - W USA zostanie podany bilans handlowy w X 2011 (14.30)
 • - W USA zostanie podany wskaźnik zaufania konsumentów opracowany przez Uniwersytet Michigan za XII 2011 (15.55)

PONIEDZIAŁEK, 12 GRUDNIA

- "Forum Polska Efektywna Energetycznie".

WTOREK, 13 GRUDNIA

 • - GUS poda dane o inflacji w poprzednim miesiącu (14.00)

ŚRODA, 14 GRUDNIA

- Prognozy ekonomiczne i przewidywania dla rynku pracy na 2012 rok będą tematem konferencji pt. "Tendencja na rynku pracy". (9.30)

CZWARTEK, 15 GRUDNIA

- MF prawdopodobnie opublikuje dane o wykonaniu budżetu po poprzednim miesiącu (15.00)

PIĄTEK, 16 GRUDNIA

 • - GUS poda dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w poprzednim miesiącu (14.00)

- Waldemar Pawlak, wicepremier, minister gospodarki, weźmie udział w konferencji "POWER RING 2011 - Energy Roadmap 2050. Europejska polityka energetyczno-klimatyczna a polskie cele gospodarki niskoemisyjnej". Wśród zaproszonych gości jest minister finansów Jacek Rostowski i wielu prezesów dużych spółek giełdowych. (9.00)

PONIEDZIAŁEK, 19 GRUDNIA

 • - GUS poda dane o produkcji przemysłowej i cenach produkcji w poprzednim miesiącu (14.00)
 • - GUS poda wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów w 2011 r. (14.00)

WTOREK, 20 GRUDNIA

 • - NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za poprzedni miesiąc ( 14.00)

- MF poda dane o długu krajowym i zagranicznym Skarbu Państwa (15.00)

ŚRODA, 21 GRUDNIA

 • - GUS przedstawi informacje o koniunkturze w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w bieżącym miesiącu (14.00)
 • - NBP poda dane o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych za poprzedni miesiąc (14.00)

CZWARTEK, 22 GRUDNIA

 • - NBP opublikuje sprawozdanie z posiedzenia RPP z bieżącego miesiąca (14.00)

CZWARTEK, 29 GRUDNIA

 • - GUS opublikuje koniunkturę konsumencką w bieżącym miesiącu (14.00)

PIĄTEK, 30 GRUDNIA

 • - NBP poda oczekiwania inflacyjne na bieżący miesiąc (14.00)
 • - NBP opublikuje kwartalny bilans płatniczy (14.00)
 • - NBP opublikuje dane o zadłużeniu zagranicznym (14.00)
 • - NBP opublikuje informacje o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (14.00)

============================================================

*(Gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację zapowiedzi.

============================================================

GUS ogłasza dane, przekazując je po 14.00 do PAP oraz dziennikarzom, którzy oczekują w biurze rzecznika GUS. Dane powinny być też dostępne na stronie www.stat.gov.pl i przez telefon pod numerami: 608-31-35 i 608-31-36.

============================================================

Miesięczny bilans płatniczy na bazie transakcji publikowany jest 30 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego dane dotyczą.

============================================================

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)

ana/ jtt/ asa/ osz/ aj/ dan/ nik/

dzao11g

Podziel się opinią

Share
dzao11g
dzao11g